Pozrite si tiež najnovšie rozsudky v týchto mesiacoch:

Jún 2023     Máj 2023     Apríl 2023     Marec 2023     Február 2023     Január 2023     September 2022     August 2022     Júl 2022     Jún 2022     Máj 2022     Apríl 2022     Marec 2022     Február 2022     December 2022     November 2022     Október 2022     Január 2022     September 2021     August 2021     Júl 2021     Jún 2021     Máj 2021     Apríl 2021     Marec 2021     Február 2021     December 2021     November 2021     Október 2021     Január 2021

Oprava chyby v katastri nehnuteľností v zmysle § 59 ods. 1 a § 59b KZ sa vykonáva neformálnym spôsobom, nie je zachytená v správnom akte formálne označenom ako rozhodnutie, s náležitosťami rozhodnutia podľa správneho poriadku. Vykonanie zápisu opravy chyby do katastra nehnuteľností, ako správny akt žalovaného, má ako výsledok konania o oprave chyby podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona formu opatrenia orgánu verejnej správy, ktoré je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve za predpokladu, že ním sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu priamo dotknuté. Chybné označenie správneho aktu ako predmetu súdneho prieskumu nie je dôvodom na odmietnutie žaloby v správnom súdnom konaní


Hlavný kľúčový výraz:

Právna veta: Kasačný súd sa primárne zaoberal otázkou, či je oprava chyby v zmysle § 59 katastrálneho zákona rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy a či je tento správny akt preskúmateľný v správnom súdnom konaní. (...) Konanie o oprave chyby podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona je konaním, v ktoro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

viac

Dokument je zamknutý

Na zobrazenie obsahu bulletinu musíte mať uhradené predplatné. Informujte sa mailom na info@judikaty.info alebo telefonicky na č. 0905 412 510 ohľadom aktuálnej akciovej ceny!

Registrácia
MENU