SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
405997
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66836
USSR: 38867
NSČR: 128916
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 430394
Krajské soudy (ČR): 49370
Poslední aktualizace
02.03.2021 03:25

Nalezené rozsudky pro výraz: dechová zkouška


Přibližný počet výsledků: 112 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: dechová zkouška
  • dechova nalezené 183 krát v 123 doukumentech
  • zkouska nalezené 4519 krát v 1198 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 140 dokumentů
Ústavní soud České republiky 25 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 130 dokumentů


Právní věta: Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák. je možné spáchat, i pokud se nepodaří objektivně zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy. Trestní odpovědnost je závislá na stavu vylučující způsobilost k výkonu řidičské činnosti. Vyloučení způsobilosti lze prokázat souhrnem provedených důkazů jako např. svědeckými výpověďmi nebo znaleckým posudkem, výsledkem orientační dechové zkoušky, obzvlášť pokud se jednalo o přístroj, který umožňuje kvantifikovat množství požitého alkoholu. Výsledek dechové zkoušky může být zatížen určitou nepřesností, pokud ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1215/2007 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. listopadu 2007 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch obviněného M. P., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 14 To 157/2007, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 2 T 67/2007, t a k t o: I. Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušuje usnesení Krajského soudu v Českých .
Právní věta: Za výkon pravomoci způsobem odporujícím zákonu není možné považovat to, že obviněný T. G. odmítl žádost J. L. o odběr krve. Pokud soudy v této skutečnosti spatřovaly porušení ustanovení § 24 odst. 3 zákona o Polici České republiky (zákon č. 283/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů), šlo z jejich strany o mechanický a vyloženě jen formální výklad tohoto ustanovení bez přihlédnutí k jeho smyslu. Smyslem citovaného ustanovení je umožnit osobě, která je podezřelá z trestného činu nebo přestupku spáchaného pod vlivem alkoholu, dosáhnout provedení objektivního důkazu o tom, zda tu ovlivnění alkoholem ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1124/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 15. 10. 2003 dovolání obviněného T. G., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2003, sp. zn. 12 To 77/2003, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 2 T 201/2002 a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se ohledně obviněného T. G. z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2003, sp. zn. 12 To 77/2003, a rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 25. 11. 2002, sp .
Právní věta: Při hodnocení stupně intenzity porušení pracovní kázně má soud přihlédnut také k tomu, jaké bylo postavení žalobce na pracovišti („měl být pro ostatní zaměstnance kladným vzorem a nikoliv negativním příkladem“).

Úryvek z textu:
21 Cdo 1252/2002 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. R., zastoupeného advokátem, proti žalované Š., H., P., s. r. o., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 23 C 208/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. .
Právní věta: Nalézací soud správně poznamenal, že obviněný se ke konzumaci alkoholu před jízdou doznal a sdělil, že v dopoledních hodinách vypil cca tři panáky tvrdého alkoholu. Odvolací soud pak trefně zmínil, že dechová zkouška byla provedena s použitím přístroje, jehož správná funkce byla ověřena platnou certifikací (č. listu 13 a 14), přičemž při opakování dechové zkoušky v odstupu pěti minut od té první byl zjištěn výsledek prakticky totožný s výsledkem prvotním (1,18 promile a 1,26 promile). Taková argumentace soudů reagující na obhajobu obviněného je přiléhává a plně odpovídající závěrům citovaného ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 398/2019-143 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 4. 2019 o dovolání obviněného J. S., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 6 To 348/2018, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 4 T 43/2018, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného J. S. odmítá. Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 16. 8. 2018, .
Právní věta: Osoba ovlivněná alkoholem od 0,8 promile alkoholu v krvi může být ovlivněna do té míry, že není schopna bezpečně řídit vozidlo a nachází se ve stavu vylučujícím způsobilost, kdy je ale zapotřebí provést další dokazování v tom směru, zda řidič vykazoval i jiné známky ovlivnění alkoholem, z nichž by bylo možné usuzovat na vyloučení způsobilosti řídit motorové vozidlo (např. i svědecké výpovědi jiných osob o chování řidiče, eventuálně o jeho způsobu jízdy).

Úryvek z textu:
7 Tdo 529/2019-178 USNESENÍ Nejvyšší soud rozhodl dne 14. 8. 2019 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného Z. K., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, Znojmo, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 5 To 442/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 17 T 117/2018, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá. Odůvodnění: I 1) Rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. 10. 2018, č. j. 17 T 117/2018-95, byl obviněný Z .
Právní věta: Postižní právo pojistitele vůči pojištěnému ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. není nárokem na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 416 insolvenčního zákona a ohledně takové pohledávky pojistitele se neuplatní výluka z účinků osvobození dlužníka (pojištěného) od placení zbytku dluhů popsaná v § 416 insolvenčního zákona ani tehdy, jestliže pojištěný způsobil osobě, které pojistitel za něj plnil, škodu úmyslně (§ 10 odst. 1 písm. a/ zákona č. 168/1999 Sb.).

Úryvek z textu:
... obci Č. T. a způsobil dopravní nehodu, při které bylo poškozeno jiné vozidlo. U povinného na místě nehody nebyla provedena dechová zkouška; následně se povinný podrobil lékařskému vyšetření s odběrem krve. Toto vyšetření bylo pozitivní s výsledkem 1,91 g/kg alkoholu .
Právní věta: Skutek, pro který se věc postupuje, musí odpovídat výsledkům soudem provedeného dokazování a zjištěným skutečnostem, protože jen tento skutek vytváří podklad pro orgán, jenž se má věcí dále zabývat. Postoupení věci jinému orgánu podle § 171 odst. 1, § 188 odst. 1 písm. b), § 222 odst. 2, nebo § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. je v tomto směru odlišné od zproštění obviněného obžaloby podle § 226 písm. b) tr. ř., kdy soud zprošťuje pro skutek uvedený v žalobním návrhu bez ohledu na to, že by dokazováním byl případně prokázán poněkud odlišný průběh skutkového děje, právě z toho důvodu, že podle výsle ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... krvi, a dokonce i při hladině nižší, a to v závislosti na tom, jak byly schopnosti řidiče obsahem alkoholu sníženy. Dechová zkouška je podle soudní praxe akceptovatelným způsobem zjištění ovlivnění pachatele alkoholem a odvolací soud se mýlí, pokud zastává názor, že dechové .
Právní věta: Spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku v souvislosti s dopravní nehodou předpokládá, aby porušení dopravního předpisu bylo v příčinné souvislosti s havárií se smrtelným následkem (srov. přiměřeně č. 7/1965 Sb. rozh. tr.). Příčinný vztah, který spojuje jednání s následkem, je obligatorním znakem objektivní stránky trestného činu. Požadavek příčinného vztahu znamená, že určitá osoba může být trestná jen tehdy, jestliže svým jednáním následek skutečně způsobila. Jednání pachatele má povahu příčiny i tehdy, když kromě něj k následku vedlo jednání další osoby ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Městské policie Třebíč a jeho přílohy vyplývá, že obviněnému byla dne 27. 9. 2015 v 00:15 hod. provedena orientační dechová zkouška přístrojem Dräger s výsledkem 2,08 promile alkoholu v dechu. Z úředního záznamu Policie ČR se podává, že obviněnému .
Právní věta: Pro stav vylučující způsobilost neexistuje přitom žádná konkrétní definice, neboť různé návykové látky působí na člověka odlišně, proto je nutné v každém konkrétním případě zkoumat, jako měrou byla požitou návykovou látkou ovlivněna schopnost vykonávat pachatelem provozovanou činnost. Podle konstantní soudní judikatury trestní stíhání řidiče motorového vozidla pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku není vyloučeno ani v případě, kdy se nepodařilo objektivně (tj. odběrem a vyšetřením krve) zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy. Trestní o ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dospěly k závěru, že obviněný svým jednáním naplnil znak skutkové podstaty - „stav vylučující způsobilost“. Poukazuje-li obviněný na okolnost, že dechová zkouška byla u něj provedena s odstupem několika hodin od nehody a nebylo tak zjištěno, v jakém stavu byl v době .
Právní věta: Mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Ústí nad Labem, z nichž v napadeném usnesení vycházel také Krajský soud v Ústí nad Labem, na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé rozhodně není žádný extrémní rozpor. Skutková zjištění soudů mají evidentní obsahové zakotvení v důkazech, jimiž byly především listinné důkazy (protokol o dopravní nehodě, úřední záznam o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů, záznam o dechových zkouškách atd.) a znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, a to i v otázce subjektivní stránky uvedeného přečinu. Týká ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . Zjištění, které bylo v tomto ohledu učiněno na podkladě výsledku dechové zkoušky provedené s použitím přístroje Dräger, je akceptovatelné. Dechová zkouška byla provedena opakovaně, a to třikrát s výsledkem bez podstatného rozdílu. Případné pochybnosti ohledně subjektivní stránky uvedeného přečinu odstranil Krajský .
Právní věta: Řidič vozidla nesmí dle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 99/1989 Sb. podle svých možností připustit situaci, kdy by přepravované osoby porušily povinnosti, které jsou pro ně stanoveny. Jedná se např. o připoutání se bezpečnostním pásem. Pokud řidič přepravované osoby pouze upozorní na povinnost připoutat se a nic dalšího neudělá. Nejedná se o dostatečné splnění této povinnosti.

Úryvek z textu:
... na provedený vyšetřovací pokus, včetně kontroly jízdního kola. Dne 22. 10. 2000 byla u jeho osoby provedena orientační dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem, jak prokazuje protokol o podaném vysvětlení. Závěrem vyjádření obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle ... povinnosti. K dalším dovolacím námitkám lze uvést, že u obviněného J. P. byla bezprostředně po nehodě provedena orientační dechová zkouška na alkohol v krvi s negativním výsledkem (viz protokol o nehodě v sil. provozu na č. l. 103 tr .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.