Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
351139
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422469
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
25.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: škoda na cizím majetku


Přibližný počet výsledků: 1189 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: škoda na cizím majetku
  • skoda nalezené 258920 krát v 35097 doukumentech
  • na nalezené 2613627 krát v 119915 doukumentech
  • cizim nalezené 7698 krát v 4254 doukumentech
  • majetek nalezené 150963 krát v 29337 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 30 dokumentů
Ústavní soud České republiky 68 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 1 dokument
Vrchní a krajské soudy ČR 24 dokumentů


Hesla Podvod Škoda
C
... dosahující výše nejméně 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že obviněný brojí proti výši zjištěné škody, lze uvést, že za škodu na cizím majetku je třeba považovat újmu majetkové povahy, kterou představuje nejen zmenšení majetku (damnum emergens), ale i ušlý zisk (lucrum cessans), tedy .
Hesla Důvod dovolání pro právní vady rozhodnutí Podvod Příčinná souvislost Subsidiarita trestní represe Úmysl nepřímý
C
... omyl, jeho omylu využije či zamlčí podstatné skutečnosti, v důsledku čehož tato osoba provede majetkovou dispozici a tím vznikne větší škoda na cizím majetku a dojde k obohacení pachatele či jiné osoby. Za omyl se považuje vždy rozpor (neshoda) mezi představou toho, kdo jedná .
D
... k naplnění objektivní stránky tohoto trestného činu. 6. Jak dále obviněná zdůraznila, nebylo bez pochybností prokázáno způsobení značné škody na cizím majetku, a nebyla tak naplněna kvalifikovaná skutková podstata trestného činu podle § 254 odst. 3 tr. zákoníku. Ze skutkového ... nepatrnou. Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedenou v § 209 odst. 3 tr. zákoníku je způsobení větší škody na cizím majetku, tj. škody ve výši nejméně 50 000 Kč (§ 138 odst. 1 tr. zákoníku). Z alternativně stanovených .
Hesla Místní příslušnost
D
... do dispozice, a to způsobem, jímž byl zmařen účel svěření, došlo ve Zlíně, následek žalovaného trestného činu, tedy způsobená škoda na cizím majetku, v tomto případě nastala na stejném místě, na kterém došlo k jednání obviněného. Takové závěry vyplývají z usnesení Nejvyššího ... resp. je v hotovosti převzal od K. Ch.), přičemž s penězi měl naložit dosud nezjištěným způsobem, čímž měl způsobit značnou škodu na cizím majetku. Z výpovědi K. Ch. na č. l. 156 tr. spisu přitom vyplývá, že mu peníze předala ve třech .
Hesla Postoupení věci
D
... obviněný naplnit objektivní stránku zločinu zpronevěry a zde mělo dojít ke spáchání žalovaného trestného činu. Následek trestného činu, tedy způsobení škody na cizím majetku, v tomto případě nastal na stejném místě, na kterém došlo k jednání obviněného. Vrchní soud v Praze poukázal na to .
Hesla Místní příslušnost
D
... do dispozice, a to způsobem, jímž byl zmařen účel svěření, mělo dojít ve Zlíně, následek žalovaného trestného činu, tedy způsobená škoda na cizím majetku, v tomto případě nastala na stejném místě, na kterém došlo k jednání obviněného. Takové závěry vyplývají z usnesení Nejvyššího soudu .
Hesla Krádež Zpronevěra
C
... věc, která mu byla svěřena, resp. si cizí věc přisvojit tím, že se jí zmocní, a způsobit tak škodu na cizím majetku. Dovolatelem poukazovaná „Dohoda o narovnání“, kterou s poškozenou společností uzavřel až po dokonání předmětných deliktů, ho trestní odpovědnosti ... nebo jinou majetkovou hodnotu, která by mu byla svěřena, nebo se cizí věci zmocnit a způsobit tak škodu na cizím majetku. Převedené peněžní prostředky z účtu poškozené obchodní společnosti na svůj soukromý účet si jako genericky určenou věc nechtěl .
Hesla Pokus trestného činu Pomoc k trestnému činu Porušení povinnosti při správě cizího majetku Poškození věřitele Souběh (konkurence) trestných činů Spolupachatelství Škoda Zpronevěra
C
... trestného činu zpronevěry, tedy přisvojení cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty, která mu byla svěřena, a způsobení škody na cizím majetku. 11. Poslední námitka, kterou obviněný uplatnil ve svém dovolání, se týká toho, že nebyl prokázán úmysl ... tedy souhrn hodnotou kladných majetkových práv osoby. Cizím je majetek tehdy, nepatří-li zcela nebo zčásti pachateli. Škodou na cizím majetku, která je znakem objektivní stránky trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 .
Hesla Zpronevěra
C
... .998.000 Kč. Podstata trestného činu zpronevěry totiž spočívá v přisvojení si cizí věci, která byla pachateli svěřena, a způsobení škody na cizím majetku. Za přisvojení peněz však nelze považovat takovou dispozici s penězi, když prostředky jsou použity ve prospěch osoby, která prostředky svěřila .
Hesla Místní příslušnost
D
... s věcí vlastní, a to v rozporu s účelem svěření. Pokud jde o následek žalovaného trestného činu, tedy o způsobenou škodu na cizím majetku, ten v tomto případě nastal na stejném místě, na kterém došlo k jednání pachatele. Takové závěry vyplývají z usnesení Nejvyššího .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.