Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:52

Nalezené rozsudky pro výraz: advokát ex offo


Přibližný počet výsledků: 42 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: advokát ex offo
  • advokat nalezené 199412 krát v 74125 doukumentech
  • ex nalezené 10039 krát v 4437 doukumentech
  • offo nalezené 223 krát v 177 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 73 dokumentů
Ústavní soud České republiky 62 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 2 dokumenty


Právní věta: Ochrana zájmů účastníka - bez ohledu na to, zda jde o řízení sporné, nesporné, exekuční či jiné řízení upravené v zákoně o zvláštních řízeních soudních - bude vyžadovat ustanovení zástupce z řad advokátů zejména v případech, kdy nepůjde o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Nejvyšší soud konečně neshledává důvod, pro který by se uvedené závěry neměly prosadit i pro poměry samotného insolvenčního řízení, avšak s přihlédnutím ke specifikům, která odlišují insolvenční řízení od sporných řízení, řízení vedených podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a konečně i ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
KSOS 37 INS XY 29 NSČR 72/2017-B-388 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka V. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem, se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 168/18, PSČ 741 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS XY, o žádosti dlužníka o ustanovení zástupce, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v .
Právní věta: V rozhodnutí podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. o povinnosti odsouzeného nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem soud uloží odsouzenému, který nemá nárok na bezplatnou obhajobu, povinnost zaplatit státu stejnou částku, jakou soud předtím podle § 151 odst. 2 tr. ř. pravomocně přiznal tomuto obhájci a posléze mu ji i vyplatil, tj. nejen částku představující odměnu obhájce a náhradu jeho hotových výdajů, ale i částku připadající na daň z přidané hodnoty, pokud je obhájce plátcem této daně, a má tedy povinnost odvést ji státu.

Úryvek z textu:
... bude ustanoven obhájce, který je plátcem DPH nebo ten, který jím není. Žádný obviněný tedy není apriori znevýhodněn, neboť pořadník advokátů ex offo je pro všechny obviněné stejný a princip rovnosti tak nemůže být dotčen. Podle názoru stěžovatele výklad městského soudu může být .
Právní věta: Skutečnost, že obviněný neměl v rozhodném období zaměstnání odpovídající jeho vzdělání, právnímu posouzení stíhaného skutku podle § 196 odst. 2 tr. zákoníku nebránila; zvláště pak při zjištění, že vyjma tvrzeného sledování internetových portálů s pracovními nabídkami nepodnikl žádné aktivní kroky k tomu, aby přechodně dosahoval alespoň nějakých příjmů (např. výkonem sezónních nebo brigádnických prací), z nichž by i jen částečně na výživu svých nezletilých dětí přispíval, a to až do doby, než se mu podaří zajistit si zaměstnání podle svých vlastních představ. Svůj negativní postoj k povinnosti ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dne v 7.47 hodin zaslal soudu e-mailem omluvu své neúčasti ze zdravotních důvodů a současně požádal o přidělení advokáta ex offo. Ačkoli byla omluva zaslána z podatelny soudu na trestní oddělení v 7.50 hodin, soudci byla předložena až v 9 .
Právní věta: Výklad právní otázky, v jaké (subjektivní) lhůtě musí být podána žaloba na obnovu řízení, nevzbuzuje v soudní praxi žádné pochybnosti a odvolací soud tedy v souladu se zákonem dovodil, že tato lhůta činí - jak zcela nepochybně vyplývá z ustanovení § 233 odst. 1 o. s. ř. - tři měsíce od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy [u důvodu uvedeného v § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř.], nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit [u důvodu uvedeného v § 228 odst. 1 písm. b) o. s. ř.].

Úryvek z textu:
... odvolání o otevření této lhůty dalšími doklady do 30 dnů“. Dalším podáním ze dne 20. 7. 2005 požádala o „určení advokáta ex offo pro podání odvolání“. Obvodní soud pro Prahu 4 – poté, co usnesením ze dne 13. 12. 2007, č. j. 27 C .
Právní věta: Z uvedeného vyplývá, že soud je podle ustanovení § 5 o.s.ř. (v němž se promítá článkem 36 Listiny základních práv a svobod ústavně zaručené právo účastníka na spravedlivý proces) povinen poučit účastníky řízení o jejich procesních právech a povinnostech, tj. o tom, jaká práva jim přiznávají a jaké povinnosti jim ukládají procesněprávní předpisy; právo účastníka, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, požádat soud o ustanovení zástupce (i z řad advokátů) k ochraně jeho zájmů, pak mezi jeho procesní práva nepochybně patří. Ani v rámci procesních předpisů však nejde o po ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dovolatelky, že soudy obou stupňů „nesprávně interpretovaly obsah poučovací povinnosti, když neupozornily povinnou na možnost žádat o ustanovení advokáta ex offo již v řízení před soudem prvního stupně, obzvláště za situace, kdy bylo patrné, že povinná se bez ... Soudům obou stupňů vytýká, že „nesprávně interpretovaly obsah poučovací povinnosti, když ji neupozornily na možnost žádat o ustanovení advokáta ex offo již v řízení před soudem prvního stupně, obzvláště za situace, kdy bylo patrné, že povinná se bez .
E
... neustanovení zástupce z řad advokátů. Proti uvedenému rozhodnutí podala navrhovatelka dne 3. 10. 2009 obsáhlé dovolání, kdy žádala o ustanovení advokáta ex offo. anovení zástupce pro řízení. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12 .
E
... soudu prvního stupně žalovaná výslovně potvrdila, že její podání ze dne 9. 6. 2003 je dovoláním a požádala o „přidělení advokáta ex offo“ vzhledem k tomu, že je starobní důchodkyně. Usnesením ze dne 5. 5. 2004, č.j. 14 C 227/99-91 .
... ukončena po vzájemné dohodě dne 22. 10. 2003, a dodala, že obviněný nadále trvá na tom, aby byl zastupován pouze advokátem ex offo JUDr. F. D. Dne 24. 10. 2003 policejní rada opětovně upozornil obviněného na nutnou obhajobu s tím, že si může .
E
... jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; přípisem ze dne 25.5.2004 povinného poučil o možnosti a podmínkách požádat o „ustanovení advokáta ex offo“. K provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 14 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ho upozornil, že „nebudou-li .
... -mailovou poštou) předsedovi senátu obviněný oznámil, že právnímu zástupci Mgr. Z. vypověděl plnou moc s tím, že žádá o přidělení advokáta ex-offo. Zpráva byla obviněným P. J. odeslána 21. 6. 2004 v 10.15 h. K veřejnému zasedání se obviněný P. J .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.