Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
296647
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 53350
USSR: 32686
NSČR: 111946
NSSČR: 59877
USČR: 73035
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 409652
Krajské soudy (ČR): 35183
Poslední aktualizace
23.09.2018 06:52

Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Dotčené předpisy: § 263 odst. 1 předpisu č. 182/2006Sb.
Odůvodnění: Žalobkyně podala dne 7. 6. 2018 dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci. Nejvyšší soud zjistil z insolvenčního rejstříku, že usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 27. 4. 2018, č. j. KSLB 57 INS 241/2018-A-26, které nabylo právní moci dne 23. 5. 2018, byl na majetek žalované prohlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 30. 7. 2018, č. j. KSLB 57 INS 241/2018-B-18, bylo potvrzeno usnesení schůze věřitelů, kterým byl odvolán dosavadní insolvenční správce žalované ...

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Navrhovatel dne 6. 6. 2017 podal Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze JUDr. I. P., v němž mu klade za vinu spáchání kárného provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále jen „zákon o státním zastupitelství“), jehož se měl kárně obviněný dopustit skutkem popsaným ve výroku tohoto rozhodnutí. [2] Dne 2. 7. 2018 navrhovatel kárnému soudu sdělil, že se kárně obviněný vzdal funkce státního zástupce. Dále navrhovatel předložil ověřenou kopii písemného ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 17. 5. 2018, č. j. 72 Ad 21/2018 – 31, s žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů. Protože žádost neobsahovala všechny potřebné údaje, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele dne 11. 6. 2018 k vyplnění formuláře „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ a k doplnění a doložení informací o celkových měsíčních nákladech (na bydlení, na běžný život, případně na splácení dluhů) a o celkových měsíčních ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 2. 2018, č. j. 46 Az 13/2017 – 26, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2017, č. j. OAM-988/ZA-ZA11-HA10-2016, jímž bylo rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany stěžovateli podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 4. 9. 2018 doručen návrh na určení lhůty ve výše uvedené věci, kterým se žalobce domáhal dle §174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích‘‘), určení lhůty k provedení těchto procesních úkonů: a) zaslání vyjádření odpůrce včetně všech příloh k jeho vyjádření ze dne 28. 8. 2018, b) postoupení námitky podjatosti všech soudců k Nejvyššímu správnímu soudu, c) poučení účastníků řízení a osoby zúčastněné na řízení o jejich ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „navrhovatel“) podal žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové dne 28. 8. 2017. Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 31 A 38/2017 - 20, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudních poplatků, současně zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně jeho práv. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2017, č. j. 5 As 285/2017 - 11, zamítnuta. Dne 20. 12. 2017 byl spisový materiál Nejvyšším správním soudem vrácen krajskému soudu. [2] Dne 21. 8. 2018 podal navrhovatel u krajského soudu náv ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „navrhovatel“) podal žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové dne 28. 8. 2017. Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 31A 37/2017- 19, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudního poplatku, současně zamítl jeho žádost o ustanovení advokáta. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel dne 10. 10. 2017 kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017, č. j. 4 As 204/2017-23 zamítnuta. Dne 18. 12. 2017 byl spisový materiál Nejvyšším správním soudem vrácen krajskému soudu. [2] Dne 21. 8. 2018 podal navrhovatel u krajského soudu návrh na ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „navrhovatel“) podal žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové dne 20. 6. 2017. Usnesením ze dne 21. 6. 2017, č. j. 31A 24/2017- 6, krajský soud vyzval navrhovatele k doplnění žaloby, to navrhovatel učinil dne 3. 7. 2017. [2] Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 31A 24/2017-24, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudního poplatku, současně zamítl jeho žádost o ustanovení advokáta. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2017, č. j. 3 As 289/2017-13 zamítnuta. Dne 18. 1. 2018 byl spiso ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „navrhovatel“) podal žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové dne 25. 7. 2017. Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 31 A 30/2017- 26, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudních poplatků, současně zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně jeho práv. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2017, č. j. 2 As 346/2017-13, zamítnuta. Dne 5. 12. 2017 byl spisový materiál Nejvyšším správním soudem vrácen krajskému soudu. [2] Dne 21. 8. 2018 podal navrhovatel u krajského soudu náv ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 20. 8. 2018, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 8. 2018, se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to vydání meritorního rozhodnutí ve věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 31 A 23/2017. [2] Ze spisu krajského soudu je patrné, že navrhovatel podal dne 20. 6. 2017 žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalované. Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 31 A 23/2017 – ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 20. 8. 2018, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 8. 2018, se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to vydání meritorního rozhodnutí ve věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 30 A 15/2017. [2] Nejvyšší správní soud zjistil, že věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 30 A 155/2016, sp. zn. 30 A 168/2016 a sp. zn. 30 A 15/2017 byly spojeny ke společnému projednání (viz usne ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2018, č. j. 22 A 9/2017 - 36. [2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel neuhradil soudní poplatek, a proto byl vyzván usnesením ze dne 21. 8. 2018, č. j. 2 As 270/2018 - 30, ke splnění poplatkové povinnosti do 15 dnů od doručení usnesení. Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 24. 8. 2018 v 09:27:18. Lhůta pro splnění poplatkové povinnosti tedy začala plynout v sobotu dne 25. 8. 2018 a poslední den ke splnění poplatkové povinnost ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „navrhovatel“) podal žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové dne 20. 9. 2017. Usnesením ze dne 10. 11. 2017, č. j. 31A 44/2017- 20, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudního poplatku, současně zamítl jeho žádost o ustanovení advokáta. [2] Dne 21. 8. 2018 podal navrhovatel u krajského soudu návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, ve kterém požaduje, aby Nejvyšší správní soud určil krajskému soudu lhůtu k meritornímu rozhodnutí ve věci, neboť krajský soud již provedl všechny potřebné úkony, kterých je pro rozhodnutí třeba. [4] Dne 31. 8. 2018 byl ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím žalované ze dne 6. 6. 2017, č. j. MV-56054-6/SO-2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“) bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 11. 1. 2017, č. j. OAM-22017-15/DP-2016 (dále jen „prvostupňové správní rozhodnutí“), jímž byla podle § 46 odst. 5 s odkazem na § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve věcech pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zamítnuta žádost žalobkyně o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ...
Odůvodnění: [1] Magistrát města Pardubice (dále jen „stavební úřad“) vydal dne 9. 3. 2017 rozhodnutí č. j. MmP 16310/2017, jímž osobě zúčastněné na řízení I) nařídil odstranit stavbu reklamního zařízení umístěného na východní štítové straně domu č. p. X na pozemku parc. č. st. X, k. ú. X. Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím (dále jen „napadené rozhodnutí“) rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a řízení zastavil. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným rozsudkem (dále jen „napadený rozsudek“) napadené rozhodnutí zrušil. [2] Osoba zúčastněná na řízení I) (dále jen „stěž ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „navrhovatel“) podal u Krajského soudu v Hradci Králové dne 25. 7. 2017 žalobu proti nezákonnému zásahu žalované. Usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 31 A 31/2017 - 26, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudních poplatků, současně zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně jeho práv. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2017, č. j. 3 As 290/2017 - 18, zamítnuta. Dne 29. 1. 2018 byl spisový materiál Nejvyšším správním soudem vrácen krajskému soudu. [2] Dne 27. 6. 2018 n ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „navrhovatel“) podal u Krajského soudu v Hradci Králové dne 19. 9. 2017 žalobu proti nezákonnému zásahu žalované. Usnesením ze dne 10. 11. 2017, č. j. 31 A 43/2017 - 19, přiznal krajský soud navrhovateli osvobození od soudních poplatků, současně zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně jeho práv. [2] Dne 27. 6. 2018 navrhovatel doplnil důkazy, poté dne 21. 8. 2018 podal u krajského soudu návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, ve kterém požaduje, aby Nejvyšší správní soud určil krajskému soudu lhůtu k meritornímu rozhodnutí ve věci, neboť krajský s ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „navrhovatel“) podal u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) dne 20. 12. 2017 žalobu proti nezákonnému zásahu žalované. Dne 4. 1. 2018 krajský soud zaslal žalobu žalované a vyžádal její vyjádření k ní. Usnesením ze dne 11. 1. 2018, č. j. 30 A 152/2017 - 18, přiznal krajský soud navrhovateli k jeho žádosti osvobození od soudních poplatků. [2] Dne 5. 2. 2018 navrhovatel podal námitky k vyjádření žalované ze dne 29. 1. 2018, které mu krajský soud zaslal, dne 27. 6. 2018 doplnil důkazy, poté dne 21. 8. 2018 podal u krajského soudu návrh na určení lhůty k p ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně. K podané kasační stížnosti stěžovatelka připojila plnou moc udělenou Mgr. E. K., jejímu manželovi. Jeho vysokoškolské vzdělání v oboru „právo“ doložila diplomem z právnické fakulty Masarykovy univerzity. Nejvyšší správní soud ověřil, že zástupce stěžovatelky není advokátem, z podané kasační stížnosti přitom nebylo ani zřejmé, že by zástupce stěžovatelky byl jejím zaměstnancem. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 s. ř. s. [2] Usnesením ze dne 14 ...
Odůvodnění: [1] Žalobou podanou dne 28. 5. 2018 u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo k odvolání žalobce v části změněno rozhodnutí Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí ze dne 21. 11. 2017, č. j. HOL-25769/2015/ŽP/PP, sp. zn. 5214/2015/ŽP/PP, jímž bylo mj. povoleno kácení 6 stromů a 60 m2 porostu keřů v trvalém záboru stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín Fryšták“, tak, že byla nově stanovena podmínka pro termín kácení po nabytí právní moci stavebního povolení předmětné stavby; ve zbytku bylo prvostupň ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení ve věci jeho žaloby z důvodu nezaplacení soudního poplatku, k čemuž byl stěžovatel marně vyzván usnesením krajského soudu ze dne 22. 4. 2015, č. j. 31 A 23/2015 - 17. [2] Nejvyšší správní soud nejprve posuzoval formální náležitosti kasační stížnosti vyžadované ustanoveními § 102 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a shledal, že stěžovatel není zast ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadené rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím žalovaný změnil výrok rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 18. 6. 2015, č. j. MMJ/OD/2024/2015-12. Dle rozhodnut ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2017, č. j. OAM-219/ZA-ZA11-ZA17-2017, kterým žalovaný rozhodl o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany tak, že tato žádost je nepřípustná podle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“). Zároveň žalovaný řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavil podle § 25 písm. i) téhož zákona. [2] Kasační stížností stěžovate ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil u Krajského soudu v Ostravě žalobou proti usnesení tohoto soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 25 A 50/2018 – 9. Krajský soud usnesením ze dne 13. 8. 2018, č. j. 25 A 86/2018 - 9, tuto žalobu odmítl. [2] Žaloba v dotčené věci směřovala proti jinému soudnímu rozhodnutí vydanému v soudním řízení správním. Krajský soud v Ostravě proto napadeným usnesením žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví rozhodovat v takových věcech. [3] Stěžovatel podal proti posledně uvedenému usnesení kasační s ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla jako nepřípustná dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s § 85 téhož zákona, odmítnuta její žaloba proti nezákonnému zásahu žalovaného. Nezákonný zásah měl spočívat v tom, že žalovaný ignoroval odvolání stěžovatelky ze dne 20. 5. 2017, čímž zasáhl do jejích práv tím, že jí znemožnil projednání jejího odvolání a je povinen dané odvolání vyřídit. ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 6. 9. 2018 doručeno podání žalobce ze dne 29. 8. 2018 označené jako „Správní žaloba a stížnost proti rozhodnutí č. j. FIN/70971/2017-javur/ 7971/2018.“ Z obsahu tohoto podání vyplývá, že se žalobce domáhá přezkumu a zrušení rozhodnutí Městského úřadu Velké Meziříčí ze dne 10. 8. 2018, č. j. FIN/70971/2017javur/7971/2018 (resp. č. j. FIN/70971/2018-javur 7971/2018 – pozn. NSS). [2] S ohledem na obsah podání dospěl zdejší soud k závěru, že se jedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 23. 7. 2018 kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“). [2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a konečně také údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s § 106 o ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 9. 7. 2018 kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). [2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a konečně také údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s § 106 o ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 19. 2. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterou v zastoupení stěžovatele podala JUDr. Jana Betlamová, advokátka se sídlem Dómská 126/8, Litoměřice. [2] Zdejší soud následně obdržel dne 25. 6. 2018 přípis JUDr. Jany Betlamové, advokátky, v němž oznamuje ukončení zastupování stěžovatele v nyní projednávané věci z důvodu ukončení její advokátní praxe. [3] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s. ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil u Krajského soudu v Ostravě žalobou proti usnesení tohoto soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 25 A 45/2018 – 9. Krajský soud usnesením ze dne 13. 8. 2018, č. j. 25 A 85/2018 – 9, tuto žalobu odmítl s odůvodněním, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno jakožto rozhodnutí soudu v soudním řízení správním. Správní žaloba podle § 65 s. ř. s. není přípustná, směřuje-li proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. [2] Stěžovatel podal proti posledně uvedenému usnesení kasační stížnost. [3] Nejvyšší správní soud opakovaně vyhodnotil okolnosti, za nichž ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a dosavadní průběh řízení [1] Žalobce byl dne 27. 4. 2018 v 9.15 hodin, kontrolován v rámci pobytové kontroly prováděné hlídkou Policie České republiky v ubytovacím zařízení Hotelový dům, na adrese X, Pardubice. Na výzvu policistů k prokázání totožnosti a ke strpění provedení kontroly zaměřené na zjištění, zda se na území České republiky zdržuje oprávněně a zda splňuje podmínky pobytu na tomto území, žalobce předložil průkaz totožnosti č. X, opatřený jeho podobiznou a znějící na jméno M. P., nar. X, státní příslušnost Slovinská republika. Vizuální kontrolou uvedeného dokladu bylo poja ...
Odůvodnění: [1] Dne 9. 7. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 6. 2018, č. j. 28 A 18/2016 – 33, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2016, č. j. KUKHK-16639/DS/2016/Kj. [2] V kasační stížnosti stěžovatel neuvedl, z jakých důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podal, stejně jako neuvedl žádné konkrétní skutkové či právní důvody podřaditelné pod toto ustanovení. Stěžovatel uvedl toliko to, že kasační stížnost doplní na výzvu soudu ve lhůtě ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 27. 6. 2018, č. j. 31 Af 94/2016 – 44 zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2016, č. j. 45614/16/5200-11435-711305. [2] Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) dne 10. 8. 2018 blanketní kasační stížností. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 8. 2018, č. j. 3 Afs 71/2018 – 12, stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě patnácti dnů od doručení uvedeného usnesení. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 8. 2018. Lhůta usnesením stanovená k zaplacení soudního ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně a) za sebe i své nezletilé děti, žalobce b) a c) (dále jen „stěžovatelé“), podala dne 15. 1. 2018 žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Dne 19. 1. 2018 poskytla údaje k podané žádosti a téhož dne s ní byl k této žádosti proveden pohovor. Stěžovatelka a) uvedla, že dne 19. 9. 2017 přicestovali do Spolkové republiky Německo (dále jen „SRN“) z Gruzie přes Turecko, Maďarsko a Rakousko; v SRN podali žádost o udělení mezinárodní ochrany. Stěžovatelka a) popsala průběh řízení o jejich žádosti o mezinárodní ochranu v SRN, které bylo ukončeno tak, že jim mezinárodní ochrana u ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 15. 1. 2018 žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Dne 19. 1. 2018 poskytl údaje k podané žádosti a téhož dne s ním byl k této žádosti proveden pohovor. Stěžovatel uvedl, že dne 7. 9. 2017 vycestoval spolu se svou manželkou a dvěma dětmi z Gruzie přes Turecko, Maďarsko a Rakousko do Spolkové republiky Německo (dále též „SRN“); v SRN podal žádost o udělení mezinárodní ochrany. Stěžovatel popsal průběh řízení o jeho žádosti o mezinárodní ochranu v SRN, které bylo ukončeno tak, že mu mezinárodní ochrana udělena nebyla. Podle stěžovate ...
Odůvodnění: [1] Dne 5. září 2018 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání shora uvedeného navrhovatele, které dle svého označení obsahovalo (1) žádost o navrácení v předešlý stav (tzv. Posudek o invaliditě), (2) rozšíření /upřesnění odvolání ze dne 21. června 2018/ č. j. X, (3) rozšíření / upřesnění odvolání ze dne 21. června 2018 / X proti přiznání invalidního důchodu od 30. září 2016 a (4) námitka podjatosti MUDr. D. H. [2] Z obsahu uvedeného návrhu vyplývá, že navrhovatel nesouhlasí s označením svého opravného prostředku proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (který sám nazývá od ...
Odůvodnění: [1] Žalobce, který je vojákem z povolání, se u Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“) domáhal ochrany před trvajícím nezákonným zásahem žalovaného, který spatřoval v „neplnění nároku na plnou nekrácenou dovolenou za rok 2016 i za rok 2015“. Městský soud podanou žalobu zamítl. Ztotožnil se s názorem žalovaného, že žalobce měl dobu služby rozvrženou nerovnoměrně, tudíž bylo možné mu dovolenou přepočítat tak, jak to žalovaný v daném případě učinil. [2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být merit ...
Prejudikatura: 7 Ans 5/2008 - 164, 6 Azs 82/2018 - 19
6 Azs 80/2018 - 19
9 Azs 123/2018 - 26
4 Azs 167/2018 - 42
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce se dne 1. 9. 2017 dostavil na Velvyslanectví České republiky v Hanoji (dále jen „velvyslanectví“) k osobnímu podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Žalobce si sjednal v systému Visapoint termín pro osobní podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia, a proto byl v úředních hodinách vpuštěn do vnitřních prostor velvyslanectví. Po osobním podání žádosti o zaměstnaneckou kartu došlo k okamžitému vrácení této žádosti a současnému předání stejnopisu usnesení velvyslanectví o nepřijatelnosti této žádosti. Žádost byla vyhodnocena jako nepřijatelná, protože s ...
Prejudikatura: 7 Afs 104/2004, 9 Afs 35/2012 - 42
5 As 37/2007 - 293
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (dále jen „krajské ředitelství policie“), ze dne 8. 12. 2017, č. j. KRPA-343879-11/ČJ-2017-000022 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), byla žalobci v návaznosti na pravomocné rozhodnutí o správním vyhoštění ze dne 29. 4. 2017, č. j. KRPA-157698-19/ČJ-2017-000022, stanovena lhůta k vycestování z území ČR, a to do 15 (patnáct) dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Na základě závazného stanoviska Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a ...
Odůvodnění: [1] Dne 31. 7. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Plzni (dále „krajský soud“), jímž byla odmítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. [2] Stěžovatelka v kasační stížnosti neuvedla žádné důvody, pro které napadá usnesení krajského soudu a neuvedla, co navrhuje (petit), tj. jakého rozhodnutí se domáhá, proto byla Nejvyšším správním soudem usnesením ze dne 1. 8. 2018, č. j. 9 Azs 299/2018 - 5, vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto us ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 3. 8. 2018 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým městský soud odmítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného vydanému v blokovém řízení dne 10. 3. 2011, pokutový blok č. F 092765, série NF/2007. [2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 9. 2018 vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět. [3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 24. 8. 2018, který byl Nejvyššímu správnímu soudu Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (dále „krajský soud“), postoupen dne 30. 8. 2018, se žalobce domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Konkrétně tvrdí, že dne 21. 1. 2016 krajský soud vynesl rozsudek ve věci sp. zn. 59 Af 7/2016, přitom do dnešního dne (tj. 24. 8. 2018) nebyl roz ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl rozklad a potvrdil usnesení Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 27. 9. 2017, č. j. 2926/2017-HANOI-IV, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o upuštění od osobního podání žádosti o povolení k trvalému pobytu a zastaveno řízení o žádosti podle § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. [2] Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci napadeným rozsudkem, všechna shora uvedená rozhodnutí správních orgánů zrušil a uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni na náhrad ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím rozhodl o zajištění stěžovatele ve smyslu § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Doba trvání zajištění byla stanovena do 11. 8. 2018. [2] Nejvyšší správní soud nejprve posuzoval formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, směřuje p ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byly odmítnuty po spojení ke společnému projednání jeho žaloby proti usnesením Krajského soudu v Brně uvedeným v záhlaví tohoto usnesení. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastu ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně (dále také „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora uvedeným rozhodnutím žalované. Rozhodnutím ze dne 3. 4. 2018, č. j. CPR-14124-7/ČJ-2017-930310-V242, zamítla odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (dále jen „prvostupňový správní orgán“) ze dne 24. 4. 2017, č. j. KRPA-87299-19/ČJ-2017-000022-ZAM, kterým bylo žalobkyni ...
Odůvodnění: [1] Dne 23. 7. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“), jímž byla zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. [2] Stěžovatelka v kasační stížnosti neuvedla žádné důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, proto byla Nejvyšším správním soudem usnesením ze dne 23. 7. 2018, č. j. 9 As 286/2018 - 10, vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení tuto vadu kasační stížnosti odstranila. Současně byla pouč ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byly odmítnuty jeho žaloby proti v záhlaví uvedeným usnesením Nejvyššího správního soudu. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení krajského soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 25 A 51/2018 - 9. Tímto usnesením byla odmítnuta jeho žaloba proti soudnímu rozhodnutí vydanému v soudním řízení správním. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s. ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou dne 2. 3. 2018 se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení výše označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2015, č. j. 363/580/15, 14832/ENV. [2] Nejvyšší správní soud zjistil, že řízení o kasační stížnosti bylo zahájeno poté, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku stěžovatelky a na její majetek byl prohlášen konkurs (28. 2. 2018). Bylo proto nezbytné posoudit, zda na řízení o kasační stížnosti dopadají § 140c a § 141a zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku ...
Odůvodnění: [1] Žalobce doručil dne 26. 5. 2017 Krajskému soudu v Ostravě žalobu ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem spočívajícím v provádění exekuce žalovaným. V žalobě uváděl, že mu byla usneseními Krajského soudu v Ostravě uložena povinnost uhradit náklady spojené s vedením trestního řízení vůči jeho osobě. Na základě těchto usnesení byla vůči žalobci zahájena exekuce, ta je však prováděna v rozporu s právními předpisy. [2] Uvedená žaloba byla u Krajského soudu v Ostravě ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 30. 8. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž byla podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného – usnesení krajského soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 25 A 48/2018 – 9. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výko ...
Odůvodnění: [1] Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Plzni zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované. [2] Tento rozsudek krajského soudu napadl žalobce kasační stížností ze dne 27. 8. 2018. Podáním ze dne 30. 8. 2018 vzal tuto kasační stížnost zpět. [3] Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v bodě I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti. [4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v bodě II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve ...
Odůvodnění: [1] Žalovaná v záhlaví označeným rozhodnutím zamítla odvolání žalobce proti usnesení Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky ze dne 30. 9. 2014, čj. OAM-15908-8/DP-2014; tímto usnesením bylo zastaveno řízení o žádosti žalobce o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podle § 66 odst. 1 písm. c) s. ř., neboť žalobce k žádosti nepřiložil doklady podle § 44a odst. 4 ve spojení s § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 13. 8. 2018 kasační stížnost žalobců (dále jen „stěžovatelé“) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla podle § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního (dále též „s. ř. s.“) odmítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného – usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2018, č j. 31 A 349/2017-30. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnicko ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě a vrácení mu věci k dalšímu řízení. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. [3] Protože stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti tento sou ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 23. 7. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti stěžovatel neuhradil. Nejvyšší správní soud ho proto usnesením ze dne 30. 7. 2018, čj. 8 As 180/2018-8, vyzval, aby soudní poplatek zaplatil. K tomu mu určil lhůtu 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění výzvě. [2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 7. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného – usnesení ze dne 18. 1. 2018, č. j. 7 As 407/2017 - 12. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) „[s]oudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností brojí žalovaný (dále též „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 16. 7. 2018 uvedenému v záhlaví. Tímto rozsudkem krajský soud zrušil rozhodnutí ministra zahraničních věcí ze dne 24. 11. 2017, č. j. 119688/2017-OPL a usnesení Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 27. 9. 2017, č. j. 2926/2017-HANOI-III. [2] Přípisem doručeným k Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 8. 2018 požádal stěžovatel o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. V ní zejména uvedl, že pokud by ještě před rozhodnutím o kasační s ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud shora specifikovaným usnesením zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Kasační stížností proti tomuto usnesení podal sám žalobce (dále jen „stěžovatel“), a to aniž by současně předložil plnou moc jím udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, resp. aniž by doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 s. ř. s. [2] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2016. Tímto rozhodnutím nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle ustanovení § 12, §13, § 14, § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. [2] Při posuzování věci vycházel městský soud z následujícího skutkového stavu. Dne 21. 3. 2016 požádal žalobce o udělení mezinárodní ochrany v ČR, k níž dne 5. 4. 2016 poskytl údaje podle § 10 odst. 2 zákona o azylu. Uvedl, že je ukrajinské národnos ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 7. 12. 2015, č. j. OAM-470-30/ZR-2014, Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) zrušilo platnost žalobcova povolení k trvalému pobytu dle § 77 odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 17. 12. 2015 (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a stanovilo mu lhůtu k vycestování z území 30 dnů od právní moci rozhodnutí. Důvodem byla žalobcova opakovaná trestná činnost, kterou byl jednak narušen veřejný pořádek, jednak byla naplněna podmínka pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný č ...
Odůvodnění: I. [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 5. 11. 2015, č. j. OAM-700/ZA-ZA05-K01-2014, rozhodl o neudělení mezinárodní ochrany žalobci podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji zamítl napadeným rozsudkem ze dne 25. 5. 2018. Městský soud se zabýval žalobcovým tvrzením o pronásledování z důvodu jeho politické aktivity a dospěl k závěru, že ač byl členem Strany Regionů bývalého prezidenta země Janukovyče, jeho potí ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností v záhlaví označené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba. [2] Podáním, které Nejvyšší správní soud obdržel 31. 8. 2018, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil. [3] Stěžovatel ani žalovaný nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyni byla rozhodnutím ze dne 7. 10. 2014 udělena na dobu 24 měsíců doplňková ochrana podle § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, z důvodu bezpečnostní situace v místě jejího bydliště, ve městě Nova Kachovka v Chersonské oblasti na Ukrajině. Na základě žádosti žalobkyně ze dne 26. 9. 2016 žalovaný podle § 53a odst. 4 zákona o azylu rozhodl, že se doplňková ochrana neprodlužuje. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu, kterou městský soud zamítl. [2] Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností, ve které navrhla, aby Nejvyšší ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení ze dne 11. 7. 2018, č. j. 30 A 3/2018 – 27, kterým Krajský soud v Brně věci vedené pod sp. zn. 30 A 3/2018, sp. zn. 30 A 20/2018, sp. zn. 30 A 35/2018, sp. zn. 30 A 36/2018, sp. zn. 30 A 42/2018, sp. zn. 30 A 54/2018, 30 A 63/2018, sp. zn. 30 A 64/2018 a sp. zn. 30 A 65/2018 spojil ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že nadále budou vedeny pod sp. zn. 30 A 3/2018 a odmítl žaloby stěžovatele proti v záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Brně, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. [2] Nejvyšší správní s ...
Prejudikatura: 5 As 126/2011 - 68, 7 Afs 54/2007 - 62
10 As 24/2015 - 71
2 As 217/2015 - 47
7 As 174/2018 - 42
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Městský úřad v Trutnově (dále jen „městský úřad“) dne 26. září 2016 pod č. j. 2015/19414/SPR-S NOH rozhodl, že se žalobce dopustil správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017. Vozidlem, jehož je žalobce provozovatelem, totiž řidič neznámé totožnosti dne 30. července 2015 v 10:58 hod v katastru obce Mladé Buky, ve směru na obec Svoboda nad Úpou, okr. Trutnov, na silnici I. třídy č. 14 v místě křižovatky se silnicí III. tříd ...
Prejudikatura: 7 Afs 104/2004, 5 As 39/2010 - 76
9 As 96/2008 - 44
4 As 127/2014 - 39
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Dne 8. července 2016 dosáhl žalobce 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Městský úřad Český Těšín (dále jen „městský úřad“) tuto skutečnost žalobci o tři dny později sdělil a zároveň jej vyzval k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění. Žalobce podal proti provedenému záznamu bodů námitky. Městský úřad si v rámci řízení o námitkách vyžádal od příslušných územních odborů Policie České republiky pokutové bloky o přestupcích žalobce a předvolal žalobce k ústnímu jednání. Dne 8. září 2016 navrhl žalobce 6 As 253/2018 městskému úřadu přerušení řízení o ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 2. 8. 2016, č. j. 11-13/2014-4215, velitel Velitelství Vojenské policie Tábor nevyhověl žádosti žalobce ze dne 30. 12. 2013 o proplacení celoroční služební pohotovosti (bojová a mobilizační pohotovost), doplněné dne 4. 2. 2014 o „Evidenci služebních hotovostí“ s celkovým počtem hodin s 15% a 25% příplatkem za rok 2011 a rok 2012, a nepřiznal mu nárok na výplatu odměny za služební pohotovost podle § 19 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „záko ...
Odůvodnění: I. [1] Navrhovatelka se návrhem doručeným dne 11. 7. 2018 Krajskému soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) domáhala zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu Hlučína (dále také jen „opatření obecné povahy“). [2] Krajský soud v záhlaví specifikovaným usnesením (dále jen „napadené usnesení“) návrh pro opožděnost odmítl. II. [3] Proti tomuto usnesení nyní navrhovatelka (dále jen „stěžovatelka“) brojí kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Navrhuje napadené usnesení zrušit a věc vrátit krajskému soudu k dalšímu řízení. [4] Stěžovatelka má za to, že krajský soud nesp ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Městského úřadu Bruntál (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 23. 11. 2015, č. j. MUBR/70039-15/kra-SO-9279/2015/kra, byl žalobce uznán vinným ze spáchání dvou přestupků, a to přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), kterého se měl úmyslně dopustit tím, že dne 28. 9. 2015 v 16:08 hodin na silnici č. I/11 v obci Horní Benešov, u autobusové zastávky, ve směru jízdy na Opavu, řídil motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, registrační značky X, ...
Prejudikatura: 3 As 278/2016 - 39, 9 As 80/2014 - 37
9 As 291/2014 - 39
4 As 270/2015 - 42
7 As 83/2010 - 63
6 As 22/2013 - 27
8 As 13/2011 - 54
9 As 139/2012 - 30
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Magistrátu města Frýdku - Místku (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 26. 10. 2016, č. j. MMFM 141228/2016, byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Přestupku se měl dopustit z nedbalosti tím, že dne 25. 1. 2016 ve 21:45 hodin při řízení vozidla Chevrolet RZ X nerespektoval dopravní značku P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ na ulici E. Krásnohorské na křižovatc ...
Prejudikatura: 8 Ans 8/2009 - 110
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Dne 23. listopadu 2016 provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň (dále jen „ČIŽP“) u žalobkyně kontrolu nakládání s odpady a obaly. Zjistila, že žalobkyně předává veškeré odpady společnosti ELIOD Servis s.r.o. (dále jen „ELIOD“). Tato společnost však odpady nezpracovává, pouze je shromažďuje a předává dalším subjektům. Žalobkyně uvedla, že využití obalů, ve kterých dováží komponenty pro výrobu, zajišťuje společnost ELIOD a žalobkyně je nesleduje. Doložila prohlášení společnosti ELIOD za rok 2014 a 2015, že odpady z obalů jsou dále využívány ...
Prejudikatura: 5 As 60/2009 - 163, 2 As 216/2015 - 44
1 As 26/2007
5 As 104/2008 - 45
5 As 33/2017 - 36
6 As 187/2016 - 23
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadené rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Uherský Brod, odboru správního (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 14. 2. 2017, č. j. OS-D/2963/17/16/Po (dále jen ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Městského úřadu Pelhřimov (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 1. 3. 2016, č. j. OVV/2230/2015 D-1037/15, byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Přestupku se měl dopustit z nedbalosti tím, že dne 6. 11. 2015 v době od 14:19 do 14:20 hod. řídil v obci Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov na pozemní komunikaci v ul. Pelhřimovská ve směru od silnice I. třídy č. ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (dále též jen „žalovaná“) ze dne 14. 7. 2014, č. j. X, bylo změněno prvostupňové rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 3. 10. 2011, č. j. X, jímž byla pro nesplnění podmínek vyplývajících z ustanovení § 32 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“) zamítnuta žádost žalobkyně o uznání výchovy G. B., nar. X, a Z. B., nar. X (sester žalobkyně), pro účely stanovení důchodového věku. Prvostupňové rozhodnutí bylo napadeným rozhodnutím změněno t ...
Prejudikatura: 3 Ads 21/2013 - 42, 4 Ads 147/2011 - 63
6 Ads 95/2013 - 34
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Dne 14. září 2016 požádal žalobce prostřednictvím své zákonné zástupkyně (matky) o mimořádnou okamžitou pomoc na nezbytné nebo odůvodněné náklady související se vzděláním, kterou odůvodnil následovně: „Se zahájením studia I. roč. Mendelova gymnázia vznikly v září vysoké náklady na školní pomůcky – učebnici Aj 500,-, prac. sešity à 70,-, v Hv požadován nákup 6 Ads 122/2018 zobcové flétny, příspěvek SRPŠ 600,- Kč, jízdenka 841,§, boty TV 300,-, batoh 500,- Kč atd.“ Předpokládanou výši mimořádné okamžité pomoci žalobce vyčíslil na 5 000 Kč. [2] Úřad práce České republiky ...
Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení [1] Žalobce při stanovení základu daně z příjmů fyzických osob a výpočtu daňové povinnosti používá tzv. paušální odpočet výdajů a pro zdaňovací období roku 2014 uplatnil daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti. Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Příbrami (dále jen „finanční úřad“) na základě ustanovení § 35ca zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů tuto daňovou slevu ani daňové zvýhodnění neuznal a platebním výměrem ze dne 29. 6. 2015, č. j. 3043859/15/2120-50523-203136 žalobci vyměřil daň z příjmů fyzických osob za z ...
Prejudikatura: 1 As 39/2006 - 55, 1 As 13/2007 - 63
1 As 83/2011 - 565
9 As 38/2007 - 93
2 As 7/2011 - 274
8 Afs 21/2009 - 243
2 Ads 58/2003
2 Afs 24/2005
Odůvodnění: I. [1] Osoba zúčastněná na řízení podala návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín“ na pozemcích p. č. 180/1 v k. ú. Křtěnov, p. č. 1053/1 v k. ú. Březí u Týna nad Vltavou a p. č. 1044/3 v k. ú. Temelínec (dále též „stavba“, „záměr“, či „sklad“). [2] Dne 14. 4. 2008 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje (dále též „stavební úřad“, či „správní orgán I. stupně“) podle § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) rozhodnutí č. j. KUJCK 112 ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 5. 1. 2015. Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno usnesení žalovaného ze dne 30. 9. 2014, kterým byla žalobci uložena podle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, povinnost předložit žalovanému listiny představující kompletní dokumentaci k soutěži o návrh „Studie celkové rekonstrukce VO města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvatská Nová Ves.“ [2] Při posuzování věci vycházel krajský s ...
Odůvodnění: [1] Žalobce, státní příslušník Ukrajiny, podal dne 4. 12. 2017 žádost o mezinárodní ochranu, a to z důvodu, že mu na Ukrajině od roku 2011 hrozí nebezpečí od jeho bývalého tchána, který jej chtěl zabít, protože mu měl žalobce vrátit peníze, které dostal spolu s bývalou manželkou jako pomoc. Na policii se obrátit nemohl, protože jeho tchán je policista. Ve vlasti žil naposledy ve městě Charkov. Do České republiky přijel koncem roku 2011 na polské turistické vízum. V roce 2015 učinil prohlášení o úmyslu podat žádost o mezinárodní ochranu, ale hned další den vzal prohlášení zpět. [2] Rozhodnutím ze dne 27 ...
Odůvodnění: [1] Návrhem podaným u Krajského soudu v Brně 15. 8. 2018 se žalobkyně (dále „navrhovatelka“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Požaduje, aby krajskému soudu byla uložena lhůta k postoupení žaloby k vyřízení opravného prostředku odvolacímu orgánu ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Krajský soud žalobu od ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně. Tímto rozsudkem byla zamítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. [2] Dne 23. 8. 2018 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatelky označené jako „Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 22 Az 3/2015 - 133 ze dne 22. března 2018“, ve kterém bylo uvedeno, že „[s]těžovatelka tímto podáním bere podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět“. [3] Z doručeného podání je zjevná vůle stěž ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) dne 26. 7. 2018 podala u Nejvyššího správního soudu blanketní kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného. [2] Usnesením ze dne 1. 8. 2018, č. j. 5 Afs 248/2018 - 19, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku, aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozhodnutí krajského soudu (§ 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ...
Odůvodnění: Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu, kterým soud odmítl žalobcovu žalobu. Ta směřovala proti jinému usnesení téhož soudu ze dne 30. 5. 2018. Kasační stížnost je nepřípustná: rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení (zde v soudním řízení správním) nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ...
Odůvodnění: Žalobce dne 28. 6. 2018 napadl žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích rozhodnutí žalovaného označené v záhlaví. Poučením ze dne 18. 7. 2018 byl žalobce informován o tom, že může ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení poučení vznést námitku podjatosti soudkyně Mgr. Heleny Nutilové, která bude podle rozvrhu práce jeho věc projednávat a rozhodovat. Soud žalobce také poučil, že v námitce podjatosti musí být uvedeno, v čem stěžovatel spatřuje důvod k pochybnostem o nepodjatosti soudkyně, kdy se o tomto důvodu dozvěděl a o jaké důkazy toto své tvrzení opírá. Žalobce v reakci na poučení v ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 15. 8. 2018 kasační stížnost, kterou žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu uvedenému v záhlaví. NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout. Z předloženého spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek obdržel zástupce stěžovatele dne 27. 7. 2018 (viz doručenku na č. l. 81 spisu krajského soudu), a nikoliv dne 1. 8. 201 ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 6. 2018, č. j. 10 Ad 6/2013 - 343, • ve výroku I. určil, že zásah žalovaných, kterým počínaje dnem 1. 1. 2013 snížily úhrady vyjmenovaných zdravotnických prostředků distribuovaných žalobkyní, byl nezákonný, • ve výroku II. přikázal žalovaným, aby obnovily stav před nezákonným zásahem, a to tak, že budou zdravotnické prostředky uvedené ve výroku I. rozsudku hradit z veřejného zdravotního pojištění do výše, v níž je hradily ke dni 31. 12. 2012 dle číselníku zdravotnických prostředků Svazu zdravotnických pojišťoven České republiky v tehdejším znění, • ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni. [2] Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek nebyl uhrazen současně s jejím podáním, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 8. 2018, č. j. 4 As 255/2018 - 16, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může p ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným rozsudkem zamítl žalobu proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto tak, že žalobci se neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností. Namítá, že v rámci předcházejícího řízení jasně prezentoval obavy z návratu na Ukrajinu, a to v důsledku probíhajícího dlouhodobého vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, kdy po návratu na Ukrajinu by musel nastoupit do armády a jít válčit, což s ohl ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Praze shora označeným usnesením odmítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků, řízení zastavil a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek. Rozhodl takto ve věci, v níž se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž ministr zahraničních věcí zamítl rozklad žalobce a potvrdil usnesení Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 21. 12. 2017, č. j. 3819/2017-HANOI-29, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o upuštění od osobního podání žádosti o trvalý pobyt a zastaveno řízení o ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Hradci Králové shora označeným rozsudkem zamítl žalobu proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto tak, že žalobkyni se neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [2] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností. Namítá, že rozsudek krajského soudu je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů, jelikož krajský soud se řádně nevypořádal s jejími námitkami. Stěžovatelka dále namítá, že žalovaný vycházel z nedostatečného množství relevantních podkladů ve vztahu ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2013 zrušil žalovaný pět rozhodnutí z let 2007–2009, jimiž žalobkyni povolil provozování loterie nebo jiné podobné hry (konkrétně interaktivních videoloterních terminálů, IVT) na adresách Jakuba Obrovského a Kubíčkova v Brně–Bystrci, a to pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 18/2011. Postupoval při tom podle § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon o loteriích“). Rozklad žalobkyně proti tomuto rozhodnutí zamítl ministr financí dne 15. 1. 2014. [2] Žalobu, kterou žalobkyně ...
Prejudikatura: 2 Aps 1/2005, 7 Aps 3/2008 - 98
6 Aps 2/2005
7 Aps 2/2009 - 197
7 Afs 212/2006 - 74
7 Azs 79/2009 - 84
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým byl výrokem I. zamítnut jeho návrh na určení, že lednový pokyn žalovaného č. j. 4766/2017/CBU, aby stěžovatel podal žádost o nepravomocně odejmutý příspěvek na živobytí, byl nezákonný. Výrokem II. byl odmítnut jeho návrh na určení, že nevyplacení přiznaného doplatku na bydlení do 31. 1. 2017 byl nezákonný. Výrokem III. byl odmítnut jeho návrh na určení, že naprosté ignorování návrhu stěžovatele na snížen ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně požádala Státní zemědělský intervenční fond o dotaci na výstavbu výrobny doplňků stravy (bylinných kapek – lihových tinktur) v rámci Programu rozvoje venkova. [2] Dne 16. 3. 2016 sdělil fond žalobkyni, že pro nesplnění podmínek žádosti o dotaci ukončil administraci její žádosti. Žalobkyně proti tomu podala dne 23. 3. 2016 odvolání, v němž vyjadřovala nesouhlas s takovým postupem: podle ní její výrobky spadají do jiné kapitoly celního sazebníku, než do jaké je zařadil fond, a jejich výroba proto může být podpořena dotací. Na to fond reagoval vyjádřením ze dne 25 ...
Prejudikatura: 1 As 79/2009 - 165, 4 As 1/2015 - 40
10 Afs 186/2014 - 60
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Stěžovatel požádal žalovaného o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „důvěrné“. Rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 9. 2010, č. j. 84841/2010/NBÚ/P, žalovaný rozhodl o nevydání požadovaného osvědčení fyzické osoby, neboť stěžovatel nesplnil podmínku bezpečnostní spolehlivosti podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“). Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel rozklad, který ředitel žalovaného napadeným rozhodnut ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podanou žalobou domáhal, aby Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále jen „krajský soud“) zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 3. 2018, č. j. 7 Co 6/2018 - 66, vydané v civilním soudním řízení (dále jen „napadené rozhodnutí“). Krajský soud žalobu odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť její projednání není v jeho pravomoci, když vydání napadeného rozhodnutí žalovaným bylo výkonem soudnictví, nikoliv veřejné správy. [2] Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 28. 8. 2018 kasační stížnost. Stěžovatel v ní namí ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou podanou dne 20. 6. 2018 ke Krajskému soudu v Brně domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Brně, dle kterého mu nebyl poskytnut příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. [2] Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 7. 2018, č. j. 62 Ad 4/2018 - 20, věc postoupil Městskému soudu v Praze s odkazem na ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s., dle nějž „nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k říze ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Dne 20. 2. 2018 žalovaný rozhodl tak, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je ve vztahu k České republice nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“), řízení o udělení mezinárodní ochrany se zastavuje podle § 25 písm. i) zákona o azylu a státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osob ...
Prejudikatura: 1 As 230/2016 - 18, 7 Afs 212/2006 - 74
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 2. 2016, č. j. 5864/16/5100-41459-711847 (dále jen „napadené rozhodnutí“) byla podle § 18 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), delegována místní příslušnost k výkonu správy všech daní žalobkyně, s výjimkou daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Kraj Vysočina, a to s účinností od 21. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo napadené rozhodnutí žalobkyni oznámeno. 2 Afs 82/2018 [2] Rozhodnutí žalovanéh ...
Odůvodnění: I. [1] Dne 18. 7. 2012 byla žalované doručena žádost žalobce o sdělení informace o platových poměrech 9 v té době činných a 2 již nečinných členů managementu žalované. U všech žadatel požadoval sdělení platových poměrů (plat, příplatky, odměny atd.) za období červenec 2011 - červenec 2012, odměn za období červenec 2011 až červenec 2012 a rovněž u všech odměn v tomto období sdělení jejich důvodu. [2] Žalovaná nejprve žádost žalobce odmítla rozhodnutím ze dne 1. 7. 2012 s poukazem na to, že jde o informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby. U všech osob přev ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím žalované ze dne 17. 5. 2018, č. j. CPR-23487-2/ČJ-2017-930310-V238, bylo zamítnuto odvolání žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje ze dne 8. 6. 2017, č. j. KRPC2074-66/ČJ-2017-020025, kterým bylo stěžovatelce podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v relevantním znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), uloženo správní vyhoštění a doba, po kterou jí nelze umožnit vstup na území členských států Evr ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný nařídil vůči žalobkyni exekuci přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb ve výši cla vyměřeného dodatečnými platebními výměry a úroku z prodlení, a to exekučními příkazy ze dne 11. 6. 2014, čj. 85378-2/2014-510000-42.1, čj. 85532-2/2014-510000-42.1, čj. 85302-2/2014-510000-42.1. Dne 8. 8. 2014 vydal žalovaný rozhodnutí o námitkách proti citovaným exekučním příkazům, a to pod čj. 109675-27/2014-510000-11, čj. 109675-39/2014-510000-11, čj. 109675-34/2014-510000-11. Žalobkyně podala k městskému soudu žaloby jak proti exekučním příkazům, tak proti rozhodnutím o námitká ...
Prejudikatura: 1 Afs 12/2010 - 107, 10 Afs 148/2014 - 70
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj (dále jen „správce daně“) ze dne 14. 8. 2015, č. j. 124259/2015-530000-31. Správce daně rozhodl dle § 42d odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřební ...

Ústavní soud České republiky

Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a splňující též ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, neboť má za to, že jimi byla porušena její základní práva zaručená v čl. 36 a v čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Jak vyplynulo z ústavní ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní soud obdržel podání stěžovatele, které neobsahovalo náležitost předepsanou § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a sice povinné zastoupení advokátem. Na tento nedostatek byl stěžovatel upozorněn výzvou ze dne 11. 7. 2018; k odstranění vad mu byla stanovena lhůta 15 dnů od doručení, které se uskutečnilo dne 15. 7. 2018 do datové schránky stěžovatele. Dopisem ze dne 16. 7. 2018 žádal stěžovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad s tím, že v souladu s pokyny obsaženými ve výzvě požádal Českou advokátní komoru o určení advokáta, v době 20 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížnost doručená dne 21. 8. 2018 byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 téhož zákona, a to ani přes písemnou výzvu ze dne 23. 8. 2018, stěžovateli doručenou dne 27. 8. 2018. Stěžovatel si musel být vědom povinnosti doložit procesní plnou moc pro zastupování v řízení před Ústavním soudem, neboť byl ve výzvě poučen o následcích nepředložení plné moci; přesto ji nepředložil, a to ve stanovené lhůtě ani později až do dne vydání tohoto rozhodnut ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Rekapitulace průběhu řízení před Nejvyšším správním soudem 1. Z napadeného usnesení Nejvyššího správního soudu Ústavní soud zjistil, že návrhem došlým Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 1. 2018 se stěžovatel domáhal určení neplatnosti volby prezidenta republiky konané v lednu 2018 a jejího opakování počínaje registrací kandidátních listin. V tomto směru poukázal zejména na možné vady při registraci kandidátních listin a na zásah Nejvyššího správního soudu do voleb v důsledku vyjádření právního názoru na přípustnost podání kandidátní listiny některými poslanci či senátory opakovaně. 2. Nejvyšší ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 8 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť je názoru, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Městský soud v Brně (dále jen "městský soud") shora uvedeným rozsudke ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť je názoru, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 38 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen "obvodní soud") rozsudkem ze dne 27. 3. 2017 sp. zn. 5 T ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava) stěžovatelka napadla v záhlaví uvedená rozhodnutí tvrdíc, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva, a to zejména právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z napadených rozhodnutí a z vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále jen "obvodní soud") sp. zn. 19 C 70/2016 se podává, že vedlejší účastnice se po stěžovatelce domáhala zaplacení částky 82 555,95 Kč s příslu ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 3. 7. 2018 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelčina ústavní stížnost, v níž požadovala zrušení v záhlaví uvedených rozsudků, žádala o osvobození od soudních poplatků, o náhradu nákladů právního zastoupení a o osvobození od náhrady nákladů řízení; současně žádala Ústavní soud o bezplatné přidělení právníka. 2. Na základě zjištění, že stěžovatelčino podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka podrobně informována o náležitostech ústavní stížnost ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Podáním označeným jako "žádost o zajištění právní pomoci pro podání ústavní stížnosti pro opakovanou újmu na právech při uplatňování základních práv a svobod. Oznámení o pohrdání Ústavou ČR a základními lidskými právy soudci české justice" se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud "reagoval na zcela zjevné porušování ústavních práv a nehledal žádný důvod k zamítnutí stížnosti". Podle obsahu podání a připojených příloh stěžovatelovy námitky směřovaly proti postupu a rozhodnutím Městského soudu v Praze v řízení zahájeném žalobou stěžovatele proti žalované České republice - Ministerstvu spravedln ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2
Odůvodnění: I. Vymezení věci 1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 10. 8. 2018, navrhla stěžovatelka zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jejích základních práv podle čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Současně podala návrh, aby Ústavní soud rozhodl podle § 80 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), o předběžném opatření, kterým by byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (dále též "silniční správní úřad") uložena povinnost zdržet se zásahů do reklam ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1, čl. 10 odst.2
Odůvodnění: Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 32 odst. 1 a odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Z obsahu napadených rozhodnutí a ústavní stížnosti se podává, že soud prvního stupně zamítl návrh stěžovatele na výkon rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 9. 2016 č. j. 13 Nc 111/2016-70 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 1. 2017 č. j. 6 Co 2284/2016-87, kterým byla matce uložena povinnost čtyřikrát ročně poskytovat stěžovateli písemně informace o jejich ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. čl. 32 odst. 4, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 3 odst. 1 a odst. 2, čl. 5, čl. 12 odst. 1 a odst. 2, čl. 28 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 6. 3. 2018 č. j. 13 P 13/2011-9. Z obsahu napadeného rozhodnutí a ústavní stížnosti se podává, že soud prvního stupně zamítl návrh stěžovatele na vydání předběžného opatření, kterým b ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného soudního rozhodnutí. Tvrdí, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva podle čl. 36 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). K tomu mělo podle stěžovatele dojít v důsledku postupu Městského soudu v Praze, který mu nepřiznal zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 82/1998 Sb."), jež mu měla být způsobena nezákonn ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Stěžovatel napadá v záhlaví označené rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně. Tvrdí, že rozhodnutími byla porušena jeho ústavně zaručená práva podle čl. 2 odst. 2, čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), podle čl. 2 odst. 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, jakož i podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě. K tomu mělo podle stěžovatele dojít v důsledku vybočení z mezí rozhodovací pravomoci dané zákonem správním soudům (a předtím i správním orgánům), které na jeho ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 38 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala, aby byl zrušen rozsudek Nejvyššího správního soudu označený v záhlaví. 2. Z ústavní stížnosti a příslušného spisu Nejvyššího správního soudu je patrný následující skutkový stav. 3. Dne 13. 4. 2011 byla u stěžovatelky zahájena daňová kontrola na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 20 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatelka domáhala zrušení shora citovaného usnesení dovolacího soudu, a to pro porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 2. Žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 1 se stěžovatelka domáhala poskytnutí náhrady za nucené omezení vlastnického práva po České republice. Dne 31. 10. 2012 byl vydán tzv. mezitímní rozsudek č. j. 25 C 46/2010-87, kterým uvedený soud rozhodl, že základ žalobou uplatněného nároku je opodstatněný. Proti tomuto rozsudku však podala žalovaná strana včas odvolání ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatelka v ústavní stížnosti brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí s tvrzením, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny. 2. Stěžovatelka (žalobkyně) se po vedlejším účastníkovi řízení (žalovaném) žalobou domáhala zaplacení částky ve výši 6 799 Kč z titulu pohledávky vzniklé ze smlouvy o zápůjčce. 3. Okresní soud v Kladně žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Uvedl, ž ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky stěžovatel navrhoval zrušení shora citovaných rozhodnutí obecných soudů, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Žalobce se podáním ze dne 29. 12. 2014, označeným jako "žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost", domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014 č. j. 49 Cm 164/2008-380, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení ve výroku specifikovaných částek s příslušenstvím. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 5. 1. 2015 č. j. 49 Cm 164/2008-396 vyzval ž ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení jejích práv garantovaných čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 233 C 4/2009, žalobce (Statutární město Brno) se po stěžovatelce domáhal zaplacení částky 54 850,50 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného za užívání blíže specifikovaných pozemků. Podle žalobce stěžovatelka nezaplatila splátku nájemného za druhý půlrok roku 2006, splatnou ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 19. 6. 2018, stěžovatelka podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovala zrušení označeného usnesení s tvrzením, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno její základní právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Pokud stěžovatelka uvádí i spojení s čl. 39 a čl. 40 Listiny, není zřejmé, jak tato práva souvisejí s nárokem uplatněným v řízení o náhradu škody způsobenou advokátem. 2. Stěžovat ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích, jímž měla být porušena základní práva stěžovatelky na spravedlivý proces a na ochranu majetku dle čl. 36 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod. 2. Napadené rozhodnutí krajského soudu jako odvolacího soudu bylo vydáno v řízení, v němž stěžovatelka vystupovala jako žalovaná. Rozsudkem Okresního soudu v Chrudimi, jako soudu prvního stupně, ze dne 9. 10. 2017 č. j. 108 C 186/2013-99 došlo k zastavení řízení v návaznosti na zpětvzetí žaloby ze strany ž ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, neboť se domnívá, že jím došlo k porušení jeho práva garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 5 T 59/2016, stěžovatel byl rozsudkem téhož soudu č. j. 5 T 59/2016-556 ze dne 12. 5. 2017 zproštěn obžaloby pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, neboť trestnost činu zanikla podle § 2 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo porušeno zejména její právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv svobod (dále jen "Listina") a právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny. 2. Z ústavní stížnosti, jakož i z ústavní stížnost ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní soud obdržel ve výroku uvedených pět ústavních stížností, jimiž se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví specifikovaných výroků rozsudků Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Z předmětných ústavních stížností (obsahově téměř totožných) a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že napadenými výroky b ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených usnesení tvrzením, že jimi byla porušena jejich základní práva, zejména právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), právo na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a právo vlastnit majetek zaručené v čl. 11 odst. 1 Listiny. 2. Z předložených podkladů ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Svou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení svých ústavně zaručených práv, a to zejména práv plynoucích mu z čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Namítá též porušení čl. 4, čl. 90 věta první, čl. 95 odst. l Ústavy České republiky a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Ústavní soud z podané ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí zjistil, že stěžovatelem napadeným rozhodnutím byl potvrzen výrok III. elektronického platebního rozkazu (výrok o povinnosti uhradit dluh ve v ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 11 odst.1
Odůvodnění: 1. Svou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny. 2. Ústavní soud z podané ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí zjistil, že Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 9. 11. 2016 č. j. 13C 480/2013-386 rozhodl tak, že určil, že Česká republika je vlastníkem pozemků zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ...
Napadený akt: rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 37 odst.2
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Tvrdí přitom, že jimi bylo porušeno její právo získávat prostředky pro svou obživu prací ve smyslu čl. 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále i jen "Listina"), právo na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i právo vlastnit majetek, resp. pokojně užívat majetek ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Napadenými usneseními byla stěžovatelce přiznána odměna za poskytnutí právních služeb a ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ve shora uvedené věci byl v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění, ustanoven soudcem zpravodajem David Uhlíř a věc byla přidělena k rozhodnutí do senátu ve složení Tomáš Lichovník, Vladimír Sládeček a David Uhlíř. 2. Soudce zpravodaj se přípisem ze dne 21. 8. 2018 s odkazem na ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu prohlásil za podjatého. 3. Důvodem je skutečnost, že stěžovatel byl do 14. 6. 2013 jednatel ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 17. 8. 2018, domáhala se stěžovatelka zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 Af 32/2017-135 ze dne 27. 2. 2018 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Předmětný spor je přitom veden o správnost a zákonnost platebních výměrů vydaných Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, jimiž byly stěžovatelce vyměřeny odvody do státního rozpočtu v celkové výši 5 295 612 Kč za porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlec ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 20. 4. 2018 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatelka napadla v záhlaví označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ústavní stížnost trpěla řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Ústavní soud")], zejména však stěžovatelka nebyla pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud proto stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů vady svého návrhu odstranila, a zároveň ji poučil o následcích jejich neodstran ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Ústavní stížností, která splňuje formální náležitosti ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí, jimiž mělo dojít zejména k porušení čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 12 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z napadených rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že Okresní soud v Liberci usnesením č. j. 0 Nc 8002/2018-16 ze dne 1. 2. 2018 uložil stěžovateli dle § 751 odst. 1 občanského zákoníku ve spojení s § 405 zákona o zvláštních řízeních ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 21. 6. 2018 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaných usnesení obecných soudů. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu. II. Stěžovatelka se žalobou podanou u Okresního soudu v Nymburku domáhala vydání ro ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhal se stěžovatel zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů s odůvodněním, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva, jmenovitě právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na náhradu škody ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny. Z obsahu ústavní stížnosti a jejích příloh Ústavní soud zjistil, že napadená rozhodnutí byla vydána v řízení o žalobě stěžovatele, jejímž pr ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 15. 8. 2018 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaných částí usnesení obecných soudů. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu. II. Stěžovatelka vyzvala dne 14. 2. 2017 vedlejšího účastníka k úhradě ná ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 104/1991 Sb./Sb.m.s., čl. 3, 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1, čl. 10 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 4 Ústavy, čl. 3 odst. 1, čl. 10 odst. 2, čl. 14, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 6 odst. 1, čl. 8 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a z napadených rozhodnutí se podává, že usnesením Městského soudu v Brně (dále jen "měs ...
Napadený akt: rozhodnutí správní, zákon; 89/2012 Sb.; občanský zákoník; § 708, § 709, § 710
zákon; 280/2009 Sb.; daňový řád; § 185/1
Odůvodnění: I. Vymezení věci 1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 21. 8. 2018, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jejích základních práv podle čl. 10 odst. 2 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě a čl. 7 a 17 Listiny základních práv Evropské unie. Současně navrhla, aby Ústavní soud zrušil § 708 až 710 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 185 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňo ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení jeho práv garantovaných čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod a čl. 6, čl. 7 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatel také žádá, aby Ústavní soud podle § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu rozhodl, že Nejvyšší soud má povinnost mu nahradit náklady řízení o ústavní stížnosti. 2. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Okresního soudu v S ...
Napadený akt: rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení jeho práv garantovaných čl. 8 odst. 2 a 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a přiloženého spisového materiálu, ústavní stížností napadeným usnesením Policie České republiky bylo dle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Před Ústavním soudem probíhá pod sp. zn. III. ÚS 2300/18 řízení o ústavní stížnosti, v níž stěžovatel Tomio Okamura napadá rozsudky Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu, vydané v občanskoprávním sporu na ochranu osobnosti, vedeném proti obchodní společnosti CZECH NEWS CENTER a. s. Soudcem zpravodajem v řízení o ústavní stížnosti se stal podle platného rozvrhu práce soudce Pavel Rychetský. II. Přípisem ze dne 12. 7. 2018 vznesl stěžovatel prostřednictvím svého advokáta JUDr. Adama Batuny námitku podjatosti soudce Pavla Rychetského a požádal o jeho vyloučení ...

Vrchní a krajské soudy ČR

Odůvodnění: 1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 2.2.2015, č.j. MHMP 163569/2015, sp.zn. S-MHMP 1423769/2014 (dále jen „rozhodnutí magistrátu“). Rozhodnutím magistrátu byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení řidičského oprávnění skupiny „C“ z důvodu nesplnění věkové hranice stanovené v § 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 2 8 A 161/2015 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změná ...
Prejudikatura: 9 Afs 93/2007 - 84
Odůvodnění: 1. Žalobce se včasnou žalobou domáhal soudního přezkumu v záhlaví tohoto rozsudku označeného rozhodnutí žalovaného, kterým byla zamítnuta odvolání a potvrzena tři rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 31. 3. 2016, č.j. 489014/16/2809-50523-601053, čj. 489125/16/2809-50523-601053 a č.j. 489146/16/2809-50523-601053 (platební výměry), jimiž byla podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“ nebo „zákon o dani z přidané hodnoty“) a podle ust. § 147 a § 143 odst. 1 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový ř ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.