Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:55

Nalezené rozsudky pro výraz: absence vážnosti vůle


Přibližný počet výsledků: 12 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: absence vážnosti vůle
  • absence nalezené 22152 krát v 15172 doukumentech
  • vaznost nalezené 2489 krát v 1209 doukumentech
  • vule nalezené 32756 krát v 10901 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Ústavní soud České republiky 4 dokumenty


Právní věta: V judikatuře Nejvyššího soudu byl opakovaně zaujat právní názor (ve stručnosti shrnuto), že účel smlouvy odporuje zákonu, uzavřel-li jí dlužník s třetí osobou s úmyslem zmařit uspokojení pohledávky svého věřitele; v takovém případě je smlouva neplatným právním úkonem dle § 39 obč. zák., důsledku čehož nejsou splněny podmínky jeho odporovatelnosti dle § 42a obč. zák. [k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2007, sp. zn. 30 Cdo 2684/2007 (poznámka: všechna rozhodnutí dovolacího soudu, na která se zde odkazuje, jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 3980/2014 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY     Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce J. P., zastoupeného JUDr. Petrem Maiem, advokátem se sídlem v Praze 3, Nám. W. Churchila 2, proti žalovaným 1) Mgr. V. D., a 2) Mgr. M. A. A., oběma zastoupeným JUDr. Václavem Luťchou, advokátem se sídlem v Praze 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, o určení vlastnictví k .
Právní věta: Žaloba o určení, že navrhovatel je členem družstva a nájemcem družstevního bytu, musí směřovat proti všem subjektům, jejichž práva mohou být tímto určením dotčena a které mu toto právo upírají (tedy jak vůči tomu, kdo jako nájemce byt užívá, tak proti bytovému družstvu) s účinností od 1. ledna 2001 plyne přímo z ustanovení § 94 o. s. ř.

Úryvek z textu:
... neplatná pro rozpor s ustanovením § 37 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), z důvodu absence vážnosti vůle smluvních stran tuto dohodu uzavřít. Dohodu označil za simulovaný právní úkon, neboť L. S. a J. N. ji uzavřeli v .
Právní věta: Zápis v registru motorových vozidel nemá konstitutivní účinky, proto vlastnické vztahy pouze eviduje. Proto v případě, že vlastnictví vozidla bylo zpochybněno, musí být postaveno na jisto, kdy byl skutečně vlastníkem vozidla v rozhodné době. 

Úryvek z textu:
... řízením. Pokud mezi svědkyněmi došlo k nějakému právnímu úkonu, jednalo se o simulovaný právní úkon, tj. o úkon neplatný pro absenci vážnosti vůle. Otázka vlastnictví vozidla je stěžejní, neboť pokud by vlastníkem vozidla byla Š. M., nebyl by dán její souhlas s trestním .
Hesla Katastr nemovitostí Zajištění závazku převodem práva
C
... kupní smlouvy právně významná. Rovněž dovolateli uplatněnou námitku procesního pochybení odvolacího soudu, pokud ten dospěl k závěru o absenci vážnosti vůle účastníků kupní smlouvy ze dne 2. července 1996 tuto kupní smlouvu uzavřít, aniž by byl v průběhu řízení ... dospěl oproti soudu prvního stupně k závěru o neplatnosti kupní smlouvy ze dne 2. července 1996 z důvodu absence vážnosti vůle účastníků takovou kupní smlouvu uzavřít i pro její obcházení zákona. Dovodil, že z obsahu ujednání stran, zejména ve .
C
... . Dále pak odvolací soud dospěl k závěru že kupní smlouva ze dne 19. 2. 1997 je neplatným právním úkonem pro absenci vážnosti vůle (§ 37 odst.1 obč. zák.) a pro obcházení zákona (obcházení realizace zástavního práva - § 39 obč. zák. ve vztahu .
C
... o půjčce, nebyla žalobcem žalovanému fakticky poskytnuta). Smlouva o půjčce uzavřená mezi účastníky je tak v důsledku absence vážnosti vůle smluvních stran podle ustanovení § 37 ObčZ neplatná; jde o simulovaný právní úkon, kterým chtěli účastníci ve ... ani oprávněn. Lze uzavřít, že odvolací soud nepochybil, když žalobu z důvodu neplatnosti smlouvy o půjčce pro absenci vážnosti vůle smluvních stran zamítl; rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněného dovolacího důvodu správný a Nejvyšší soud České .
C
... výpisem z katastru nemovitostí, vklad vlastnického práva byl proveden v rozporu se zákonem, smlouva byla podepsána v omylu a při absenci vážnosti vůle, prodávajícím nebyla zaplacena kupní cena, a smlouva je neplatná i podle § 39 obč. zák., neboť jejím účelem bylo jen .
C
... vklad práva do katastru nemovitostí). Dále dovolatel nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že kupní smlouva je neplatná pro absenci vážnosti vůle na straně kupujících (správně zřejmě prodávajících). Poukazuje na to, že odvolací soud vycházel zejména z výpovědí žalobců, ... nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že kupní smlouva je neplatná podle § 37 odst. 1 obč. zák. pro absenci vážnosti vůle při jejím uzavření na straně prodávajících (nesprávně uvedeno kupujících) i kupujícího A. E. Řešení této otázky se .
E
... skutkový stav v projednávané věci, a zpochybňují skutkový závěr soudu, že neprokázali, že účastníci uvedených kupních smluv je uzavřeli při absenci vážnosti vůle a že se mělo jednat pouze o zajištění pohledávky F. V. za V. B., a současně dovozují opačné skutkové závěry .
C
... náležitost stanovenou § 588 obč. zák., tj. kupní cenu. Určení kupní ceny v písemné kupní smlouvě A bylo neplatné pro absenci vážnosti vůle podle § 37 odst. 1 obč. zák. a určení kupní ceny, kterou účastníci kupní smlouvy hodlali skutečně sjednat, nesplňovalo požadavky .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.