Nalezené rozsudky pro výraz: stavební úpravy domu

Přibližný počet výsledků: 55

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

16 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Hesla Příspěvek na bydlení
C
Právní věta: Dovolatelka byla nájemkyní bytu po relativně dlouhou dobu (je přitom z tohoto pohledu nerozhodné, že šlo o /opakovaný/ nájemní poměr na dobu určitou). Neměla-li přitom dluh na nájemném a na platbách za služby poskytované s užíváním bytu, mohla vzhledem k ujednání obsaženému v čl. V. bodu 1. Smlouvy (a také k dřívější praxi) důvodně předpokládat (a s přihlédnutím k tomu, že žalobci poskytla nemalé finanční prostředky, rovněž předpokládala), že její nájemní poměr k bytu a také členství v občanském sdružení bude pokračovat a povede v budoucnu k založení vlastnického práva k bytu; to, že vztahy me ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže by právním důvodem k plnění oprávněného (zde žalovaného) ve formě investic nad rámec povinností k údržbě vyplývajících z § 151n odst. 3 obč. zák. byla dohoda o tom, že nemovitost bude užívat na základě časově neomezeného (doživotního) práva odpovídajícího věcnému břemeni, pak zánikem tohoto práva vzniká vlastníkovi bezdůvodné obohacení, které je povinen oprávněnému vydat. Jde o samostatný nárok, který lze uplatnit až po zrušení věcného břemene. V takovém případě nelze k vynaloženým investicím, které mohou být uplatněny v pozdějším řízení, při stanovení výše náhrady za zrušení věcného ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
E
E
Právní věta: Z uvedeného lze učinit závěr, že v případě, že budova, ve které je místnost zatížená věcným břemenem je přestavěna tak, že tato místnost již (s vlastnostmi uvedenými v právním úkonu zřizujícím věcné břemeno) neexistuje, věcné břemeno zanikne pro nemožnost výkonu jen v případě, že není možné uvedení věci do původního stavu a v budově není obdobná (nikoliv tedy jen totožná) místnost, ve které by bylo možno právo odpovídající věcnému břemeni vykonávat. Je též třeba vzít v úvahu, zda oprávněné osobě byla poskytnuta možnost chránit své právo ve stavebním řízení. V případě, že znovuzřízení předmětné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
D
E
C
C
MENU