Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
693614
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27062
USSR: 24504
NSČR: 84487
NSSČR: 37821
USČR: 58263
EUR-LEX (sk): 9744
EUR-LEX (cz): 9751
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 352925
Krajské súdy (ČR): 17029
Posledná aktualizácia
28.03.2015 01:28

Nájdené rozsudky pre výraz: katastrálny úrad v Trenčíne


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: katastrálny úrad v Trenčíne
  • katastralny nájdené 13473 krát v 2479 dokumentoch
  • urad nájdené 38901 krát v 8497 dokumentoch
  • v nájdené 1713532 krát v 27059 dokumentoch
  • trencine nájdené 9193 krát v 2424 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky7 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR46 dokumentov


Merito § 221 ods. 1 písm.f/ O.s.p., odňatie možnosti konať pred súdom
... .-T., X. L. - T., IČO: X., obaja zastúpení JUDr. E. B., advokátkou so sídlom P. B. X., T., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, Trenčín, za účasti: P. D., A., K. X., Ž., IČO: X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 99/1963, 71/1967, 162/1995, 180/1995, 503/2003, 344/1992, 229/1991, 97/2013, 24/2008
Merito kataster nehnuteľností - oprava chyby § 59 zák. č. 162/1995 Z.z.
... / M. J., bytom T., 2/ A. J., bytom T., právne zast. JUDr. J. L., advokátom, Advokátska kancelária, T., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 20, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 18/10 zo dňa 14.10.2010, na ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 162/1995, 344/1992
Merito prokurátorská žaloba - § 35 ods. 1 OSP
... /2010, V 2476/2009, zo dňa 17.9.2010, svoje rozhodnutie o povolení vkladu zrušila. Na odvolanie P. nadriadený orgán – Katastrálny úrad v Trenčíne -rozhodnutím č. UPo 4/2010 zo dňa 13.12.2010 zrušil rozhodnutie správy katastra č. UP 1/2010, V 2476 ...
Súvisiace predpisy:
4/2010, 162/1995, 757/2004, 344/1992, 153/2001
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... B., 7. B. L., bytom B., právne zastúpení advokátom JUDr. M. Š., CSc., AK so sídlom v B., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, Trenčín, za účasti: 1/ F. Ž., bytom B., 2. D. B., bytom B., 3. J. R ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 99/1963
Merito o určenie vlastníckeho práva
... v právnej veci žalobcu V. S., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. M. C., advokátom so sídlom v T., proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Trenčíne, so sídlom v Trenčíne, M. R. Štefánika č. 20, o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 187/2011, 151/2010, 176/2009
Merito oprava chýb v katastrálnom operáte - § 59 zákona č. 162/1995 Z.z.
... vo veci návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte podaného žalobcami rozhodla tak, že konanie zastavila. Správny bol aj postup Katastrálneho úradu v Trenčíne, ktorý potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie a zamietol odvolanie proti rozhodnutiu správy katastra. Vzhľadom na uvedené skutočnosti dospel odvolací súd k ...
Súvisiace predpisy:
148/2006, 71/1967, 162/1995, 182/2008, 344/1992, 384/2008
Merito určenie neplatnosti darovacej zmluvy
... uzatvorenej medzi odporkyňami 1/ a 2/, ktorej vklad bol povolený 23. júna 2006 pod č. k. V 1217/06 Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Považská Bystrica, a o vlastníctve odporkyne 1/ k predmetnému bytu. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku odvolacieho súdu ... medzi odporkyňami 1/ a 2/, ktorej vklad bol povolený 23. júna 2006 pod č. k. V 1217/06 Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa kastastra Považská Bystrica, je neplatná. Zároveň určil, že odporkyňa 1/ je výlučnou vlastníčkou bytu č. X v ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 34/2007, 9/2009, 196/2009
Právna veta: Schválený register je verejná listina, na základe ktorej katastrálny úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností (§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v platnom znení). Na základe oznámenia správa katastra najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Správa katastra po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania rozhodnutia žalovaného uvedeného v záhlaví tohto rozsudku, ktorým žalovaný správny orgán - Katastrálny úrad v Trenčíne potvrdil rozhodnutie Správy katastra v Bánovciach nad Bebravou č. C 14/08 zo dňa 4.11.2008. Konanie o ... 7/ B. L., bytom B.B., zastúpení advokátom JUDr. M. Š., CSc., Advokátska kancelária v Bratislave, N. proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, M. R. Š. č. 20, Trenčín, za účasti: 1/ F. Ž., bytom B.B., 2/ D. B., bytom B.B., ...
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Rek. zákon o katastri nehnuteĺností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteĺnostiam (katastrálny zákon)
Merito § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
... s tým, že dňom nadobudnutia vlastníctva je deň, v ktorom toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. V bode 3 výroku uviedol, že Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra P. zapíše nehnuteľnosti (v bode 2) do katastra nehnuteľnosti na tých vlastníkov – oprávnené osoby, a v podieloch, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 71/1967, 518/2003, 326/2005, 229/1991, 165/2010
Merito oslobodenie od SP, uvedenie nepravdivých údajov
... Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. Š., bytom H., proti žalovanému v 1. rade Katastrálnemu úradu v Trenčíne, M. R. Štefánika č. 20, Trenčín, v 2. rade Správa katastra Partizánske, Februárová č. 152, Partizánske, o ... Pre úplnosť veci Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v danom prípade je predmetom preskúmania rozhodnutie Katastrálneho úradu v Trenčíne, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobkyne podané proti rozhodnutiu Správy katastra Partizánske č. C 21/09 zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 99/1963, 229/1991
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.