Buletin judikatury 2021

- 600 nejnovějších a nejzajímavějších
   právních vět
ročně !

- 50 nejnovějších právních vět každý měsíc
  z NSČR, NSSČR, USČR a SDEU!

- rodinné právo, občanské právo, obchodní
   právo, trestní právo, správní právo

Jenom 2.700 Kč / rok !!!

Dále

Ukázka textu z blogu

V souvislosti s probíhajícím soudním konáním na Slovensku byla Evropskému soudnímu dvoru (ESD) v Luxembursku předložena prejudiciální otázka, týkající se výkladu ustanovení zákona o povinném smluvním pojištění. Šlo o to, zda v případě usmrcení osoby při dopravní nehodě je pojišťovna povinna nahrazovat i nemajetkovou újmu pozůstalým oběti z povinného smluvního pojištění viníka nehody. (více)

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli: 176588
Poslední aktualizace: 07.02.2023 06:28

JUDIKATURA / JUDIKÁTY


VÍCE NEŽ 600.000 DOKUMENTŮ V DATABÁZI!!!

Zaregistrujte sе a vyzkoušejte všechny funkce vyhledávání judikatury a rozsudků soudů BEZPLATNĚ NA 14 DNÍ!!

unikátní prediktivní vyhledávání Vám nabídne po zadání výrazu do pole vyhledávání podobné výrazy, které se vyskytují v meritech (označené jako MERITO) a v textu rozsudků a zároveň Vám zobrazí i počet rozsudků, v nichž se daný výraz vyskytuje
meritorní rozsudky, tedy nejrelevantnější k hledanému výrazu, nabízí systém jako první, označené jako MERITO
rychlé a přesné vyhledávání judikatury a rozsudků soudů použitím
  vícenásobných přídavných  nebo vylučovacích výrazů
podstatně rychlejší prohlížení judikatury a rozsudků soudů prostřednictvím
   odstavců s hledaným výrazem a zobrazováním výrazů ve fulltextu dokumentu – pouze
pro registrované

• systém ukládá historii vyhledávání judikatury a rozsudků soudů , poznámky,
  oblíbené rozsudky  a další upřesňující údaje, čímž se zabrání duplicitě prohlížení
  stejných rozsudků při různých vyhledáváních – pouze pro registrované

Poznámka: na základě testování systému se ukázalo, že nejlepší výsledky ve fulltextovém vyhledávání judikatury a rozsudků soudů jsou dosahovány při hledání slovního spojení bez diakritiky. Čili vícenásobným použitím volby  a  . Vyhledávání judikatury a rozsudků prostřednictvím paragrafů  je problematické, neboť v rozsudcích se často vyskytují opisné formy, zkratky apod. Taktéž číslo paragrafu se novelizací někdy mění, zatímco výraz se mění jen výjimečně – viz Pomocník vyhledávání.

V případě problémů při vyhledávání judikatury a rozsudků soudů použijte neurčité tvary slov, aby je slovník lépe identifikoval, nebo použijte volbu "Reklamace vyhledávání".

Pokud máte otázky nebo připomínky k uvedeným službám, popřípadě máte návrh na jinou službu, napište nám.

Nejkomplexnější judikatura a všechny soudní rozhodnutí soudů na jednom místě! Jenom u nás najdete každý zveřejněný rozsudek.

JUDIKATURA


Na co potřebujete judikaturu?

Judikatura Vám může pomoci vyhrát soudní spor. Při tom je však třeba mít na paměti, že každý soud je nezávislý a nezávisle rozhoduje.

Judikát – znamená buď rozsudek, nebo nejčastěji užívané rozhodnutí vyššího soudu.
Judikatura (soudní praxe) Vám může poskytnout užitečné informace, jak v podobných případech, jako je ten Váš, rozhodl vyšší soud.

Třebaže v českém právním systému nefunguje systém precedentu, může okresní nebo krajský soud přihlédnout k rozsudku – judikátu vyššího soudu (argumentace judikáty, resp. judikaturou vyšších soudů je v současnosti u soudu zcela běžná).

Slovy Nejvyššího soudu ČR 3 cdo 2811/2007: Došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argumentace konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého nosného důvodu nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.

Při vyhledávání rozsudků (judikatury) doporučujeme používat části znění paragrafu, pod který spadá Vaše věc. Optimální je použítí tří - pěti slov znění daného paragrafu. Příliš dlouhý řetězec nemusí vytvořit shodu s textem v rozsudku. Na základě příliš krátkého Vám systém nabídne velké množství rozsudků.
Při vyhledávání rozsudků je třeba mít na mysli, že méně běžné zákony nebo jednotlivé paragrafy zákona se vyskytují v judikatuře / rozsudcích málo nebo vůbec.

 

MENU