SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...

Buletin judikatury 2021

- 600 nejnovějších a nejzajímavějších
   právních vět
ročně !

- 50 nejnovějších právních vět každý měsíc
  z NSČR, NSSČR, USČR a SDEU!

- rodinné právo, občanské právo, obchodní
   právo, trestní právo, správní právo

Jenom 2.700 Kč / rok !!!

Dále

Ukázka textu z blogu

V souvislosti s probíhajícím soudním konáním na Slovensku byla Evropskému soudnímu dvoru (ESD) v Luxembursku předložena prejudiciální otázka, týkající se výkladu ustanovení zákona o povinném smluvním pojištění. Šlo o to, zda v případě usmrcení osoby při dopravní nehodě je pojišťovna povinna nahrazovat i nemajetkovou újmu pozůstalým oběti z povinného smluvního pojištění viníka nehody. (více)

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
413454
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67025
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71695
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 430999
Krajské soudy (ČR): 50128
Poslední aktualizace
11.04.2021 06:27

JUDIKATURA / JUDIKÁTY

VÍCE NEŽ 600.000 DOKUMENTŮ V DATABÁZI!!!

Zaregistrujte sе a vyzkoušejte všechny funkce vyhledávání judikatury a rozsudků soudů BEZPLATNĚ NA 14 DNÍ!!

unikátní prediktivní vyhledávání Vám nabídne po zadání výrazu do pole vyhledávání podobné výrazy, které se vyskytují v meritech (označené jako MERITO) a v textu rozsudků a zároveň Vám zobrazí i počet rozsudků, v nichž se daný výraz vyskytuje
meritorní rozsudky, tedy nejrelevantnější k hledanému výrazu, nabízí systém jako první, označené jako MERITO
rychlé a přesné vyhledávání judikatury a rozsudků soudů použitím
  vícenásobných přídavných  nebo vylučovacích výrazů
podstatně rychlejší prohlížení judikatury a rozsudků soudů prostřednictvím
   odstavců s hledaným výrazem a zobrazováním výrazů ve fulltextu dokumentu – pouze
pro registrované

• systém ukládá historii vyhledávání judikatury a rozsudků soudů , poznámky,
  oblíbené rozsudky  a další upřesňující údaje, čímž se zabrání duplicitě prohlížení
  stejných rozsudků při různých vyhledáváních – pouze pro registrované

Poznámka: na základě testování systému se ukázalo, že nejlepší výsledky ve fulltextovém vyhledávání judikatury a rozsudků soudů jsou dosahovány při hledání slovního spojení bez diakritiky. Čili vícenásobným použitím volby  a  . Vyhledávání judikatury a rozsudků prostřednictvím paragrafů  je problematické, neboť v rozsudcích se často vyskytují opisné formy, zkratky apod. Taktéž číslo paragrafu se novelizací někdy mění, zatímco výraz se mění jen výjimečně – viz Pomocník vyhledávání.

V případě problémů při vyhledávání judikatury a rozsudků soudů použijte neurčité tvary slov, aby je slovník lépe identifikoval, nebo použijte volbu "Reklamace vyhledávání".

Pokud máte otázky nebo připomínky k uvedeným službám, popřípadě máte návrh na jinou službu, napište nám.

Nejkomplexnější judikatura a všechny soudní rozhodnutí soudů na jednom místě! Jenom u nás najdete každý zveřejněný rozsudek.

JUDIKATURA

Na co potřebujete judikaturu?

Judikatura Vám může pomoci vyhrát soudní spor. Při tom je však třeba mít na paměti, že každý soud je nezávislý a nezávisle rozhoduje.

Judikát – znamená buď rozsudek, nebo nejčastěji užívané rozhodnutí vyššího soudu.
Judikatura (soudní praxe) Vám může poskytnout užitečné informace, jak v podobných případech, jako je ten Váš, rozhodl vyšší soud.

Třebaže v českém právním systému nefunguje systém precedentu, může okresní nebo krajský soud přihlédnout k rozsudku – judikátu vyššího soudu (argumentace judikáty, resp. judikaturou vyšších soudů je v současnosti u soudu zcela běžná).

Slovy Nejvyššího soudu ČR 3 cdo 2811/2007: Došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého nosného důvodu nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.

Při vyhledávání rozsudků (judikatury) doporučujeme používat části znění paragrafu, pod který spadá Vaše věc. Optimální je použítí tří - pěti slov znění daného paragrafu. Příliš dlouhý řetězec nemusí vytvořit shodu s textem v rozsudku. Na základě příliš krátkého Vám systém nabídne velké množství rozsudků.
Při vyhledávání rozsudků je třeba mít na mysli, že méně běžné zákony nebo jednotlivé paragrafy zákona se vyskytují v judikatuře / rozsudcích málo nebo vůbec.

 

Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.