SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete také zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích. Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum zveřejnění:
od:
do:
Spisovní značka:
ECLI:
Dotčené předpisy:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Heslo:
R značka:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
355309
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 423248
Krajské soudy (ČR): 43523
Poslední aktualizace
01.04.2020 04:25


Nejvyšší správní soud České republiky

reprodukční pořizovací cena, vymáhání daňových nedoplatků, rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu, námitka proti exekučnímu příkazu, stavby v ochranném pásmu, podání proti exekučnímu příkazu, právnická osoba veřejného práva, jednání v krajní nouzi, kázeňských opatření, odměňování pracovníků, hospodaření obce

Ústavní soud České republiky

reprodukční pořizovací cena, II.ÚS 469/05 , kázeňských opatření, porušení povinnosti předložit předběžnou otázku , vízum , jednání v krajní nouzi, mzdový

Vrchní a krajské soudy ČR

předmět kárné žaloby, školský zákon, náhradní volno, naturální mzda

Nejvyšši soud České republiky

předmět kárné žaloby, omluvitelný důvod pro zmeškání lhůty, 57 T 8/2018, zemřelý, zemřelý, uprchne nebo se bude skrývat, práce v noci, tepelný most, kondenzace, hmoždinky, prokreslování, neudělení víza, plnění služebních povinnosti, závazný rozkaz, mzdový

Soudní dvůr Evropské unie

neudělení víza

Výsledky hledání pro výraz: reprodukční pořizovací cena

... Dle finančního ředitelství tak stěžovatel neprokázal oprávněnost uplatněných daňových výdajů. Finanční ředitelství zdůraznilo, že vstupní cenou je reprodukční pořizovací cena, a nikoliv cena obvyklá. Podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod daně a ... , souvisejících administrativních nákladů, cenu peněz a času potřebných na uskutečnění takového záměru aj. Jinak řečeno, reprodukční pořizovací cena věci v určitém stavu k určitému dni se za podmínek tržní ekonomiky zpravidla nebude lišit od ceny .
... znění účinném k 31. 5. 1993. Podle něj se vstupní cenou hmotného majetku a nehmotného majetku rozumí reprodukční pořizovací cena, zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem, v ostatních případech [ostatními případy se mají na mysli případy odlišné ... stanovit reprodukční pořizovací cenu (tím méně na konkrétní vyhlášku č. 393/1991 Sb.), nýbrž na definici pojmu „reprodukční pořizovací cena“ v zákoně o účetnictví. Právě této definice je zapotřebí se přidržet při řešení sporné právní otázky. Cenu, .
... stane předmětem pronájmu či součástí obchodního majetku, jsou vstupní cenou vlastní náklady [písm. b), věta prvá]. Reprodukční pořizovací cena coby cena vstupní pak není eventuálním způsobem stanovení vstupní ceny pro případ, že daňový subjekt, který úplatně ... z jakýchkoli důvodů schopen doložit pořizovací cenu v prvém případě nebo vlastní náklady v případě druhém. Naopak reprodukční pořizovací cena se uplatní právě jen v situacích odlišných od těch právě vyjmenovaných [zákon jmenovitě uvádí případy, kdy .
... tohoto majetku. Když stěžovatel neprováděl odpisy, je zůstatkovou cenou cena stanovená podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona, tedy reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zvláštních předpisů. Tak stěžovatel postupoval. Stěžovatel tedy dovozuje, že byl povinen jako daňově uznatelný výdaj použít reprodukční pořizovací .
... převodem práva, § 29c) a to u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele, d) reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem, pokud tuto cenu nelze zjistit podle zvláštních předpisů; ... č. j. 5 Afs 31/2004 - 182 přitom u nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena stanoví jako cena stavby zjištěná podle zvláštního předpisu 31b) bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří .
... který poplatník pořídil úplatně v době delší než pět let před jeho vložením do obchodního majetku je vstupní cenou tzv. reprodukční pořizovací cena, zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem (§ 29 odst. 1 písm. d) téhož zákona. Žalovaný dále konstatoval ... 29 odst. 1 písm. a) ZDP, je vstupní cenou hmotného majetku, je-li majetek pořízen úplatně, pořizovací cena. Reprodukční pořizovací cena, tj. cena stanovená dle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem, je vstupní .
... ke směně předaného a výnosem cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě uvedeny, anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě uvedeny:“ V návaznosti na to konstatoval, že cena byla ve smlouvě určena, proto vyšel z .
... poplatník pořídil úplatně v době delší než pět let před jeho vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou tzv. reprodukční pořizovací cena, zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem (§ 29 odst. 1 písm. d) téhož zákona. Žalovaný dále ... cenou hmotného majetku, je- li majetek pořízen úplatně, zásadně pořizovací cena. Z uvedeného pravidla existovaly však některé výjimky: Reprodukční pořizovací cena, tj. cena stanovená dle § 29 odst. 1 písm. d) zák. o daních z příjmů podle zvláštních předpisů .
... tohoto majetku. Když stěžovatel neprováděl odpisy, je zůstatkovou cenou cena stanovená podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona, tedy reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zvláštních předpisů. Tak stěžovatel postupoval. Stěžovatel tedy dovozuje, že byl povinen jako daňově uznatelný výdaj použít reprodukční pořizovací .
... převodem práva, § 29c) a to u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele, d) reprodukční pořizovací cena v ostatních případech zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem, pokud tuto cenu nelze zjistit podle zvláštních předpisů; ... č. j. 5 Afs 31/2004 - 182 přitom u nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena stanoví jako cena stavby zjištěná podle zvláštního předpisu 31b) bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří .
... znění účinném k 31. 5. 1993. Podle něj se vstupní cenou hmotného majetku a nehmotného majetku rozumí reprodukční pořizovací cena, zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem, v ostatních případech [ostatními případy se mají na mysli případy odlišné ... stanovit reprodukční pořizovací cenu (tím méně na konkrétní vyhlášku č. 393/1991 Sb.), nýbrž na definici pojmu „reprodukční pořizovací cena“ v zákoně o účetnictví. Právě této definice je zapotřebí se přidržet při řešení sporné právní otázky. Cenu, .
... z příjmů, dále vlastní náklady, cena stanovená pro účely daně dědické a darovací u majetku nabytého zděděním nebo darováním a reprodukční pořizovací cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu v ostatních případech. Podle § 24 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.