Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
693232
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27061
USSR: 24503
NSČR: 84487
NSSČR: 37797
USČR: 58243
EUR-LEX (sk): 9724
EUR-LEX (cz): 9731
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 352881
Krajské súdy (ČR): 17026
Posledná aktualizácia
27.03.2015 04:32

Nájdené rozsudky pre výraz: určovacia žaloba


Približný počet výsledkov: 114 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určovacia žaloba
  • urcovacia nájdené 303 krát v 169 dokumentoch
  • zaloba nájdené 49549 krát v 10112 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Merito o určenie vlastníctva práv v obchodnom podielu
... rade platne od zmluvy z dôvodu nezaplatenia dohodnutej ceny obchodného podielu neodstúpil. V tom prípade, ak bola kladná určovacia žaloba právoplatne zamietnutá je tým záporne vyriešená otázka existencie právneho základu ďalšej možnej žaloby založenej na tomto práve. ... rozhodnuté, že odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu žalovaným v I. rade je neplatné, resp. kladná určovacia žaloba žalovaného v I. rade o určenie platnosti odstúpenia od zmluvy o prevode obchodného podielu bola zamietnutá z ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 49/2008
Merito o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
... a toto ohrozenie nemožno odstrániť inak, len určovacím výrokom. Naliehavý právny záujem sa viaže k žalobe, resp. k otázke, či určovacia žaloba môže byť spôsobilým procesným nástrojom ochrany práva, zatiaľ čo identifikácia rozhodného hmotnoprávneho vzťahu, o ktorého (preventívne) určenie z dôvodu potreby ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 55/2008
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu
... neexistuje, je tým daná prekážka právoplatne rozhodnutej veci pre novú určovaciu žalobu podľa § 80 písm. c/ OSP. Ak ale určovacia žaloba bola zamietnutá bez toho, že by súd záväzne posúdil existenciu práva, právneho vzťahu alebo povinnosti medzi účastníkmi, nejde o rozhodnutie ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 328/1991
Právna veta: Dovolací súd však považuje za potrebné uviesť, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Určovacia žaloba predpokladaná uvedeným ustanovením je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť inak, jednak v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba ... korešpondujú práve s podmienkou naliehavého právneho záujmu; ak nemožno v konkrétnom prípade očakávať, že ich určovacia žaloba bude plniť, nebude ani naliehavý právny záujem na takomto určení. Ak súd zamieta určovaciu žalobu ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Rek. zákon Obchodný zákonník
Právna veta: Dovolateľ namietal nesprávne právne posúdenie veci v otázke existencie naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti odstúpenia od zmluvy o úprave záväzkových vzťahov z 5. apríla 2001 žalovanými 1/ až 3/. Naliehavý právny záujem na určení nie je daný, ak sa právo, ktoré má byť ohrozené, alebo neisté, dotýka ďalšia právna zmena. Rozhodujúci je preto stav daný v čase vyhlásenia rozsudku. Naopak, naliehavý právny záujem podľa § 80 písm. c/ O.s.p. je daný vtedy, ak existuje aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi navrhovateľom a odporcom, ktorý je ohrozením navrhovateľovho právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požadované určenie má povahu (len) predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je (nie je) právny vzťah alebo právo, určovacia žaloba nemôže byť opodstatnená. V predmetnej veci by odstránenie spornosti v právnom postavení žalobcu v zmluvnom vzťahu so žalovanými 1/ až ...
Súvisiace predpisy:
110/2009, 275/2005, 49/2003, 112/2006
Merito o určenie, že žalovaní nie sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností
... autoritatívneho výroku súdu, že určitý právny vzťah alebo právo tu je (pozitívna určovania žaloba) alebo že tu nie je (negatívna určovacia žaloba). Žalobca podaním určovacej žaloby vyjadruje, že mu k ochrane práva postačí jeho určenie – danie mu istoty práva. Požadované určenie ... či nie je, vytvorí pevný právny základ pre právne vzťahy účastníkov sporu (a predíde sa tak žalobe na plnenie), je určovacia žaloba prípustná aj napriek tomu, že je možná tiež žaloba na splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O. s. ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 344/1992, 329/2006, 162/1995, 20/2007, 323/1992, 25/2004
Merito o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
... sa stavajú vlastníkmi všetkého majetku dedičia. Naliehavý právny záujem na určovacej žalobe mala za preukázaný tým, že jej bola odopretá určovacia žaloba, čím došlo k porušeniu jej ústavného práva na súdnu ochranu v zmysle článku 46 Ústavy Slovenskej republiky. Ďalej namietala nesprávny ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 39/1993, 118/2007, 757/2004
Merito o určenie neplatnosti právnych úkonov
... právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie rozhodujúcich skutočností. Odvolací súd ďalej uvádza, že podľa ustálenej judikatúry má určovacia žaloba preventívnu povahu a má poskytnúť ochranu právnemu postaveniu žalobcu ešte pred porušením právneho vzťahu alebo práva, ... aktuálny stav neistoty, ktorý je ohrozením právneho postavenia žalobcu a ktorý nemožno odstrániť iným právnym prostriedkom. Určovacia žaloba by mala byť zárukou odvrátenia budúcich sporov účastníkov. Ak k porušeniu práva už došlo, je možné ...
Súvisiace predpisy:
51/2011, 99/1963, 40/1964, 513/1991
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... , že odvolací súd a súd prvého stupňa dostatočne odôvodnili svoje rozsudky vo veci samej – vysvetlili dôvod, pre ktorý bola zamietnutá určovacia žaloba chýbajúci naliehavý právny záujem žalobcu na tejto určovacej žalobe v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. Základnou podmienkou ...
Súvisiace predpisy:
164/2009, 40/1964, 1/2009, 157/2007, 513/1991
Merito o určenie, že dohoda z 12. apríla 2002 nie je exekučným titulom, nie je rozhodcovským nálezom, nie je zmierom, je nezákonná, neplatná, a nevykonateľná a žalobcov nezaväzuje
... alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť inak, jednak v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba účinnejšie než iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a jej prostredníctvom možno dosiahnuť ... (§ 57 ods. 1 Exekučného poriadku). Dovolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom odvolacieho súdu, že predmetná určovacia žaloba má preventívny charakter a požadované určenie je v posudzovanej veci spôsobilé odstrániť stav právnej neistoty žalobcov alebo ...
Súvisiace predpisy:
40/1996, 99/1963, 110/2009, 191/2008, 3/1998, 231/1999, 233/1995, 244/2002, 192/2010, 7/2004, 98/2004, 8/2012, 232/2010, 47/2012, 24/2008, 42/2006
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.