Hlavní stránka > Judikatura - pomocník

Judikatura - pomocník

Pro vyhledávání judikatury a rozsudků soudů můžete využít několik možností:

hlavní pole – zde můžete zapsat libovolná slova nebo fráze, příp. číslo rozsudku
"celá fráze" – zužuje výběr vyhledávání tím, že se v hledaných dokumentech musí vyskytnout daná fráze
"všechna slova" – méně zúžený výběr, při kterém se musejí nacházet v rozsudku současně hledaná slova, ale nemusejí být umístěna vedle sebe ve formě fráze
"kterékoliv slovo" – nejméně přesný způsob vyhledávání znamená, že v rozsudku se musí nacházet kterékoliv slovo z hledané fráze
"rozšířená syntax" – zde si můžete zvolit vlastní podmínky vyhledávání judikatury a rozsudků prostřednictvím znaků !, |, ()

 Zobrazením několika oken a přidáváním slov nebo frází, které musí rozsudek
      obsahovat, zúžíte množství nalezených rozsudků.
 Totéž platí při zadávání slov nebo frází, které judikatura nebo rozsudek nesmí
       obsahovat.
 Tento znak znamená, že musí současně obsahovat číslo paragrafu.

Hledaná slova nebo fráze zadávejte bez diakritiky.

Všechny na této stránce publikované rozsudky a judikatura v elektronické podobě slouží pouze pro informační účely. Autentické jsou jen originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem úřední osoby. Rozsudky byly získány z následujících bezplatných zdrojů:
 

MENU