Zbierka zákonov

Nová služba vyhľadávania!

•  Zbierka zákonov - 68.000 predpisov od r.1945
•  Podzákonné predpisy - vyhlášky, smernice ...
•  Dôvodové správy Národnej rady SR
•  Európska legislatíva - smernice, nariadenia ...

PREPOJILI SME JUDIKATÚRU SÚDOV SR a ČR S § ZÁKONOV. VŠETKO NA JEDNOM MIESTE A PREPOJENÉ !!!

Bulletin judikatúry

 • 250 najnovších a najzaujímavejších právnych viet ročne!

 • 20 najnovších právnych viet každý mesiac z NSSR, USSR a ESD!

 • rodinné právo, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, správne právo

Iba 99 EUR na rok !!!

Prelomové judikáty, zaujímavosti a novinky

Neprehliadnite články z nášho blogu, kde sa dočítate zaujímavé informácie. Vybrali sme pre Vás tieto články:

 1. Správne konanie a precendenčná zásada
 2. Osobitosti dokazovania pri medicínskych sporoch
 3. Reforma justície
 4. K právnej povahe mobilných domov

Zvyšné články nájdete na našom blogu. Tak neváhajte a prejdite na náš blog.

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi: 1183022
Posledná aktualizácia: 26.09.2023 07:15

JUDIKATÚRA / JUDIKÁTY


Vyše 600.000 dokumentov v databáze!!!

Zaregistrujte sa a vyskúšajte všetky funkcie vyhľadávania judikatúry a rozsudkov súdov BEZPLATNE NA 14 DNÍ!!

 • unikátne prediktívne vyhľadávanie Vám ponúkne po zadaní výrazu do poľa vyhľadávania podobné výrazy, ktoré sa vyskytujú v meritách (označené ako MERITUM) a v texte rozsudkov a zároveň Vám zobrazí aj počet rozsudkov, v ktorých sa daný výraz vyskytuje
 • meritórne rozsudky, teda najrelevantnejšie k hľadanému výrazu, ponúka systém ako prvé, označené ako MERITUM
 • rýchle a presné vyhľadávanie judikatúry a rozsudkov súdov použitím viacnásobných prídavných  alebo   vylučovacích výrazov
 • podstatne rýchlejšie prezeranie judikatúry a rozsudkov súdov prostredníctvom odsekov s hľadaným výrazom a zobrazovaním výrazov vo fulltexte dokumentu - iba pre registrovaných
 • systém ukladá históriu vyhľadávania judikatúry a rozsudkov súdov, poznámky, obľúbené rozsudky a ďalšie upresňujúce údaje, čím sa zabráni duplicite prezerania tých istých dokumentov pri rôznych vyhľadávaniach - iba pre registrovaných

Poznámka: na základe testovania systému sa ukázalo, že najlepšie výsledky vo fulltextovom vyhľadávaní judikatúry a rozsudkov sú dosahované cez hľadanie slovného spojenia bez diakritiky. Čiže viacnásobným použitím voľby a . Vyhľadávanie judikatúry a rozsudkov prostredníctvom paragrafov je problematické, nakoľko sa v rozsudkoch vyskytujú viac opisné formy, skratky a pod. Taktiež sa číslo paragrafu novelizáciou niekedy mení, ale výraz sa mení iba výnimočne - viď Pomocník vyhľadávania.

V prípade problémov pri vyhľadávaní judikatúry a rozsudkov použite neurčitky slov, aby ich slovník lepšie identifikoval alebo použite voľbu "Reklamácia vyhľadávania".

V prípade, že máte otázky alebo pripomienky k uvedeným službám, prípadne máte návrh na inú službu, napíšte nám.

Najkomplexnejšia judikatúra a všetky súdne rozhodnutia súdov na jednom mieste! Iba u nás nájdete každý zverejnený rozsudok.

JUDIKATÚRA


Na čo potrebujete judikatúru?

Judikatúra Vám môže pomôcť vyhrať súdny spor. Ale treba mať pri tom na pamäti, že každý súd je nezávislý a nezávisle rozhoduje.

Judikát – znamená buď rozsudok alebo najčastejšie zaužívané je rozhodnutie vyššieho súdu.

Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol vyšší súd. Napriek tomu, že v slovenskom/českom právnom systéme nefunguje systém precedensu, môže okresný alebo krajský súd prihliadnuť na rozsudok – judikát vyššieho súdu (argumentácia judikátmi resp. judikatúrou vyšších súdov je v súčasnosti na súde úplne bežná).

Slovami Najvyššieho súdu ČR 3 cdo 2811/2007: "Došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého nosného důvodu nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit."

Pre vyhľadávanie rozsudkov (judikatúry) odporúčame používať časti znenia paragrafov, pod ktorý spadá Vaša vec. Optimálne je použitie troch až piatich slov znenia daného paragrafu. Príliš dlhý reťazec nemusí vytvoriť zhodu s textom v rozsudku. Na základe príliš krátkeho Vám systém ponúkne veľké množstvo rozsudkov.

Pri vyhľadávaní rozsudkov je potrebné mať na mysli, že menej používané zákony alebo jednotlivé paragrafy zákona sa vyskytujú v judikatúre / rozsudkoch málo alebo vôbec.

MENU