Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
485097
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 24307
USSR: 21787
NSČR: 76723
NSSČR: 33033
USČR: 53014
EUR-LEX (sk): 8771
EUR-LEX (cz): 8778
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 315626
Krajské súdy (ČR): 11334
Posledná aktualizácia
17.04.2014 08:30

Nájdené rozsudky pre výraz: určovacia žaloba


Približný počet výsledkov: 109 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určovacia žaloba
  • urcovacia nájdené 277 krát v 158 dokumentoch
  • zaloba nájdené 45465 krát v 9149 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Určovacia žaloba ako prostriedok ochrany vlastníckeho opráva (merito + právna veta)
Právna veta: K stretu špeciálnej reštitučnej právnej úpravy a všeobecnej právnej úpravy sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril už v rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 130/2007 (inak vychádzajúcom zo stanoviska pléna Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. PL. ÚS 21/05 k tejto otázke), a tiež v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 71/2011. V týchto rozhodnutiach svoj právny záver o nemožnosti domáhať sa ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to ani formou určenia vlastníckeho práva, podmienil možnosťou domáhať sa ochrany postupom podľa reštitučného predpisu ako špeciálneho, teda danosťou reštitučného nároku v zmysle možnosti úspešne žiadať o vydanie veci podľa reštitučného predpisu. Vyslovil názor, že pokiaľ táto podmienka splnená nie je, zostáva zachovaná možnosť domáhať sa ochrany vlastníckeho práva (ktoré subjekt tohto práva okupáciou veci štátom nestratil) podľa všeobecných predpisov, a to aj žalobou o určenie vlastníckeho práva. Určovacou žalobou sa v takomto prípade neobchádza zmysel a účel reštitučného zákonodarstva (reštitučné predpisy a všeobecné predpisy si za tejto situácie nekonkurujú), preto ju ako prostriedok ochrany práva nemožno vylúčiť. V prípade okupácie veci štátom, ak nie je daná možnosť domáhať sa\ vydania veci podľa reštitučných predpisov (napr. preto, že vlastník nespĺňal podmienky oprávnenej osoby), je určovacia žaloba jedinou možnosťou reálnej ochrany vlastníckeho opráva. Otázka naliehavého právneho záujmu na takejto žalobe je preto závislá na posúdení konkrétnych okolností každej jednotlivej veci. Na tomto názore dovolací súd zotrváva aj v predmetnej veci.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva
... žalobe, resp. k otázke, či určovacia žaloba môže byť spôsobilým procesným inštrumentom ochrany práva, zatiaľ čo identifikácia rozhodného hmotnoprávneho vzťahu, o ktorého (preventívne) určenie z hľadiska potrieb žalobcu ide, vystihuje v spore otázku aktívnej a pasívnej legitimácie. Určovacia žaloba je spravidla prípustná v prípade ...
Merito o určenie, že konfiškovaný majetok štát nikdy platne nenadobudol
... prvého stupňa, že z podanej žaloby a jej doplnenia nie je možné zistiť, ktorých hnuteľných a nehnuteľných vecí sa má určovacia žaloba týkať, bez ktorého upresnenia by sa stalo súdne rozhodnutie nevykonateľným a nemohlo by slúžiť na ochranu práv žalobcov. Preto v ... zmysle § 79 ods. l O.s.p., keďže z neho nebolo zrejmé, ktorých hnuteľných a nehnuteľných vecí sa má určovacia žaloba týkať a neboli presne označení žalovaní. Na výzvu súdu, ktorá bola vykonaná v súlade s § 43 O.s.p ...
Merito o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv
... /2008 Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 137/96 zo dňa 21.02.1997, z ktorého vyplýva, že určovacia žaloba je spravidla prípustná vo vzťahu k nehnuteľnostiam, pretože rozsudok vyhovujúci žalobe môže byť jedným z predpokladov pre vykonanie obnovy vlastníckeho ...
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... k odsúdeniu Mgr. K. za trestný čin sprenevery. Odvolací súd pochybil pri rozhodovaní, keď si neuvedomil, že predmetom konania je určovacia žaloba v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. Pre tento procesný inštitút (nie hmotnoprávny) nie je rozhodujúca hmotnoprávna legitimácia ...
Merito o určenie pravosti pohľadávky
... odseku 2 nemožno na také pohľadávky prihliadať. O týchto následkoch súd poučí veriteľa alebo správcu. Z uvedeného je zrejmé, že určovacia žaloba o pravosť, výška alebo poradie sa podáva voči tomu, kto túto pohľadávku poprel a v lehote určenej súdom. V danom ...
Merito o určenie neplatnosti zmluvy o budúcej zmluve
... v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba účinnejšie než iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu riešeného právneho vzťahu, takže jej prostredníctvom možno dosiahnuť úpravy, ktorá odvráti prípadné budúce spory medzi účastníkmi, resp. v ktorých určovacia žaloba vytvára pevný právny ... . Hoci posudzovať právne závery odvolacieho súdu je zatiaľ predčasné, dovolací súd dáva odvolaciemu súdu do pozornosti, že určovacia žaloba podľa § 80 písm. c/ O.s.p., medzi ktoré podľa zaužívanej súdnej praxe patrí aj žaloba ...
Merito o určenie prechodu ručiteľského záväzku
... vtedy, ak je možné takouto žalobou predísť žalobe na plnenie podľa § 80 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku, resp., ak určovacia žaloba vytvára pevný právny základ pre vzťahy medzi účastníkmi. V konkrétnom prípade výsledok sporu pomáha predísť žalobám na plnenie z viacerých ...
Merito určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... stav objektívnej neistoty, ktorý je ohrozením právneho postavenia žalobcu, a ktorý nemožno odstrániť iným právnym prostriedkom. Určovacia žaloby by tiež mala byť zárukou odvrátenia budúcich sporov účastníkov. Skutočnosť, že žalovaný uplatňuje proti žalobcovi majetkový nárok ... stránke a jeho existenciu súd skúma skôr, než preskúma žalobu po vecnej stránke. Podľa ustálenej judikatúry určovacia žaloba má povahu preventívnu a jej účelom je poskytnutie ochrany právnemu postaveniu žalobcu skôr, než dôjde k ...
Merito o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
... ktorej vystupovala O. P. ako navrhovateľ proti F. B. a P. B. ako odporcom 1/, 2/, kde predmetom konania bola určovacia žaloba na uzatvorenie nájomnej zmluvy a nahradenie vôle odporcov. Konanie bolo uznesením zo dňa 20.9.2006 zastavené, nakoľko O. P ...
Merito určenie neplatnosti právneho úkonu
... pomerov, a či požadované určenie môže založiť právne významný následok právnych pomerov účastníkov. Je treba pritom mať na pamäti, že určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) nie je spravidla opodstatnená vtedy, ak ňou pžadované určenie má povahu (len) predbežnej ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.