Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
346419
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 421555
Krajské soudy (ČR): 41623
Poslední aktualizace
20.01.2020 06:27


Nejvyšší správní soud České republiky

dotčen prováděním stavby, obnova stavebního řízení , krajský soud brno, výpověď policisty, šíření nakažlivé nemoci zvířat, dluh za pohonné hmoty, zákon o pobytu cizinců, vedení technické infrastruktury, zprostředkování zaměstnání cizinci, Existenční minimum

Nejvyšši soud České republiky

obnova stavebního řízení, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, šíření nakažlivé nemoci zvířat, dluh za pohonné hmoty, počet najetých kilometrů, 78, §42 autorský zákon, Ochrana práva autorského, § 26 autorského zákona, Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu, výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy, osvobození od placení soudního poplatku, Škodí , Uznani dluhu Podepsal Pod natlakem , Podepsal Pod natlakem , Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, pořízení listiny o vydědění

Ústavní soud České republiky

vyhoštění, dítě, vydání mobilního, nebyl poučen , dobrá pověst, zjištění názoru dítěte, obvyklé bydliště dítěte

Soudní dvůr Evropské unie

potvrzení evropského exekučního titulu, C-162/10, Ochrana práva autorského

Vrchní a krajské soudy ČR

kontrolní prohlídka stavby

Výsledky hledání pro výraz: výsledok tvorivej duševnej činnosti

... pred dokončením diela . Súdy v danom prípade považovali článok z a spoluautorské dielo. Vychádzali teda z toho, že článok bol výsledkom tvorivej duševnej činnosti viacerých (spolu)autorov. Pritom je ale už v žalobe (č.l. 3 spisu) uvedené, že „predmetný článok inicioval a napísal .
... / priemyselné práva a b/ práva obdobné priemyselným právam. Priemyselné práva sa delia do dvoch základných skupín: 1/ priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (napr. patentové právo, právo dizajnu, právo topografií polovodičových výrobkov a podobne) a 2/ priemyselné práva na označenia (napr. právo ochranných .
... § 142 OZ, pričom podielové spoluvlastníctvo je okrem toho upravené aj v osobitných právnych predpisoch. V prípade, ak spoločným predmetom výsledku tvorivej duševnej činností je vynález, osobitným právnym predpisom úpravy spolumajiteľstva patentu na vynález je obsiahnutý v § 20 zákona č. 435/2001 Z .
... dielo považuje aj zmluva, nakoľko v sebe okrem iného zahŕňa know -how na odborné riešenie určitého záväzkového vzťahu a je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jej autora, resp. autorov. Na základe týchto skutočností vyvodila záver, že zmluva ako celok, resp. jej dodatky nemôžu byt' bez .
Najvyšší súd 6 Co 2/2010 Slovenskej republiky 6 Co 3/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. F. L. , CSc., bývajúceho v B. , proti žalovanému H. , š.p. v likvidácii, so sídlom v B. , v mene ktorého koná jeho likvidátor Ing. M. B. , B. , za stúpeného JUDr. M. M. , advokátkou so sídlom v B. , o vydanie autorských diel a iné , o odvolan iach žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. januára 2010 č.k. 20 C 71/92 -346 a uzneseniu Krajského súdu .
... poznanie (databázové vstupy s informáciami o zákazníkoch a pod.), pričom know-how sa radí k právam obdobným priemyselným právam na výsledky tvorivej duševnej činnosti. Uvedené databázové vstupy s predmetnými informáciami spĺňajú všeobecnú definíciu pojmu know-how, keďže ide o informácie užitočné pre ich používateľa .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.