SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
389325
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 427386
Krajské soudy (ČR): 46936
Poslední aktualizace
27.09.2020 04:55

Nalezené rozsudky pro výraz: předání díla objednateli


Přibližný počet výsledků: 25 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: předání díla objednateli
  • predani nalezené 18833 krát v 8250 doukumentech
  • dilo nalezené 54663 krát v 4701 doukumentech
  • objednatel nalezené 7908 krát v 1994 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 6 dokumentů
Ústavní soud České republiky 2 dokumenty


Právní věta: Trestný čin podvodu je spáchán, pokud zhotovitel díla dodá v jako součást předmětu díla nefunkční věc a přijme peněžité plnění, které odpovídá bezvadnému dílu. Toto zhotovitel provede úmyslně v rozporu s povinnostmi, které vyplývají ze smlouvy. Dokonání trestného činu nastává v okamžiku, kdy pachatel zahrne tuto věc do předání předmětu díla objednateli ve smyslu § 554 odst. 1 ObchZ. Pachatel předstírá, že dílo je bezvadné, vadu díla tedy zatají. Pokud pachatel zahrne nefunkční věc do zhotoveného díla, ale nedojde k jeho předání objednateli, nejedná se o dokonaný trestný čin, ale o čin ve formě ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 89/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 6. 2. 2003 dovolání obviněného Ing. M. M., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 10 To 238/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 10 T 101/2001 a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 10 To 238/2002, a rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10. 4. .
Právní věta: Skutečnost, že objednatel, aniž převzal dílo od svého zhotovitele, „předal dílo do užívání“ třetí osobě, je pro posouzení otázky, zdali zhotovitel splnil povinnost dílo provést (včetně předání díla objednateli) dle § 544 odst. 1 obch. zák., nerozhodná. Splnění povinnosti předat dílo podle citovaného ustanovení obchodního zákoníku totiž nelze dovozovat ze skutečnosti, že k převzetí díla došlo mezi dalšími účastníky dodavatelského řetězce, resp. že dílo užívá třetí osoba. Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší v rozsudku ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 32 Cdo 5187/2007, v němž konstatoval, že „ke splněn ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Cdo 2446/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně TERMONTA PRAHA a.s., se sídlem v Praze 10, Třebohostická 46/11, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 47116234, zastoupené JUDr. Markem Pavlovským, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 232/4, proti žalované PROTOM Strakonice, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích I, Písecká 290, PSČ 386 01, .
Právní věta: Protože smluvní pokuta byla sjednána za prodlení se splněním povinnosti, je nutné okolnosti namítané dovolatekou, pro které nemohla svůj závazek předat dílo včas původnímu žalobci, posoudit se zřetelem k ustanovení §§ 365 a 370 obch. zák. Odvolací soud se však z pohledu těchto ustanovení námitkami dovolatelky v odvolacím řízení vůbec nezabýval, přičemž věc nesprávně právně posuzoval z hlediska případného zavinění dlužníka. Tím pochybil v právním posouzení věci, neboť otázka zavinění, jakož i úprava § 300 obch. zák., podle něhož „okolnosti vylučující odpovědnost (§ 374) nemají vliv na povinnost ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 32 Odo 225/2003-168 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně Č. r. – Ú. p. z. s. v. v. m., s. – ú. p. S. Č., proti žalované P. s. s.r.o., zastoupené JUDr. J. H., advokátem, o zaplacení 945.401,40 Kč, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 1069/99, o dovolání žalované proti rozsudku .
Právní věta: Pro vznik odpovědnosti zhotovitele za vady díla je z pohledu citovaných ustanovení rozhodný zejména okamžik předání díla objednateli (§ 554 obchodního zákoníku). Teprve je-li dílo předáno, lze hovořit o vzniku případných práv z odpovědnosti za vady, přičemž samotné předání je nutno odlišovat od splnění povinnosti dílo provést, k němuž dochází řádným ukončením díla a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném obchodním zákoníkem (srov. ustanovení § 554 odst. 1 větu první obchodního zákoníku). Tomuto závěru odpovídá rovněž oprávnění objednatele založené us ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Odo 1067/2003 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobců A) W. B., a B) Š. B., obou zastoupených, advokátkou, proti žalovanému V. K., zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 152.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 5 C 231/98, o dovolání žalobců a žalovaného proti rozsudku Krajského .
Právní věta: Objednatel je povinen provedené dílo převzít (§ 537 odst. 2 obch. zák.) a splnění této povinnosti se lze domáhat, podmínkou však je že dílo bylo provedeno jeho řádným ukončením (§ 554 odst. 1 obch. zák.). Pokud objednatel za těchto podmínek dílo nepřevezme, je v prodlení (§ 370 obch. zák.) s důsledky s tím spojenými.

Úryvek z textu:
23 Cdo 1168/2011   ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud české republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobce A.T.G., s.r.o., se sídlem v Praze 3, Zelenky Hajského 13, IČ 45 80 90 37, zast. JUDr. Jaromírem Krutílkem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Muchova 233/1, proti žalovanému ANDERSSON & GREY, s.r.o., se sídlem v Praze 3, Kolínská 19/1666, IČ 62 91 74 63, zast. JUDr. Pavlem .
Právní věta: V mezích úvahy vycházející z toho, že došlo k platnému uzavření druhé smlouvy o dílo podle § 536 a násl. obch. zák., je nezbytné taktéž poznamenat, že ustanovení § 340 obch. zák. je (coby ustanovení upravující obecně dobu splnění závazku) uplatnitelné při posouzení splatnosti ceny díla v rozsahu, v němž ustanovení § 548 odst. 1 obch. zák. (ani jiné zvláštní ustanovení zabývající se smlouvou o dílo podle obchodního zákoníku) neposkytuje odpověď na otázku, kdy se cena díla stane splatnou. Přitom je namístě uvést, že ustanovení § 340 odst. 1 obch. zák. není v obchodních závazkových vztazích za ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zhotovitel povinen ve sjednaném termínu úspěšně ukončit komplexní vyzkoušení předmětu plnění a vyzvat objednatele k převzetí do fyzického užívání. Okamžikem předání díla objednateli přecházelo vlastnictví k předmětu plnění na objednatele a zhotoviteli vznikalo právo na zaplacení sjednané ceny díla. Zhotovitel se zavázal, že .
Právní věta: Založil-li odvolací soud závěr o nedůvodnosti uplatněného nároku současně na dvou na sobě nezávislých důvodech, pak sama okolnost, že jeden z nich neobstojí, nemůže mít na správnost tohoto závěru vliv, jestliže obstojí důvod druhý. To platí i tehdy, nemohl-li být druhý důvod podroben dovolacímu přezkumu proto, že nebyl dovoláním dotčen. V takovém případě není ani zapotřebí se správností důvodu, jenž naopak dovoláním napaden byl, zabývat, neboť na celkový závěr odvolacího soudu o nedůvodnosti uplatněného nároku to nemůže mít vliv. Odvolací soud postavil svůj závěr o nedůvodnosti nároku žalobkyn ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... bylo provedeno s vadami spočívajícími v záměně mrazuvzdorného obkladového materiálu za nemrazuvzdorný. Nadto ani splnění druhé kumulativní podmínky – předání díla objednateli – neshledal odvolací soud v řízení za prokázané. Odvolací soud tedy uzavřel, že za uvedené situace, kdy dle ... § 548 odst. 1 ve spojení s § 554 odst. 1 obch. zák, tedy dokončení a předání díla objednateli. Nedostatek jeho řádného ukončení měl odvolací soud v řízení za prokázaný zejména provedenými listinnými důkazy. Nebylo dokončeno .
C
... zaplacení smluvní pokuty a podle článku VI. bodu 1. předmětné smlouvy o dílo bylo zaplacení smluvní pokuty vázáno na termín předání díla objednateli, kterými byli podle článku I. smlouvy o dílo žalobci. Ve vztahu k žalobcům je ujednání mezi účastníky sdružení (žalovanými) o .
Právní věta: Odvolací soud uzavřel, že žalobkyně v řízení neprokázala vznik nároku na zaplacení ceny díla, tedy i na úhradu 5% pozastávky z ceny díla, neboť v řízení nepředložila důkaz o tom, že dílo řádně – v souladu s podmínkami dohodnutými v předmětné smlouvě o dílo – předala žalované. Byla-li totiž podmínkou předání a převzetí díla dohoda o existenci oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, tvoří existence takového protokolu hmotněprávní podmínku předání a převzetí díla. Pokud předávací protokol nebyl vyhotoven v písemné formě, o čemž nebyl v řízení důkaz předložen, není možné považ ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... provedení veškerých stanovených i dohodnutých zkoušek, o jejichž průběhu a výsledku předá zhotovitel objednateli protokol. Při předání díla objednatel vyhotoví na základě přejímajícího řízení zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Odvolací soud, vycházeje ... ze strany zhotovitele). Bylo-li tedy v řízení z předmětné smlouvy o dílo zjištěno, že při předání díla objednatel vyhotoví na základě přejímacího řízení zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení, přičemž v tomto .
Hesla Smlouva o dílo
C
... žalované mělo dojít k přiložení k patřičné smlouvě, což bude prokázáno předáním kopie podepsaného rozpočtu zpět. Tím by došlo k předání díla objednateli. Z popsaného ujednání se však podává, že ke splnění závazku by mělo dojít i v případě, že byl předán pouze .
C
... . 1 písm. c) o. s. ř. způsobilá založit není. Pokud jde o jádro právního posouzení této věci, je jím otázka předání díla objednateli, podstaty tohoto převzetí a jeho právní důsledky. Podle ustanovení § 554 odst. 1 obch. zák. zhotovitel splní svou povinnost provést .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.