Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:55

Nalezené rozsudky pro výraz: akcie vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě


Přibližný počet výsledků: 2 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: akcie vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě
  • akcie nalezené 14955 krát v 1369 doukumentech
  • vydany nalezené 6555 krát v 4530 doukumentech
  • listinne nalezené 3323 krát v 2497 doukumentech
  • nebo nalezené 629969 krát v 94429 doukumentech
  • v nalezené 6008028 krát v 118539 doukumentech
  • zaknihovane nalezené 191 krát v 95 doukumentech
  • podoba nalezené 20880 krát v 12623 doukumentech


V případě, že se Vám zobrazil malý počet výsledků vyhledávání, zadejte jiný JEDNOSLOVNÍ výraz, nebo zkuste zadat infinitiv nebo jiný tvar slova / fráze, např.: `vypočítaného úroku`, `vypočítaný úrok`, `vypočítat úrok`; atd. ...
Pokud problémy přetrvávají, zkopírujte link naší adresy a odešlete nám ho na info@judikaty.info. Na základě reklamací budeme slovník průběžně, jedenkrát měsíčně doplňovat.
Právní věta: Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka (jejího majitele) podílet se podle zákona a stanov akciové společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti (srov. § 155 odst.1 obch. zák. a § 1 odst.1 písm.a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), jakož i další práva akcionáře, vyplývající ze zákona. Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě, popř. mohou být imobilizovány (srov. § 155 odst.2 obch. zák., § 38 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění po ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
21 Cdo 2587/99 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I. a p. b., a.s., proti povinné A. I., a.s., pro 58.972.270,- Kč s příslušenstvím prodejem akcií povinného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 317/98, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. března 1999 č.j. 20 Co 7/99-25, takto: Usnesení městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í : .
Právní věta: Rozhoduje-li valná hromada o zrušení veřejné obchodovatelnosti jen části akcií, musí být tato část akcií zcela jednoznačně identifikovatelná. Tak tomu není u společností, které vydaly ve více emisích veřejně obchodovatelné zaknihované akcie téhož druhu a téže jmenovité hodnoty. V takovém případě je totiž všem emisím akcií přiděleno stejné číslo pro identifikaci (ISIN) a protože jednotlivé zaknihované akcie neobsahují číselné označení, nelze akcie jednotlivých emisí odlišit od akcií jiných emisí.

Úryvek z textu:
29 Odo 213/2001-61 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu Mgr. V. K., o neplatnost usnesení valné hromady obchodní společnosti L. K., a. s., , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 185/99, o dovolání navrhovatele, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. října 2000, č.j. 7 Cmo 333/2000-34, takto: I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í : Napadeným usnesením potvrdil .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.