Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
693693
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 27062
USSR: 24504
NSČR: 84487
NSSČR: 37838
USČR: 58263
EUR-LEX (sk): 9745
EUR-LEX (cz): 9752
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 353035
Krajské soudy (ČR): 17029
Poslední aktualizace
28.03.2015 11:40

Nalezené rozsudky pro výraz: vládní nařízení


Přibližný počet výsledků: 103 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: vládní nařízení
  • vladnout nalezené 322 krát v 213 doukumentech
  • naridit nalezené 51831 krát v 18711 doukumentech
Seřadit výsledky podle: relevance | roku (nejnovější nahoře) | roku (nejstarší nahoře)


Právní věta: Je nutné výrazně akcentovat, že podstatná část židovského majetku prošla v poválečném období procesem obdobným tomu, který proběhl v nyní posuzované věci. Nemovitosti byly fakticky či jen formálně navráceny židovským subjektům podle presidentských dekretů a tehdejších zákonů (dekret č. 5/1945 Sb., zákon č. 128/1946 Sb.), aby poté po nastolení komunistického režimu, tedy po 25. 2. 1948, došlo k jejich odnětí nebo drtivě převažující měrou vynuceným převodům na stát. Při respektu k těmto okolnostem se Nejvyšší soud přiklání k interpretační extenzi posouzení vzniklé situace: je v souladu s výše zm ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nařízeních, jimiž byla realizována metoda zvolená ustanovením § 2 zákona č. 212/2000 Sb., nejsou předmětné nemovitosti uvedeny (šlo o vládní nařízení č. 335/2001 Sb., č. 152/2002 Sb., č. 184/2003 Sb. a č. 123/2004 Sb.). Odvolací soud přesvědčivě ...
Hesla Příčinná souvislost
... vládní nařízení nevztahuje na vlastníka (majitele) či provozovatele výtahů, ale na jejich výrobce a dodavatele, přičemž z hlediska bezpečnosti provozu výtahů pouze předpokládá jejich udržování a užívání v souladu s předpokládaným účelem. Majiteli nebo provozovateli výtahu tak uvedené vládní nařízení ... nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Toto vládní nařízení neupravuje výslovně povinnosti vlastníka resp. provozovatele výtahu, týká se výrobců či dodavatelů výtahů, ...
Hesla Úroky z prodlení
... . 1 obchodního zákoníku (zjevně ve znění účinném od 1. 1. 2001), ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku a na vládní nařízení č. 142/1994 Sb., zatímco vzhledem k datu vzniku prodlení – 23. 11. 1995 – měl odkázat na ustanovení § 369 odst ... „ročně“ neobsahuje, nelze s ohledem na ustanovení § 369 odst. 1 obchodního zákoníku, § 517 odst. 2 občanského zákoníku a vládní nařízení č. 142/1994 Sb., dospět k závěru jinému, než že úrok z prodlení činí 17,5% jistiny ročně, že tedy ...
... od obviněného kupoval pervitin za 500,- Kč či 300,- Kč. Závěrem podaného dovolání poukazuje na to, že Ústavní soud zrušil vládní nařízení č. 467/2009 Sb., tudíž nelze mechanicky vycházet ze zrušených tabulek. Nebylo bráno v úvahu, že se obviněný k trestné ...
Věta Právo na náhradu za omezení vlastnického práva vzniklé pronajímateli bytu proti státu v důsledku protiústavní regulace nájemného se promlčuje v obecné tříleté době podle § 101 obč. zák., která počíná dnem omezení vlastnického práva případná aplikace ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. tím není vyloučena.
Hesla Nájem bytu Ochrana vlastnictví Promlčení
Právní věta: Právo na náhradu za omezení vlastnického práva vzniklé pronajímateli bytu proti státu v důsledku protiústavní regulace nájemného se promlčuje v obecné tříleté době podle § 101 obč. zák., která počíná dnem omezení vlastnického práva případná aplikace ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. tím není vyloučena.

Úryvek z textu:
... účinnosti nálezu Ústavního soudu ČR č. 84/2003 Sb. (20. 3. 2003), který zrušil poslední právní předpis upravující regulaci nájemného (vládní nařízení č. 567/2002 Sb.). Do té doby byly platné předpisy (později zrušené pro protiústavnost) součástí právního řádu a muselo být ...
Hesla Náhrada škody Náhrada za ztrátu na výdělku
... až 1994 jeho příjmy činily 21.929,- CAD a za období 1994 až 1995 21.141,- CAD), vzal v úvahu vládní nařízení č. 258/1995 Sb. a stanovil jeho průměrný výdělek před poškozením částkou 2.153,5 CAD. Uzavřel, že žalobce v ...
Hesla Rehabilitace (soudní i mimosoudní)
... do stavebního obvodu, a to rozhodnutím z 5. 11. 1953, vydaným na základě prováděcího právního předpisu k územnímu zákonu (viz vládní nařízení č. 51/1950 Sb.), prokázal tím i určení tohoto pozemku k zastavění. Podle názoru odvolacího soudu také z ostatních provedených ...
Právní věta: K pozemkům, které jsou zatíženy stavbami produktovodů, jež byly zřízeny za doby platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb. vázne dle Nejvyššího soudu České republiky při splnění podmínek elektrizačního zákoníku věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.

Úryvek z textu:
... elektrickou nebo na jiná energetická díla než pro výrobu nebo rozvod elektřiny. Na základě uvedeného zákonného zmocnění vláda vydala vládní nařízení č. 29/1959 Sb., zabývající se úpravou oprávnění k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro ... v kupní (či privatizační) ceně za pozemky, které nabyla již zatížené věcným břemenem. Žalobkyně má za to, že vládní nařízení může sloužit pouze k provedení zákona, ale nemůže rozšiřovat působnost zákona na oblasti jím neupravené, jak se stalo ...
Hesla Náhrada škody Odpovědnost státu za škodu
... na kvótový rok 2000/2001 bylo Ústavním soudem pro nezákonnost zrušeno až dne 20.3.2001. Podle dovolatele rovněž i vládní nařízení č. 51/2000 Sb. Ústavní soud zrušil pro nezákonnost s účinností od 12. 3. 2001. Tvrdil, že v dané věci ...
... procesu transformace důležitějším účelem použití byl případ, kdy nelze určit současnou hodnotu odňatého inventáře - právě z tohoto důvodu bylo vládní nařízení v procesu transformace masově využíváno a jediným kritériem pro výpočet se stala výměra vnesené půdy a hodnota majetku ... , že výpočet ocenění za inventář a zásoby bude proveden podle vládního nařízení č. 20/1992 Sb. (dále jen „vládní nařízení\") a výměry půdy, se kterou se vstupovalo do družstva. Majetkový podíl M. T. byl vypočten v intencích uvedené ...
2010 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.