Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
303359
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 54206
USSR: 33013
NSČR: 113008
NSSČR: 60476
USČR: 73685
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 410757
Krajské soudy (ČR): 35989
Poslední aktualizace
18.11.2018 06:53


Vrchní a krajské soudy ČR

padělání a pozměňování veřejné listiny, fikce příjmu, návrh na zastavení exekuce nezabavitelná částka, příjmy z trestné činnosti, příjmy získané trestnou činnosti

Ústavní soud České republiky

právo na osobní soukromí, § 916, II.ús 98/95, podání řádných a mimořádných opravných prostředků, ukončit péči o pacienta

Nejvyšši soud České republiky

platné postoupení pohledávky, § 916, dohoda o rozšíření SJM, příklep dražba, vylíčit rozhodující skutečnost, Postoupení pohledávky. Zastavení výkonu rozhodnutí, § 2960 , náhrada za ztrátu na výdělku, valorizace, gradace příčinné souvislosti, omluvný dopis, písemná omluva, sdružení advokátů za účelem společného výkonu advokaci, 6 To 12/2015, sdružení advokátů za účelem společného výkonu advokacie, svědkové závěti, likvidace právnické osoby, oznámení vady díla, převod peněžních prostředků z účtů, účinnost adresných jednostranných hmotněprávních úkonů …, smlouva o rozšíření SJM, výlučný vlastník, zásady poctivého obchodního styku

Nejvyšší správní soud České republiky

fikce příjmu, dluhopisy, Emitent dluhopisu, dohoda o vypořádání SJM

Soudní dvůr Evropské unie

§ 916

Výsledky hledání pro výraz: padělání a pozměňování veřejné listiny

... Okresním soudem v Jihlavě dne 25.5.2009 nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody za trestné činy padělání a pozměňování veřejné listiny a řízení bez řidičského oprávnění, přičemž mu s ohledem na jeho rodinný život na území České republiky ... Okresním soudem v Jihlavě dne 25.5.2009 nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody za trestné činy padělání a pozměňování veřejné listiny a řízení bez řidičského oprávnění, přičemž mu s ohledem na jeho rodinný život na území České republiky ...
... úředního rozhodnutí a vykázání. Současně soud poukazuje na to, že stejným rozhodnutím byl žalobce potrestán pro přečin padělání a pozměňování veřejné listiny za to, že upravil svůj cestovní pas a takto upravený cestovní pas používal jako doklad k prokázání své ... 179/2010-188, byl žalobce odsouzen pro přečin krádeže, přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečin padělání a pozměňování veřejné listiny a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců a výkon tohoto trestu byl podmíněně ...
... ve věci přečinu krádeže, které bylo se žalobcem vedeno a dále ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny. Žalobce byl dne 6.10.2010 Okresním soudem v Českém Krumlově shledán vinným z trestné činnosti a byl vydán trestní ...
... jinak, než i zmíněné námitky považovat za účelové. Nadále trvají vazební důvody žalobce, je stíhán pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny a přečin nedovoleného ozbrojování (mimo jiné se prokazoval padělaným OP na jméno Emil Markov), do ČR na tento ... ji už absolvoval, ale ne celou, měl vodu na plicích. K trestnímu stíhání v ČR uvedl, že za padělání a pozměňování veřejné listiny obdržel podmíněný trest, v odvolacím řízení dostal rok nepodmíněně, s ohledem na osm odseděných měsíců byl uvězněn ...
... rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 40 T 19/2011 ze dne 2. 11. 2011 odsouzen za přečin padělání a pozměňování veřejné listiny dle § 348 odst. 1 trestního zákoníku, za což mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání pěti měsíců s ...
Související předpisy:
326/1999 - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
... Tachově č.j. 1T 50/2008 ze dne 16.5.2008 bylo zjištěno, že žalobce byl odsouzen pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny dle § 176 odst. 1 trestního zákona a pro trestný čin pokračování -4- 64Az 14/2011 maření výkonu úředního rozhodnutí ...
... . 1 písm. a), b), poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1, neoprávněného držení platební karty podle § 249b a padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců a k trestu vyhoštění na ...
... ve věci přečinu krádeže, které bylo se žalobcem vedeno a dále ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny. Žalobce byl dne 6.10.2010 Okresním soudem v Českém Krumlově shledán vinným z trestné činnosti a byl vydán trestní ...
... nelegální pobyt na území České republiky) ani ve spojení se závažnějším narušením veřejného pořádku (přečin padělání a pozměňování veřejné listiny) nepředstavují dostatečně závažné narušení veřejného pořádku, ani hrozbu z takového narušení, které by bylo ... byla podána za účelem společného soužití rodiny. Závažnějším z uvedených jednání je nepochybně spáchání přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny. Avšak ani toto jednání není podle Nejvyššího správního soudu natolik závažné, aby odůvodňovalo zamítnutí ...
... soudu pro Prahu 3 č.j. 1T 126/2012 ze dne 13.2.2013, jímž byl žalobce odsouzen za přečin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea první trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jež mu byl ...
... zdravotně pojištěn, neodvádí daně, bylo s ním zahájeno řízení o správním vyhoštění a zahájeny úkony pro podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákona. Žalovaný proto nabyl přesvědčení, že chování žalobce vyvolává oprávněné pochybnosti o jeho ochotě ...
... Okresním soudem v Tachově na základě rozsudku ze dne 29.3.1996, sp. zn. 1T 47/96. Odsouzení se týkalo padělání a pozměňování veřejné listiny a maření výkonu úředního rozhodnutí. Byl mu uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání 1 roku, který byl posléze amnestován ...
Související předpisy:
40/2009 - trestní zákoník
... že proti žalobci je vedeno trestní řízení pro trestné činy podplácení, maření výkonu úředního rozhodnutí a padělání a pozměňování veřejné listiny. Délku zajištění určil žalovaný na 110 dnů, přičemž toto odůvodnil předpokládanou délkou řízení ve věci ... němu vedeno trestní stíhání pro podezření z trestných činů podplácení, maření výkonu úředního rozhodnutí a padělání a pozměňování veřejné listiny. Závěr žalovaného, že žalobce představuje nebezpečí pro veřejný pořádek je tak zcela opodstatněný. Důvodná není ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.