Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
351139
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422469
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
25.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: jednotka nebytový prostor


Přibližný počet výsledků: 8 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: jednotka nebytový prostor
  • jednotka nalezené 19314 krát v 4333 doukumentech
  • bytovy nalezené 1691 krát v 890 doukumentech
  • prostor nalezené 42295 krát v 12622 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Ústavní soud České republiky 1 dokument


Právní věta: Není důležité, jak a za jakou cenu obviněná získala předmětný prostor do své dispozice. Naopak je důležité, jaký charakter prostor objektivně měl, a v této souvislosti nebylo vyvráceno, že se jednalo o byt, byť zdravotně závadný, nikoliv nebytový prostor. V tomto ohledu nelze přistoupit na argumentaci odvolacího soudu, že je irelevantní, zda ke změně v užívání rozhodnutím příslušného úřadu došlo či nikoliv, když obviněná se o skutečnosti, že nedošlo ke změně v užívání jednotky, dozvěděla až po ukončení jednání s poškozenou. Nepřiléhavá je též poznámka, že i vzhledem k obsahu sdělení stavebního ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 833/2005 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. srpna 2005 dovolání obviněné M. Š. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. 5 To 1/2005, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 T 69/2002, a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. 5 To 1/2005, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 5. 2003, sp. .
Klíčové slová: falšování podpisů, plná moc, účinky, trestný čin podvodu

C
Právní věta: Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, kterým byla dovolatelka uznána vinou, je naplněn za situace, kdy jmenovaná sebe a jiného obohatila tím, že někoho uvedla v omyl, a činem způsobila značnou škodu. V daném případě se obviněná takového jednání dopustila neoprávněným vyhotovením podpisů manželů M., F. a I. R. na několika dokumentech (zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva, vzdání se práva odvolání a dohodě spoluvlastníků dohody), kterými neoprávněně docílila změny stavu, k němuž směřovala vůle účastníků smluvního vztahu o převodu vlastnických jednote ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ve prospěch Ing. I. R., čímž obviněná získala neoprávněně do vlastnictví předmětné jednotky a dále obohatila Ing. I. R. o jednotku (nebytový prostor – garáž), přičemž uhrazené peníze poškozeným nevrátila, a svým jednáním tak poškozeným manželům O. a E. M. způsobila škodu v celkové .
Klíčové slová: vyvinění, zástavní právo, trestnost podvodu

C
Právní věta: Tvrdí-li obviněný, že následně spoléhal na to, že zástavy „vyplatí“ z jiných prostředků jím ovládaných společností, spoléhal se tak na budoucí značně nejistou okolnost, což však jeho podvodný úmysl nikterak nezpochybňuje. Naopak vzhledem k celkovému způsobu vedení jeho podnikání bylo patrné, že nejistota ohledně schopnosti zástavy vyplatit je do té míry zjevná, že se naopak blížila jistotě, že k takovému splnění závazků nedojde. Víra v jeho schopnosti svým závazkům dostát je pak ve světle znaleckých zjištění jeho osobností vcelku pochopitelná, avšak objektivně zcela nepodložená. Z hlediska sub ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... smlouvy zaplacena, 15. dne 11. 1. 2010 smlouvu o převodu jednotky - bytu, na stp. domu, N. ulice, T. a nebytové jednotky, nebytový prostor, garáž v domě, N. ulice, T., na stp., mezi společností Domy Tábor a manželi Z. T. a Z. T., za .
C
... zapsáni do katastru nemovitostí, zamítá“. Dále rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud konstatoval, že předmětem řízení je určení, zda provozní jednotka  [nebytový prostor podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům .
Hesla Exekuce Prodej movitých věcí a nemovitostí Zástavní právo
D
... smluvní, vydraženy dne 21. 4. 2005 vydražitelem A. T. za nejvyšší podání 1.466.667,- Kč, a další nemovitosti povinných (jednotka - nebytový prostor č. 2327/1 v budově č.p. 2327 na st. p.č. 4500/1 a 4500/2 včetně spoluvlastnického podílu ... 584/1326 na společných částech domu č.p. 2327, a jednotka - nebytový prostor č. 2327/3 v budově č.p. 2327 na st. p.č. 4500/1 a 4500/2 včetně spoluvlastnického podílu .
Hesla Znalecký posudek Dokazování Společné jmění manželů
D
... ke dni 16. 9. 2011 stejným znalcem v posudku č. 5773-149/11, rovněž vyhotoveným pro daňové účely, oceněna bytová jednotka, nebytový prostor a spoluvlastnický podíl částkou 2.298.250,- Kč. Žalovaný od manželů V. obdržel podle směnné smlouvy částku 2.300.000 .
Hesla Výklad projevu vůle
D
... . června 2015, č. j. 31 C 76/2014-77, zamítl žalobu, aby žalovaná byla povinna vyklidit a vyklizenou žalobkyni předat „jednotku – nebytový prostor v budově na pozemku parc. č. 838 v k. ú. S. M. – o. P.“ (dále jen „předmětný nebytový prostor“, resp .
Hesla Vlastnictví bytů
C
... zákona o vlastnictví bytů o rozdělení domu na jednotky a společné části, posléze pak došlo i k převodu vlastnictví některých jednotek. Nebytový prostor, který byl předmětem nájemní smlouvy, byl v prohlášení určen jako společná část domu. V době, kdy došlo k havarijní situaci .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.