Nalezené rozsudky pro výraz: Pokojné užívání majetku

Přibližný počet výsledků: 44

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

575 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Hesla Náhradní pozemek Postoupení pohledávky
C
Hesla Přípustnost dovolání Vyvlastnění Přechodná (intertemporální) ustanovení
E
Právní věta: I. V případě, kdy má být postižen majetek z více podílových fondů, je nezbytné, aby již ve výroku rozhodnutí proti investiční společnosti (obhospodařující podílové fondy) bylo uvedeno, majetek jakých podílových fondů má být postižen a v jakém rozsahu má být takový majetek postižen. Jestliže výrok exekučního titulu uvedené náležitosti neobsahuje, nelze jej vykonat. II. Je-li vymáhán dluh (bezdůvodné obohacení), který vznikl v souvislosti s obhospodařováním podílových fondů, musí být vedle dluhu z majetku v podílových fondech uhrazena i případná sankce, tj. úrok z prodlení či smluvní pokuta, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Povinný, který čelí exekučnímu titulu, jenž mu ukládá povinnost plnit z majetku, jež obhospodařuje vlastním jménem, ale na cizí účet, nemůže uspět se žalobu o vyloučení tohoto majetku z exekuce (§ 267 o. s. ř.) s odůvodněním, že tento majetek vzhledem ke své oddělenosti od ostatního majetku povinného nelze při realizaci exekučního titulu znějícího v neprospěch povinného exekučně postihnout. Povinný má i za takových okolností k dispozici výhradně návrh na zastavení exekuce. Smyslem incidenční žaloby je poskytnout osobě odlišné od oprávněného a povinného procesní nástroj k prosazení jejích pr ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: I. Vojenským materiálem ve smyslu § 265 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence zásadně není znehodnocená a neaktivní munice po její předchozí delaboraci a označená znehodnocovací značkou. II. Jestliže se obviněný důvodně spoléhal na správnost odborného názoru příslušné autority (např. názor Vojenského technického ústavu na charakter určitého materiálu), že věc, s níž nakládal, není vojenským materiálem, aniž by o tom byly pochybnosti odůvodněné konkrétními okolnostmi, nelze zpravidla dovodit jeho úmyslné zavinění ve ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Přípustnost dovolání
E
Právní věta: I. Obecně je ochranné opatření v podobě zabrání věci druhem trestní sankce (srov. § 36, § 98 odst. 1 tr. zákoníku), kterou se za zákonem stanovených podmínek odnímají pachateli, ale i osobě od pachatele odlišné, věci svým charakterem nebezpečné nebo jiné věci, jež byly použity či určeny ke spáchání trestné činnosti nebo jsou výnosem z trestné činnosti, který je třeba odčerpat. II. Trestná činnost účastníka bezprostředně přispívá k tomu, že došlo k naplnění znaků konkrétní skutkové podstaty trestného činu, i když účastník sám tyto znaky přímo nenaplňuje. III. Existence rozporů mezi důkazy vša ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Insolvence Insolvenční řízení Konkurs Incidenční spory Žaloba vylučovací (excindační) Smlouva o smlouvě budoucí Ochrana vlastnictví Přípustnost dovolání
Hesla Insolvence Insolvenční řízení Konkurs Incidenční spory Žaloba vylučovací (excindační) Smlouva o smlouvě budoucí Ochrana vlastnictví Přípustnost dovolání Podjatost
D
Hesla Zmírnění křivd (restituce) Úroky z prodlení
C
MENU