Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
329205
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 61048
USSR: 34058
NSČR: 116849
NSSČR: 62924
USČR: 76277
EUR-LEX (sk): 11479
EUR-LEX (cz): 11517
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 416437
Krajské soudy (ČR): 39294
Poslední aktualizace
15.06.2019 23:39


Ústavní soud České republiky

osoba veřejného zájmu, závaznost vykonatelných rozhodnutí Ústavního soudu, Vazební věznice Olomouc, Lucií Vaverkovou, Josefem bartončíkem

Vrchní a krajské soudy ČR

klíčová role zastupitelstva obce ve schvalování územního plánu, zajištění pohody bydlení, žádost o vydání řidičského průkazu azylantu, architektonický vzhled

Nejvyšši soud České republiky

schvalování územního plánu, ohrožení výchovy dítěte, společné členství manželů v družstvu , R. F. M.K., R. F. , Obec Prostějov, Okres Olomouc, V obci P., Žaloba na vydání bezdůvodného obohaceni Statutární orgán, dobrá víra vydržení , 30 Cdo 5260/2015, výpověď z bytu, výpověď z bytu, 13.12., Profesionální boxer, L.Š, Prostejov, 2019, odklad nástupu do výkonu trestu

Nejvyšší správní soud České republiky

Obec Prostějov, intenzita využití území, 6 Afs 174/2017-34, oprava právní moci, oprava doložky právní moci, datum zdanitelného plnění, pridavky na deti

Výsledky hledání pro výraz: osoba veřejného zájmu

4
... osoba využívající své svobody projevu, nýbrž postupovala při státní správě státního zastupitelství) lze dát za pravdu, že státní zástupce je osobou veřejného zájmu (srov. rozsudek ESLP ze dne 21. 6. 2002 ve věci Nikula v. Finsko, stížnost č. 31611/96, odst. 50), z .
3
... stěžovateli) omluvila, že publikovala požadovanou odpověď, (...) že (stěžovatel) je osobou veřejného zájmu, která má možnost mediálně reagovat, což opakovaně učinil (...). Soud též přihlédl ke skutečnosti, že (stěžovatel) jako osoba veřejného zájmu musí snášet určitou větší míru zájmu médií, ... . 19. Ve vyjádření k tomuto odvolání (č. l. 108-110) žalovaná konstatovala, že stěžovatel jako osoba veřejného zájmu využil prostoru, kterého se mu ze strany sdělovacích prostředků s ohledem na jeho osobnost mimořádně .
4
... reakce vedlejšího účastníka na "zveřejněné články"*) a neprovedly ani stěžovatelem navrhované důkazy, které se vztahovaly k tvrzení, že žalobce jako osoba veřejného zájmu, měl prostor sdělit veřejnosti své stanovisko, a to jak k napadeným článkům, tak i k postoji vůči bulváru obecně a .
4
... , které jsou v rozhodných souvislostech "zcela zástupné", přičemž nereflektuje povahu výroků coby "hodnotících soudů", jejichž "pravdivost nelze splnit", nadto adresovaných osobě veřejného zájmu, u které jsou "hranice přípustné kritiky" širší. Skutkovou oporu pro inkriminované výroky přitom spatřují v projevech náboženské netolerance vedlejšího účastníka .
3
... právě promítnutí zásady (plynoucí též z čl. 17 Listiny), podle níž má veřejnost právo, aby byla informována o činnosti tzv. osob veřejného zájmu, jakými jsou politici, soudci apod.; přitom tomuto režimu podléhají údaje související s jejich veřejnou či úřední činností, funkčním nebo pracovním .
4
... podle § 13 občanského zákoníku. Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku mimo jiné zdůraznil, že stěžovatele je třeba považovat za osobu veřejného zájmu s ohledem na jeho společenské postavení (vyšší manažerské funkce) v obchodních společnostech a že v důsledku toho musí akceptovat vyšší .
4
... v době výkonu funkce starosty tzv. osobou veřejného zájmu, a že při střetu s oprávněným zájmem na informování veřejnosti by mělo jeho právo na ochranu osobnosti ustoupit do pozadí. Stěžovatelům však nelze přisvědčit v názoru, že tato osoba veřejného zájmu by měla na ochranu svého osobnostního .
4
... osoba veřejného zájmu" považuje stěžovatel za příliš extenzivní a "bezmezně vstřícný k tiskovinám", neboť hovoří-li judikatura Evropského soudu pro lidská práva (zde rozhodnutí ve věci Lingens v. Rakousko č. 9815/82) o osobách veřejného zájmu .
3
... "zásah" byl vyjádřen obsahem petice jakožto výrazu ústavně zaručeného práva (viz výklad shora), a to i když nutno připustit, že osoby veřejného zájmu (včetně komunálních politiků) musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané [srov. např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I .
2
... navíc vycházel z jejího nepravdivého tvrzení, že po roce 1970 z politických důvodů musela ze soudnictví odejít. Osoba soudce je osobou veřejného zájmu, u níž jsou některá osobnostní práva omezena a při střetu s oprávněným zájmem na veřejné informace ustupují do pozadí. Reportáž .
2
... soud se neztotožnil s námitkou stěžovatele, že žalobkyně jako zpěvačka populární hudby, a tedy osoba veřejného zájmu, musí snášet širší limity při kritice své osoby, neboť podle odvolacího soudu ani osoby veřejného zájmu nejsou povinny snášet nepravdivá skutková tvrzení, jako je tomu v této věci. Odvolací .
4
... , v rámci chráněných subjektů se v právní teorii i praxi formuje skupina tzv. osob veřejného zájmu. U takových osob lze připustit výjimku z uvedené obecné zásady. Osobami veřejného zájmu se většinou rozumějí osoby veřejného života v užším smyslu, tj. osoby, které ... zájmu bez vlastního rozhodnutí, často i proti své vůli (typicky oběti trestných činů). Právo na ochranu osobnosti osob veřejného zájmu je omezeno do té míry, že tyto osoby nemohou zabránit, aby se jejich osobnost stala předmětem zpravodajské .
4
... vrchní soud poukazuje na postavení stěžovatelky jako vedoucí oddělení územního plánování odboru životního prostředí. Výkon této funkce z ní činil osobu veřejného zájmu a takováto osoba musí být srozuměna s tím, že výkon její funkce může být sledován a může být i předmětem .
4
... ke svým závěrům bez jediného z navržených důkazů, dokonce i bez účastnické výpovědi stěžovatele, a uvedl, že svůj projev, jako osoby veřejného zájmu, nepovažuje za vybočující z mezí přípustné kritiky. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným .
4
... a pro jaký skutek, uvedení jména vedlejší účastnice řízení, která sama na veřejnosti nevystupuje a není tedy osobou veřejného zájmu, bylo ve stadiu trestního řízení pro čtenářskou veřejnost zcela nadbytečné a ve svých důsledcích odporovalo zásadě presumpce ... jaký skutek probíhá. Uvedení plného jména vedlejší účastnice, která sama na veřejnosti nevystupuje a není tedy osobou veřejného zájmu, bylo v daném stadiu řízení pro čtenářskou veřejnost zcela nadbytečné. Ústavní soud nehledal nic neústavního na tomto .
4
... . Při posuzování vyváženosti uvedených zpráv soud přihlédl k tomu, že stěžovatelku bylo třeba v době tvrzeného neoprávněného zásahu považovat za osobu veřejného zájmu, která musí strpět vyšší hranice kritiky, do níž patří i zpodobňování formou karikatury, výtvarného žánru, jehož účelem je zvýrazňování nápadných .
4
... vyplývajícího z rozhodnutí správního orgánu) si otázku zákonnosti postupu správního orgánu posoudil samostatně; jen tím mohou být podrobeny kritice i osoby veřejného zájmu (zde osoby žalobců), jež na základě takto soudem shledaného nezákonného rozhodnutí získaly určitá oprávnění, a jen tak může tisk plnit .
4
... názorům není důvod z ústavněprávního hlediska (ani se zřetelem k zásadě subsidiarity trestní represe) cokoli vytýkat. Státní zástupce je sice osobou veřejného zájmu (srov. rozsudek ESLP ze dne 21. 6. 2002 ve věci Nikula v. Finsko, stížnost č. 31611/96, odst. 50), z .
4
... hodnotících soudů, čímž mohla ve svůj prospěch ovlivnit veřejné mínění a poskytnout si satisfakci částečně svépomocí". To, že se stala osobou veřejného zájmu, nebylo zapříčiněno chováním žalovaného, ale jejím vystupováním jako svědkyně ve věci možného trestního stíhání, přičemž z faktu, že žalovaný byl .
4
... osobnostních práv vedlejších účastníků ze strany stěžovatelky, a to právě i s ohledem na status vedlejších účastníků coby osob veřejného zájmu, nebyl takový, aby odůvodňoval vyhovění žalobě ve vyšším či dokonce požadovaném rozsahu. Stěžovatelka tvrdí, že Nejvyšší soud ... - již ve své rozhodovací praxi zabýval v celé řadě případů, a to právě i s přihlédnutím k tzv. osobám veřejného zájmu, ve vztahu k nimž posunul hranice dělící oba (zdánlivě "protichůdné") ústavní statky ve prospěch práva na šíření informací .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.