SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...

Zbierka zákonov

Nová služba vyhľadávania!

•  Zbierka zákonov - 68.000 predpisov od r.1945
•  Podzákonné predpisy - vyhlášky, smernice ...
•  Dôvodové správy Národnej rady SR
•  Európska legislatíva - smernice, nariadenia ...

PREPOJILI SME JUDIKATÚRU SÚDOV SR a ČR S § ZÁKONOV.
VŠETKO NA JEDNOM MIESTE A PREPOJENÉ !!!

Zákony.judikáty.info

Bulletin judikatúry 2020

- 600 najnovších a najzaujímavejších
   právnych viet ročne
!

- 50 najnovších právnych viet každý mesiac
  z NSSR, USSR a ESD!


-
rodinné právo, občianske právo, obchodné
   právo, trestné právo, správne právo

Iba 99 EUR na rok !!!

Ďalej
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1260531
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66531
USSR: 38646
NSČR: 128142
NSSČR: 69671
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429658
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
17.01.2021 23:27

JUDIKATÚRA / JUDIKÁTY

Vyše 600.000 dokumentov v databáze!!!

Zaregistrujte sa a vyskúšajte všetky funkcie vyhľadávania judikatúry a rozsudkov súdov BEZPLATNE NA 14 DNÍ!!

  • unikátne prediktívne vyhľadávanie Vám ponúkne po zadaní výrazu do poľa vyhľadávania podobné výrazy, ktoré sa vyskytujú v meritách (označené ako MERITUM) a v texte rozsudkov a zároveň Vám zobrazí aj počet rozsudkov, v ktorých sa daný výraz vyskytuje
  • meritórne rozsudky, teda najrelevantnejšie k hľadanému výrazu, ponúka systém ako prvé, označené ako MERITUM
  • rýchle a presné vyhľadávanie judikatúry a rozsudkov súdov použitím viacnásobných prídavných  alebo   vylučovacích výrazov
  • podstatne rýchlejšie prezeranie judikatúry a rozsudkov súdov prostredníctvom odsekov s hľadaným výrazom a zobrazovaním výrazov vo fulltexte dokumentu - iba pre registrovaných
  • systém ukladá históriu vyhľadávania judikatúry a rozsudkov súdov, poznámky, obľúbené rozsudky a ďalšie upresňujúce údaje, čím sa zabráni duplicite prezerania tých istých dokumentov pri rôznych vyhľadávaniach - iba pre registrovaných

Poznámka: na základe testovania systému sa ukázalo, že najlepšie výsledky vo fulltextovom vyhľadávaní judikatúry a rozsudkov sú dosahované cez hľadanie slovného spojenia bez diakritiky. Čiže viacnásobným použitím voľby a . Vyhľadávanie judikatúry a rozsudkov prostredníctvom paragrafov je problematické, nakoľko sa v rozsudkoch vyskytujú viac opisné formy, skratky a pod. Taktiež sa číslo paragrafu novelizáciou niekedy mení, ale výraz sa mení iba výnimočne - viď Pomocník vyhľadávania.

V prípade problémov pri vyhľadávaní judikatúry a rozsudkov použite neurčitky slov, aby ich slovník lepšie identifikoval alebo použite voľbu "Reklamácia vyhľadávania".

V prípade, že máte otázky alebo pripomienky k uvedeným službám, prípadne máte návrh na inú službu, napíšte nám.

Najkomplexnejšia judikatúra a všetky súdne rozhodnutia súdov na jednom mieste! Iba u nás nájdete každý zverejnený rozsudok.

JUDIKATÚRA

Na čo potrebujete judikatúru?

Judikatúra Vám môže pomôcť vyhrať súdny spor. Ale treba mať pri tom na pamäti, že každý súd je nezávislý a nezávisle rozhoduje.

Judikát – znamená buď rozsudok alebo najčastejšie zaužívané je rozhodnutie vyššieho súdu.

Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol vyšší súd. Napriek tomu, že v slovenskom/českom právnom systéme nefunguje systém precedensu, môže okresný alebo krajský súd prihliadnuť na rozsudok – judikát vyššieho súdu (argumentácia judikátmi resp. judikatúrou vyšších súdov je v súčasnosti na súde úplne bežná).

Slovami Najvyššieho súdu ČR 3 cdo 2811/2007: "Došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého nosného důvodu nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit."

Pre vyhľadávanie rozsudkov (judikatúry) odporúčame používať časti znenia paragrafov, pod ktorý spadá Vaša vec. Optimálne je použitie troch až piatich slov znenia daného paragrafu. Príliš dlhý reťazec nemusí vytvoriť zhodu s textom v rozsudku. Na základe príliš krátkeho Vám systém ponúkne veľké množstvo rozsudkov.

Pri vyhľadávaní rozsudkov je potrebné mať na mysli, že menej používané zákony alebo jednotlivé paragrafy zákona sa vyskytujú v judikatúre / rozsudkoch málo alebo vôbec.

Ukážka kľúčových slov

Judikatúra, Rozsudok, Rozsudky Najvyššieho súdu SR , Rozsudky súdov, Európsky súd pre ľudské práva, Európsky súdny dvor, Judikát, judikát najvyšší súd, judikát ESD , judikatúra esdjudikatúra eslpjudikatúra európsky súd pre ľudské práva , judikatúra krajský súd , judikatúra najvyšší súd , judikatúra ústavného súdu , judikáty najvyššieho súdu , judikáty európskeho súdu pre ľudské práva , judikatúra európskeho súdneho dvora , judikát ústavný súd , judikáty najvyššieho súdu , judikáty ústavného súdu , NSSR , Najvyšší súd rozhodnutia , Najvyšší súd Slovenskej republikyNajvyšší súd SR , Krajský súd , Okresný súd , Rozsudky , rozsudky ESD , rozsudky eslp , rozsudky európskeho súdneho dvora , rozsudky európskeho súdu pre ľudské práva , rozsudky krajského súdurozsudky najvyššieho súdu , rozsudky okresných súdov , Rozsudky súdov , rozsudky ústavného súdurozsudok najvyššieho súdurozsudok právoplatnýrozsudok súdneho dvora , rozsudok súdu prvého stupňasúdne rozhodnutiasúdne rozhodnutia Krajského súdusúdne rozhodnutia Okresného súdu , súdne rozhodnutia Najvyššieho súdu , súdne rozhodnutie Okresný súd , rozhodnutia ESD , rozhodnutia eslp , rozhodnutia najvyššieho súdu , rozhodnutia krajského súdu , rozhodnutia ústavného súdu , Rozhodnutie súdu , USSR , Ústavný súd SR , rozsudky NSSR , NSSR , JASPI , EUR-LEX , judikatúra súdov , ESD , judikát Európskeho súdneho dvora , súdne rozhodnutie , Ústavný súd , res iudicata , blankozmenka , incidenčná žaloba , jednoduchá stavba , rozsudok o rozvode , určovacia žaloba , trovy právneho zastúpenia , vykonateľnosť rozhodnutia , zanedbanie povinnej výživy , úpadca , autoremedúra , litispendenciavigilantibus iura scripta sunt , denegatio iustitiae

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.