Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
268347
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 402738
Krajské soudy (ČR): 31246
Poslední aktualizace
16.01.2018 06:52


Nejvyšši soud České republiky

spotřební družstvo, 33 cdo 2694/2016, 21 Cdo 3157/2006, předmět smlouvy o dílo, existence zástavního práva, usnesení o soudním prodeje zástavy, sebeobviňování, místo spáchání trestného činu¨, clenska schuze druzstva, Zaplatit žalobci společně a nerozdílně, procesní plná moc pro zastupování, soudcovská tvorba práva, exekuce srážkami ze mzdy, databáze, profesní podjatost, databáze, se stal plátcem dph, faktura včetně dph, 8 Tdo 242/2004, Herečka, nárok na mzdu

Nejvyšší správní soud České republiky

výběrová řízení, 9 Aos 1/2012, cssz spravni, ublížení na cti

Vrchní a krajské soudy ČR

ohrožení výchovy, pozemek, cssz spravni, databáze, ochrana, bezpečnostní sbory, ublížení na cti

Ústavní soud České republiky

přiměřené výživné, koupě podniku, koupě závodu, zákaz nucení k sebeobviňování

Soudní dvůr Evropské unie

výběrová řízení, ochrana databáze, právní ochrana databází, databáze

Výsledky hledání pro výraz: spotřební družstvo

... pokladen a skladu drogerie odcizili nejméně 1.720 krabiček cigaret různých značek, přičemž svým jednáním způsobili majiteli Jednotě, spotřební družstvo Velké Meziříčí, IČO: 00032344, se sídlem Třebíčská 1 173, 594 18 Velké Meziříčí, škodu odcizením zboží a ... č. .......... ve výši 6.800,- Kč plnila Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Panská 2, Brno, a COOP Jednotě spotřební družstvo v Boskovicích, IČO: 00032221, se sídlem náměstí 9. května 2136110, Boskovice, škodu odcizením zboží a finanční hotovosti ...
... uzavřena platně, když jednak právní předchůdce žalobkyně na ní nebyl správně označen („Včela LSD Praha“ namísto správného „Včela, lidové spotřební družstvo v Praze 1, Hradební ul. č. 9“) a smlouva nebyla podána podle stanov družstva předsedou představenstva a dalším ... smlouvě, když totiž uvedl, že označení „LSD“ bylo skutečně v době uzavírání smlouvy běžně užívanou zkratkou pro lidové spotřební družstvo, a s ohledem na označení smluvní strany nejen v záhlaví smlouvy, ale také v její podpisové části, která ...
... . v právní věci žalobce J. K., zast. JUDr. Ludmilou Hlaváčkovou, advokátkou, se sídlem v Boršicích, Družstevní 428, proti žalované Jednotě spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, se sídlem v Uherském Ostrohu, Veselská 733, IČ 00032310, zast. Mgr. Liborem Rojarem, advokátem, se sídlem v ...
... ve výši nejméně 3.186,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., a svým jednáním tak poškozenému družstvu Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., způsobil celkovou škodu ... V., okres P., nezjištěným předmětem rozlomil tři cylindrické vložky zámku FAB dvou vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, zde odcizil cigarety různých ...
... nemovitostí na listu vlastnictví pro uvedené katastrální území jako vlastnictví České republiky, třebaže Lidové spotřební družstvo Jednota Praha – západ a po něm i Spotřební družstvo Včela Praha pozemky parc. č. 1826 a parc. č. 1927 spolu s budovou č ... pozemků bylo institutem práva obligačního, nikoli práva věcného“, takže nemohlo na základě delimitační smlouvy, uzavřené mezi uvedenými spotřebními družstvy, přejít na jiný subjekt, než kterému bylo toto právo zřízeno, aniž by bylo dříve dosavadnímu nositeli ...
... soud vzal shodně se soudem prvního stupně za prokázané, že předmětný notářský zápis byl sepsán mezi účastníky Družstvem WPB Capital, spotřební družstvo, jako věřitelem, dlužníky L. K., společnostmi Quore, s.r.o. a POUSADA, a.s., a ručitelkou B. M., že mimo ...
Související předpisy:
... . Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D. a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Budoucnost, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem v Ostravě–Moravské Ostravě, Petra Křičky 2863/17a, identifikační číslo osoby 00032352, zastoupeného JUDr. Kateřinou Martínkovou ...
... složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem v Zábřehu, Masarykovo nám. 5, identifikační číslo osoby 00032433, zastoupené Mgr. Miroslavem Hoferem, advokátem se sídlem v ...
... podle ustanovení § 224 a § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu, který žalující spotřební družstvo v řízení zastupoval, dne 24. 3. 2011 a dovolání ze strany tohoto dovolatele bylo předáno na poště dne 19. 5 ... . 182/1988 Sb. V dalším průběhu řízení po zrušovacím nálezu Ústavního soudu ČR zůstaly v tomto řízení jeho účastníky žalující spotřební družstvo Jednota – Jedność, Český Těšín a žalované A. S., M. J. a A. P., neboť vůči žalovaným (J. N., J. R ...
... dovolání bylo poukazováno na to, že žalující spotřební družstvo je vlastníkem Obchodního domu D. v Č. B., stojícího na pozemku, a pozemků v katastrálním území Č. B. Tento obchodní dům zásobuje žalující spotřební družstvo J. Č. B. s využitím tunelu ... mezi účastníky tohoto řízení, jak tyto dva výroky byly odvoláním napadeny. bylo také rozhodnuto, že žalující Jednota, spotřební družstvo, České Budějovice nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. V odůvodnění rozsudku odvolacího soudu bylo uvedeno, že ...
... spotřební družstvo, Frýdek-Místek, dovozovala pak transformací svého práva trvalého užívání pozemků parc. č. 6 a 7 v katastrálním území Baška na vlastnictví k těmto pozemkům podle ustanovení § 879c občanského zákoníku. Kupní smlouvou ze dne 14. 6. 2001 pak Jednota, spotřební družstvo ... důkazech, předložených soudu v tomto řízení. Odvolací soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že žalující spotřební družstvo, jako vlastník budovy č. p. 421 v katastrálním území Baška, získalo do trvalého užívání pozemky ...
... o., Modřice ve výši 26.604,- Kč a JEDNOTA, spotřební družstvo Moravský Krumlov, ve výši 339.646,- Kč. Obviněný J. F. byl podle téhož ustanovení zavázán zaplatit škodu poškozené JEDNOTA, spotřební družstvo v Milevsku, Milevsko ve výši 103.238,- Kč. Poškození ... JEDNOTA, spotřební družstvo v Milevsku, Milevsko ve výši 103.238,- Kč. Poškození ZD Bohuslavice, Výrobně obchodní družstvo se sídlem v Kameně, VSP Group, a. s., Pekárna Crocus, s. r. o., Brick form spol. s r. o., JEDNOTA, spotřební družstvo Moravský ...
... senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce: JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, IČ: 000 32 336, se sídlem v Moravském Krumlově, nám. T. G. Masaryka 28, proti žalované: Česká republika ...
... republika, jejímž jménem jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, 4) JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, tř. 17. listopadu 235, 5) Ing. N. S., bytem v H. K., zastoupen JUDr ...
... byla kolna přístavbou vedlejších staveb, které jako příslušenství k domu č. p. 16 byly později vlastnicky převedeny na Jednotu, lidové spotřební družstvo Žďár nad Sázavou se sídlem ve Velkém Meziříčí, z hlediska právního byla sporná kolna příslušenstvím věci hlavní, a to ... p. č. 77) byl odňat rodičům žalované v roce 1961, na základě čehož došlo k přechodu vlastnického práva na Jednotu spotřební družstvo Velké Meziříčí. Žalovaná se svou sestrou V. Š., jako oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 403/1990 Sb. se ...
... z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobce: JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně, IČ: 000 32 395, se sídlem v Novém Jičíně, Smetanovy sady 3, zast. JUDr. Josefem Jugou, advokátem ...
... . Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov, IČO 00032336, se sídlem v Moravském Krumlově, nám. T. G. Masaryka 28, proti žalované České republice - Úřadu pro ...
... čp. 39, zahrady parc. č. 26/2 a stavební parcely parc. č. 22/3”, z E. B. na Jednotu, lidové spotřební družstvo v N. P. Namísto těchto nemovitostí byl pak v roce 1966 dědicům po E. B. nabídnut a do jejich vlastnictví ...
Související předpisy:
... cukrářské dílny ve zvýšeném přízemí domu čp. 28. Uvedené nemovitosti užívalo od roku l950 družstvo R. Č. a později J., spotřební družstvo Č.; žalovaný S. č. a m. d. je vlastníkem domu čp. 28 s pozemkem parc. č. 40 v Č. na ...
... S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce J., spotřební družstvo, proti žalovanému V. B., zast. advokátkou, o zaplacení 402.377,75 Kč s přísl., k dovolání žalovaného proti usnesení Krajského ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.