Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
718779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 44343
USSR: 28815
NSČR: 98672
NSSČR: 53301
USČR: 65861
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 386861
Krajské súdy (ČR): 26158
Posledná aktualizácia
21.01.2017 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 4413 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 363728 krát v 31269 dokumentoch
  • vyssi nájdené 396011 krát v 43313 dokumentoch
  • sud nájdené 2005426 krát v 44330 dokumentochMerito o náhradu škody
... 30. júna 2016 procesne neprípustné, nevyvolalo v danom prípade účinok umožňujúci dovolaciemu súdu, aby uskutočnil meritórny dovolací prieskum napadnutého rozsudku. Najvyšší súd preto jeho dovolanie odmietol podľa ustanovenia § 447 písm. c/ CSP. 6 3 Cdo 176/2016 19. Dovolací súd rozhodnutie ...
Súvisiace predpisy:
244/2011, 268/2012, 53/2011, 83/2010, 38/2012, 170/2014, 130/2011, 185/2011, 68/2011, 97/2010, 29/2011, 4/2011, 85/2010, 41/2011, 182/1993, 42/1993, 54/2012
Právna veta: Zákon č. 503/2003 Z. z. je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom vyjadreným v jeho preambule je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadov straty majetku. Predmetný zákon tak, ako ostatné reštitučné zákony, zmierňuje následky iba niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu. Zákon usta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Pri vydávaní rozhodnutia postupoval zároveň v zmysle § 3 ods.4 druhá veta Správneho poriadku, a aj na základe právoplatných rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. l0Sžr/94/2012 a sp. zn. l0Sžr/37/2013, ktorými boli potvrdené rozsudky Krajského ...
Súvisiace predpisy:
503/2003 - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Merito sťažnosť prokurátora
... jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. V tejto súvislosti Najvyšší súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu z 18. marca 2012, sp. zn. 5To 14/2009, uverejnený v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod číslom ...
Súvisiace predpisy:
1/2011, 14/2009
Merito sťažnosť
... uvedených osôb. Rozsudkom Krajského súdu v Nitre z 11. marca 2013, sp. zn. 1 T 6/00, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. decembra 2014, sp. zn. 1 To 7/2013, okrem iných bol aj obžalovaný P. K ...
Súvisiace predpisy:
6/2000, 183/1999, 3/2000, 7/2013
Merito nedostaročné odôvodnenie rozsudku - § 221 ods. 1 písm. f/ OSP, odňatá možnosť účastníkovi konať pred súdom
... ods. 2 OSP. Dodal, že súd prvého stupňa sa vyjadril aj k argumentácii žalobcu, ktorou poukazoval na rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Českej republiky. Ohľadom rozsudku Mahagében uviedol, že na tento žalobca v ž ... je súčasťou daňového podvodu zo strany osoby vystavujúcej faktúru alebo iného predchádzajúceho subjektu dodávateľského reťazca. Zároveň označil rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžf/14/2012, 5Sžf/22/2009 a 3Sžf/1/2010, ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 172/2010, 222/2004, 563/2009, 537/2010, 102/2012
Merito § 82 ods. 2 a 3 zák. č. 461/2003 Z.z., § 1 opatrenia MPSVaR č. 404/2010 Z.z.
... .1996, ktoré bolo potvrdené rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-18S 302/1993-331 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5So/44/2005 z 23. marca 2007; v uvedenom súdnom konaní bola riešená otázka nároku navrhovateľa na ... Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-18S 302/93-331 zo dňa 14.12.2004 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 5So/44/2005 z 23.03.2007. Invalidný dôchodok bol k 31.12.2010 vyplácaný v ...
Súvisiace predpisy:
461/2003, 404/2010, 194/1994
Merito zastavenie správneho konania podľa § 30 ods. 1 písm. i/ zákona č. 71/1967 Zb.
... počas konania zomrela. Zároveň dal do pozornosti, že tak ako to uviedol v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia žalovaný poukázaním na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžo/221/2010 zo dňa 26. októbra 2011, totožnosť účastníkov konania je ... uvedené ustanovenie a samotný účel zákona č. 503/2003 Z. z. s prihliadnutím na svoju doterajšiu judikatúru (napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sž-o-KS/1/2005) interpretuje v tom duchu, že má oprávneným osobám, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
180/1995, 757/2004, 87/1991, 503/2003, 71/1967, 403/1990, 530/2003, 229/1991
... a na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia žalovaného a správcu dane, s ktorými závermi sa stotožnil aj súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 222/2004, 563/2009
... , nemôže mu byť táto skutočnosť na ujmu, nakoľko je zjavné, že sa preskúmavaním odôvodnenia výšky sankcie riadne zaoberal. V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Sž-o-Ns 19/2003 pritom platí, že súd by mohol rozhodnutie žalovaného, pokiaľ ide o výšku ...
Súvisiace predpisy:
82/2005, 757/2004, 655/2004, 18/2011, 25/2006, 461/2003, 19/2003, 71/1967, 125/2006, 209/1992
Merito § 13 ods. 2 písm. c/ zák. č. 543/2002 Z. z.
... prvostupňový súd sa nevyrovnal so žalobcovými námietkami, a napadnuté rozhodnutia správnych orgánov sú nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Uviedol, že podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Sžo/95/2007, ktoré vychádza z ustálenej judikatúry správneho súdnictva, v prípade, že odôvodnenia rozhodnutí ...
Súvisiace predpisy:
31/1999, 543/2002, 757/2004, 326/2005, 5/2009, 71/1967, 84/2007, 33/2008, 458/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.