Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:33

Nalezené rozsudky pro výraz: aukční karta


Přibližný počet výsledků: 6 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: aukční karta
  • aukcni nalezené 113 krát v 48 doukumentech
  • karta nalezené 9027 krát v 2310 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Ústavní soud České republiky 1 dokument


Právní věta: Při přiměřeném použití právní úpravy na postup při veřejné dražbě majetku státu privatizovaného podle zákona č. 92/1991 Sb. nelze dospět k jinému závěru, než ke kterému dospěl odvolací soud – příklepem licitátora nemohlo přejít vlastnické právo na vydražitele k nemovitostem, které nebyly označeny, sepsány a nabídnuty v seznamu obdobném seznamu provozní jednotky podle § 4 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb. Za takový seznam je třeba považovat tzv. aukční kartu, neboť ta obsahovala seznam dražených nemovitostí. Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb. je totiž dražená provozní jednotka ozn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Cdo 2852/2007 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně I. S., zastoupené advokátem, proti žalované obci H., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp. zn. 19 C 39/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. července 2004 č. j. 8 Co 246/ .
Právní věta: Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na kupujícího je při smlouvě o prodeji podniku (části podniku) odůvodněn tím, aby zůstala v zájmu ekonomického využití podniku (převáděné části podniku) zachována jednota hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Ze znění ustanovení § 480 obch. zák. (srov. slova „k zaměstnancům podniku“) se jednoznačně podává, že na kupujícího nepřechází všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, které vůbec kdy prodávajícímu vznikly při provozování podniku (převáděné části podniku), ale jen práva a povinnosti (včetně neuspokojených nároků) ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů). Podle obsahu „Aukční karty“ (seznamu majetku, který byl nabídnut k prodeji dražbou) a „Protokolu č. 10/93/Zákupy o průběhu veřejné dražby“ a jeho ... č. 92/1991 Sb. s přiměřeným použitím zákona č. 427/1990 Sb.“. Z rozsahu převzatých práva a povinnosti vyplývajících z aukční karty a přílohy k protokolu o dražbě přitom podle jeho názoru „lze dovodit, že Z. B. tvořila ucelenou organizační jednotku, jež .
C
... 1996 posoudil jako smlouvu o smlouvě budoucí s odkládací podmínkou podle § 36 odst. 2 obč. zák. Obsah smlouvy tvořily aukční karta a aukční řád, v těchto listinách byly obsaženy všechny náležitosti budoucí kupní smlouvy, tj. předmět koupě a dohodnutá cena ... nesprávný, neboť je v rozporu s výše citovaným zákonem. Navíc z dohody ze dne 28.6.1996, aukčního řádu a aukční karty včetně protokolu o průběhu aukce není zřejmé kdo je konkrétně vlastníkem nemovitostí, který podle aukčního řádu aukci vyhlašuje a .
E
... nemovitosti nebyly uvedeny ani v aukční kartě. Podle názoru dovolatele pro určení, který majetek nabyla žalobkyně příklepem ve veřejné dražbě, není rozhodující rozhodnutí ministerstva o privatizaci, ale aukční karta veřejné dražby. Závěrem dovolatel navrhl, ... že sporná nemovitost nebyla uvedena v aukční kartě, se vztahuje ke skutkovým zjištěním. Rovněž úvaha, že pro určení, který majetek nabyla žalobkyně, není rozhodující rozhodnutí ministerstva o privatizaci, ale aukční karta veřejné dražby, není otázkou .
C
... , požadovala na státu náhradu ve výši rozdílu mezi hodnotou majetku této jednotky uvedenou v původním privatizačním projektu oproti hodnotě dle aukční karty, a to s odůvodněním, že při privatizaci došlo k nesprávnému úřednímu postupu a v důsledku toho byl rozsah majetku vydávaného .
C
... věcně aktivně legitimován. Dovolatel pak odvolacímu soudu vytýká, že předmětem dražby byla i žalovaná pohledávka a odkazuje přitom mj. na aukční kartu, smlouvu o převzetí práv a závazků z 1. 8. 1994 připravenou F. n. m. a předávací protokol z 25. 11 ... podniku nabyl ve veřejné dražbě podle zák. č. 427/1990 Sb. (zákon o tzv. malé privatizaci). Podle dovolatele již z aukční karty vyplývá, že vlastní dražba byla konána v režimu velké privatizace, tedy podle zák. č. 92/1991 Sb. (tzv. zákon o .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.