SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
388666
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65524
USSR: 36278
NSČR: 126223
NSSČR: 68275
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 427324
Krajské soudy (ČR): 46866
Poslední aktualizace
23.09.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: obohacení sebe nebo jiného


Přibližný počet výsledků: 92 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: obohacení sebe nebo jiného
  • obohaceny nalezené 42282 krát v 9017 doukumentech
  • seba nalezené 21893 krát v 12938 doukumentech
  • nebo nalezené 680811 krát v 100541 doukumentech
  • jineho nalezené 90155 krát v 39858 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Ústavní soud České republiky 10 dokumentů


Právní věta: Ze srovnání znaků skutkových podstat trestných činů zpronevěry podle § 248 tr. zák. a podvodu podle § 250 tr. zák. vyplývá odlišnost ve znacích „přisvojení si svěřené cizí věci“ a „obohacení sebe nebo jiného uvedením v omyl, příp. využitím něčího omylu“, z kteréžto odlišnosti vyplývá i rozdílná právní kvalifikace toho kterého trestného činu. V tomto směru nutno připomenout, že pokud má pachatel cizí věc ve své moci na základě toho, že mu ji oprávněná osoba svěřila, a v této situaci si ji přisvojí, jde o zpronevěru ve smyslu § 248 tr. zák., pokud je svěření věci nebo jejího převodu dosaženo vyv ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 94/2013-39 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. března 2013 o dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch obviněných P. J., a B. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2012, č. j. 6 To 261/2012-1226, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 4 T 214/2007, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání nejvyššího státního zástupce odmítá. O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze .
Právní věta: Při uvedení někoho v omyl pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. Využitím omylu jiného pachatel sám k vyvolání omylu nepřispěl, ale po poznání omylu jiného v příčinném vztahu k němu jednal tak, aby ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatil. Podstatné skutečnosti zamlčí pachatel, pokud neuvede při svém podvodném jednání jakékoli skutečnosti, které jsou rozhodující nebo zásadní pro rozhodnutí podváděné osoby, přičemž pokud by tyto skutečnosti byly druhé straně známy, k plnění z její strany by nedošlo, popř. došlo za méně výhodných podmínek. O omyl ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 520/2014-49 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 13. května 2014 v neveřejném zasedání, o dovolání obviněného M. K., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. 10 To 362/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3 T 42/2013, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. K. odmítá. O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 25. 10. 2013, sp. zn. 3 T 42/2013, byl .
Právní věta: Trestný čin podvodu podle § 250 tr. zák. může být spáchán i obohacením se na úkor jiného. Obohacení není možné zaměnit se způsobením škody, proto způsob, jakým se pachatel obohatil, musí být soudem spolehlivě zjištěn.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1501/2006 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. března 2007 o dovolání podaném obviněným Ing. J. L., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2006, sp. zn. 67 To 220/2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 T 184/2005, takto: I. Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2006, sp. zn. 67 To 220/2006, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 .
Právní věta: Již ze samotného vymezení skutkové podstaty trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1 tr. zákona lze dovodit, že obohacení sebe nebo jiného je zde kladeno naroveň, posouzení rozdílu mezi těmito dvěma znaky je z hlediska posouzení trestnosti irelevantní a je evidentní, že žádná z těchto variant nemůže být posuzována jako pro pachatele příznivější či nepříznivější ani při hodnocení nebezpečnosti činu pro společnost.

Úryvek z textu:
3 Tdo 230/2006 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. května 2006 dovolání obviněných M. B., A. B., a Nejvyšší státní zástupkyně podané v neprospěch obou jmenovaných obviněných, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. 4 To 55/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 33 T 5/2004, a rozhodl t a k t o : Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 2005, sp. zn. 4 To 55/2005 s e .
Právní věta: Trestný čin zpronevěry je spáchán podle § 248 tr. zák. na svěřené věci. Svěřenou věcí, potažmo předmětem útoku mohou být i peníze, které byly oprávněnou osobou předané k dispozici jiné osobě k další dispozici s nimi. Toto je možné pouze pokud peníze nepřejdou do majetku této osoby, a tudíž nejsou jejím příjmem. Je-li mezi těmito osobami takový vztah, že předmětná částka má formu zálohy, je nutné zjistit, o jakou sjednanou smlouvu se jedná. Příkladem je např. situace, kdy kupující nedodal zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy na základě § 588 OZ, nebo situace, kdy zhotovitel neprovedl dílo ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 425/2004 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 3. června 2004 dovolání podané obviněným P. Č., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici J., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2003, sp. zn. 9 To 457/2003, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 1 T 10/2003, a rozhodl podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. a § 265l odst. 1 tr. ř. t a k t o : I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. .
Právní věta: Podstatou u trestného činu podle § 220 tr. zákoníku je sice vznik škody na spravovaném cizím majetku, ale na rozdíl od trestného činu zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku tuto škodu zákon nespojuje s tím, aby v souvislosti s ní pachatel obohatil sebe nebo někoho jiného. Tím se tyto trestné činy od sebe zásadně liší, protože i když zákon u trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku předpokládá vznik škody, dochází k ní zásadně tím, že pachatel tohoto trestného činu poruší svou povinnost spravovat (zařizovat) záležitosti jiných osob. Škoda u tohoto trestného činu proto vzniká ne ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 1069/2015-60 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. listopadu 2015 o dovolání obviněného Mgr. R. L. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 2 To 2/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 52 T 3/2014, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného Mgr. R. L. odmítá. Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 52 T 3/2014, byl obviněný R. .
Právní věta: O podvodné jednání naplňující znaky trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák. se může jednat v případě, kdy pachatel úmyslně nabízí k prodeji zboží (výrobky, věci nebo zařízení), jemuž přiznává vlastnosti či funkce, které nemá, toto neodpovídá požadovaným technickým parametrům a nemůže buď vůbec nebo řádně sloužit k účelu, jemuž je určeno, a cílem nabídky takového zboží primárně není vlastní obchodní činnost pachatele, ale naopak jde jen o klamavé zastírání jeho snahy toliko vylákat od kupujícího finanční prostředky a tím mu předstíráním neexistujících skutečností způsobit škodu ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 440/2009 U S N E S E N Í Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. května 2009 o dovolání obviněného M. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 2. 6. 2008, sp. zn. 55 To 59/2008, který rozhodl jako odvolací soud v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 6 T 116/2006, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. S.  o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v .
Právní věta: Zákonný znak „sebe nebo jiného obohatí“ byl naplněn obohacením jiného – společnosti HT Trading, s. r. o., tedy právnické osoby, byť obviněný byl jejím jediným společníkem a jednatelem.

Úryvek z textu:
3 Tdo 1220/2016-35 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 27. 9. 2016 v neveřejném zasedání o dovolání obviněného L. C., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 6. 2016, č. j. 5 To 25/2016-2640, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 2/2015, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. se dovolání odmítá. Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 1. 12. 2015, č. j. 40 T 2/2015-2539, byl obviněný L. C. uznán vinným zvlášť .
Právní věta: I. Ustanovení § 163 odst. 1 tr. ř., které vyžaduje v určitých případech souhlas poškozeného s trestním stíháním, se uplatní jen tehdy, je-li poškozeným fyzická osoba. Proto byla-li trestným činem způsobena škoda na majetku právnické osoby (např. obchodní společnosti) nebo je-li právnická osoba z jiného důvodu poškozeným (§ 43 odst. 1 tr. ř.), není trestní stíhání podmíněno souhlasem této právnické osoby, která nemůže být vůči podezřelému nebo obviněnému ve vztahu, jaký předpokládá ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. To platí i za situace, jestliže členem statutárního orgánu nebo společníkem takové ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... neznalosti podstatných skutečností) provede majetkovou dispozici. Znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák. totiž spočívají v obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku, a to některou v zákoně uvedenou formou podvodného jednání. Dovolatel podle soudů dovedl své jednání toliko .
Právní věta: Nejvyšší soud předně konstatuje, že v případě, jestliže neoprávněné použití ochranné známky ve smyslu § 268 odst. 1 tr. zákoníku vedlo zároveň k neoprávněnému obohacení pachatele nebo jiné osoby v důsledku omylu odběratele či spotřebitele, který zaplatil značně vyšší cenu za výrobek nebo cenu, poplatek nebo jiné majetkové plnění za službu v důsledku jejich neoprávněného označení, čímž došlo u něho k způsobení nejméně škody nikoli nepatrné, přichází v úvahu při splnění všech zákonných znaků jednočinný souběh trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 tr. zákoní ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... prospěchu (získání značného prospěchu nebo prospěchu velkého rozsahu), zatímco podvod v ustanovení § 209 odst. 1 tr. zákoníku požaduje mimo obohacení sebe nebo jiného způsobení škody nikoli nepatrné a v použitém § 209 odst. 4 písm. d) tr. zákoníku i způsobení značné škody. Podle .
Právní věta: Pokud se pachatel snaží svým jednáním zmařit uspokojení věřitele až v době existence závazkového vztahu, může toto jednání naplňovat znaky trestného činu poškozování věřitele dle § 256 tr. zák. Naopak nevykazuje znaky trestného činu podvodu dle § 250 tr. zák., i přesto, že toto jednání má podvodný charakter. Trestným činem podvodu se chrání majetková práva fyzických a právnických osob. Pokud se jedná o podvodné jednání, která vede k porušení nebo ohrožení majetkových práv, tento čin nemůže být kvalifikován jako poškozování cizích práv dle § 209 tr. zák. Ovšem může se jednat o souběh trestného ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dovolatelů znamená, že nebyl naplněn další ze znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 250 tr. zákona, kterým je obohacení sebe nebo jiného, - výhrada, že soudy nesprávně vyhodnotily otázku platnosti uzavřené smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi poškozeným M. J. a společností S .
Právní věta: Případné neúplné či nedostatečné odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, které neobsahuje všechny požadavky uvedené v § 88 odst. 1, 2 tr. ř. nemusí bez dalšího založit nepoužitelnost odposlechů a záznamů opatřených na jejich podkladě, pokud je zjevné, že v dané věci byly splněny materiální podmínky pro jejich vydání

Úryvek z textu:
... v realizaci předem pojatého vyděračského úmyslu. Stručně lze uvést, že podstatou trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku je obohacení sebe nebo jiného tím, že pachatel uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku .
Právní věta: Při odpovědnosti za škodu způsobenou trestným činem spáchaným spolupachateli ve smyslu § 23 tr. zákoníku je pravidlem solidární odpovědnost více obviněných podle § 2915 odst. 1 o. z. Dělená odpovědnost podle § 2915 odst. 2 o. z. je výjimkou z obecného pravidla o způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy, resp. o vydání bezdůvodného obohacení, a musí vyplývat ze zvláštních okolností konkrétního případu (viz důvody zvláštního zřetele hodné), proto její uplatnění musí soud náležitě odůvodnit. Stěžejním hlediskem pro takový výjimečný postup však nemůže být ani míra zavinění, ani podíl na prospěc ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . byly uznány vinnými ze spáchání tří pokračujících trestných činů podvodu podle § 209 tr. zákoníku, jehož znakem je mimo jiné obohacení sebe nebo jiného. V případě, kdy obviněná svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, není .
Právní věta: Obohacením se rozumí neoprávněné rozmnožení majetku pachatele nebo někoho jiného, ať již jeho rozšířením nebo ušetřením nákladů, které by jinak byly z majetku pachatele nebo někoho jiného vynaloženy, přičemž zákonný znak spočívající v obohacení jiného je naplněn i obohacením blíže neurčené osoby nebo skupiny osob.

Úryvek z textu:
... skutečně docházelo, nicméně k bezpečnému závěru o jeho vině předmětnými trestnými činy nepostačují. Pokud tedy dovolatelka namítla nesprávné hodnocení znaku obohacení sebe nebo jiného, jako nezbytné součásti skutkové podstaty označeného trestného činu, potom se jedná o hmotně právní námitku, která odpovídá důvodu dovolání uvedeného .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.