Nalezené rozsudky pro výraz: právo na protihodnotu

Přibližný počet výsledků: 17

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1 dokument
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Podnájemní vztah (ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 116/1990 Sb.) je v podstatě zvláštním případem nájemního vztahu, na jehož základě nájemce přenechává jinému – podnájemci své nájemní právo k nebytovému prostoru (jeho části). O podnájem nejde proto tehdy, pronajímá-li nebytový prostor (jeho část) jinému vlastník domu, v němž se nebytový prostor nachází. Pronajme-li nebytový prostor vlastník, jde ve vztahu mezi ním (jako pronajímatelem) a nájemcem o vztah nájmu nebytového prostoru (podle zákona č. 116/1990 Sb.). Naopak podnájemní vztah je vztahem mezi nájemcem a podnájemcem; nedochází zde tedy k ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Institut mezitímního rozsudku je vhodným (z hlediska hospodárně vedeného řízení) procesním prostředkem pro ty spory, kde lze rozhodnout o všech právních předpokladech důvodnosti nároku s výjimkou jeho výše, jako tomu bývá typově zejména u nároků na náhradu škody. Jeho předpokladem je však jistota v tom, že příslušný právní znak, např. škoda či jiná kvantitativně hodnotitelná veličina, je co do své existence skutkově prokázán.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Rozhodovací praxe dovolacího soudu se totiž především ustálila v názoru, že obecná úprava změn na pronajaté věci se uplatní i u nájmu nebytových prostor a u nájmu bytů, zde s výjimkou stanovenou v § 694 obč. zák. ... Přitom Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 30. května 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007, uveřejněném pod C 5276, C 5278 a C 5279 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, dovodil, že ustanovení § 667 odst. 1 věty čtvrté obč. zák. o právu nájemce požadovat po ukončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota pronajaté věci, je ustanovením dispozitivního charakteru, a připouští t ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Není správný závěr odvolacího soudu, že při stanovení obvyklé výše nájemného za předmětné období (tj. od 2. 11. 2012) je třeba zohlednit i úpravy, které v Bytě provedl na své náklady žalovaný. Tyto úpravy provedené na náklady nájemce nemohou nájemné snížit, ale ani zvýšit. Nesprávný je rovněž závěr odvolacího soudu, že do výše obvyklého nájemného lze promítnout skutečnost, že pronajímatel podal žalobu na určení výše nájemného až 2. 11. 2012, ačkoliv nová úprava zvyšování nájemného v § 696 obč. zák. nabyla účinnosti již 25. 5. 2011. Na výši obvyklého nájemného nemá vliv, zda se pronajímatel po ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Přípustnost dovolání Smlouva nájemní Nájem nebytových prostor
D
Hesla Nájem
C
C
C
Hesla Přípustnost dovolání Smlouva nájemní
C
MENU