SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
369974
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 424448
Krajské soudy (ČR): 43641
Poslední aktualizace
31.05.2020 06:26

Nalezené rozsudky pro výraz: trestný čin výtržnictví


Přibližný počet výsledků: 680 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: trestný čin výtržnictví
  • trestny nalezené 119854 krát v 27435 doukumentech
  • cin nalezené 391776 krát v 32867 doukumentech
  • vytrznictvi nalezené 7202 krát v 2109 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 24 dokumentů
Ústavní soud České republiky 90 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 14 dokumentů


Právní věta: 1. Dopouštěl-li se obviněný sám jednání, které svou povahou (z hlediska formálního znaku „dopustil se veřejně výtržnosti“ i odpovídající míry společenské škodlivosti, pro kterou by nebyl odůvodněn postup upravený v § 12 odst. 2 tr. zákoníku) bylo soudy důvodně vyhodnoceno jako jednání trestné, pak nelze přijmout námitku obviněného, že jeho trestnost je vyloučena proto, že jednal v souladu s právem, tj. za podmínek upravených ustanovením § 76 odst. 2 tr. ř. Pokud takový závěr platí ve vztahu k právní kvalifikaci jednání obviněného v podobě přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 984/2013-21 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. října 2013 o dovolání podaném obviněným Mgr. P. Z., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2013, sp. zn. 8 To 105/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 3 T 92/2012, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2013, č. j. 8 To 105/2013-141, a jemu předcházející rozsudek Obvodního soudu .
Právní věta: 1. Okolnosti vylučující protiprávnost jsou taková jednání, která způsobují, že čin není trestným činem, i když jinak (s výjimkou protiprávnosti) zdánlivě naplňují všechny znaky trestného činu. Krajní nouze je charakterizována jako čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Čin osoby jednající v krajní nouzi při dodržení jejich podmínek a mezí není trestným činem. Nutná obrana je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Čin bránící se osoby při dodržení podmínek a mezí ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 840/2013-28 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 16. října 2013 v neveřejném zasedání, k dovolání obviněného Ing. J. Z. CSc., podaném proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 12 To 11/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 17 T 60/2012, takto: Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 12 To 11/2013, a rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 17 T 60/2012 .
Právní věta: 1. Zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví. Za to mu hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let. Objektem trestného činu ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku je lidské zdraví, tj. normální funkce lidského těla včetně řádné funkce všech orgánů, které jsou potřebné k náležité činnosti. Způsobení těžké ujmy na zdraví je jakékoli jednání (konání i opomenutí), jehož následkem je těžká újma na zdraví. Pachatelem může být kterákoli fyzická osoba (obecný subjekt), způsobí-li svým jed ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 888/2013-23 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. října 2013 o dovolání, které podal obviněný H. A., nar., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 50 To 116/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 7 T 120/2012, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněného H. A. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. Rozsudkem Okresního soudu Plzeň - město ze dne 18. .
Právní věta: K naplnění zákonného znaku spočívajícího v tom, že pachatel spáchal čin „opětovně“, postačí jakýkoliv případ opakování téhož trestného činu týmž pachatelem, přičemž není významné, zda se jednalo jen o pokus či přípravu trestného činu. Nevyžaduje se, aby pachatel byl za takový čin již dříve pravomocně odsouzen či potrestán, a není významné, zda ohledně takového odsouzení již platí fikce, že se na pachatele hledí, jako by odsouzen nebyl. Rozhodná není ani délka doby, která uplynula od spáchání dřívějšího takového činu, případně délka doby, jež uplynula od předchozího odsouzení za něj. Proto ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 84/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. února 2011 dovolání, které podal obviněný M. L., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 2010, sp. zn. 3 To 634/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 10 T 70/2010, a rozhodl t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. L. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Českém .
Právní věta: Vedle složky vědomostní (intelektuální) je třeba se totiž zabývat i složkou volní, kterou trestní zákoník vyjadřuje u přímého úmyslu slovem „chtěl“ a u nepřímého úmyslu pojmem „byl srozuměn“. Srozumění pachatele u nepřímého úmyslu tak vyjadřuje jeho kladný vztah ke způsobení následku relevantnímu pro trestní právo. Kladný pak tento vztah musí být z toho důvodu, že vůle směřuje k vyvolání rozhodných skutečností vlastním jednáním; pokud by byl záporný, nesměřovala by vůle pachatele k jejich vyvolání. Kladný vztah zde není jen u „chtění“ ve smyslu přímého úmyslu, ale i u „srozumění“, které prováz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 521/2014-27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 6. 2014 o dovolání obviněného V. Č., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 10 To 61/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3 T 120/2012, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 10 To 61/2013. Podle § 265k odst. 2 .
Právní věta: 1) Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem (hrubě) narušuje veřejný klid a pořádek, a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití (srov. rozhodnutí č. 44/1990 Sb. rozh. tr.). Je to na rozdíl od hrubé neslušnosti zpravidla fyzické nebo psychické násilí, které je namířeno proti osobám i věcem (např. bezdůvodné napadání personálu v restauraci, hrubé rušení průběhu taneční zábavy). 2) Místem veřejnosti přístupným je každé místo, kam má přístup široký okruh lidí, individuálně neurčených, a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 480/2015-17 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2015 o dovolání nejvyššího státního zástupce, které podal v neprospěch obviněného Z. P., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 61 To 22/2015, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 2 T 135/2014, t a k t o : Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se zrušuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 61 To 22/2015, jakož i usnesení Obvodního .
Právní věta: Ne každé poškození věci, zejména je-li výsledkem jednorázového, krátce trvajícího útoku, jenž se neprojeví výraznějším hlukem apod., musí nutně odůvodňovat trestní postih pachatele za trestný čin výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku. Dovození naplnění znaků uvedeného trestného činu ze samostatného ukopnutí zpětného zrcátka, které ani nevedlo k výraznější škodě na majetku, proto v konkrétně hodnocené situaci nemusí být dostačující, neboť musí být hodnoceno, zda takový čin je projevem arogance pachatele vůči ostatním občanům, nebo jednotlivci, či naopak jen nevhodným a nepřípadným projevem, coby ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 553/2016-41 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2016 o dovolání, které podal obviněný P. C h . , proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2015, sp. zn. 9 To 399/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 41 T 21/2015, takto : I. Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2015, č. j. 9 To 399/2015-917, a jemu předcházející rozsudek .
Právní věta: Přístupností se rozumí možnost vidět a slyšet projev pachatele, i když místo činu není přímo veřejnosti přístupné (je za plotem, na lešení apod.). Takové místo však nemusí být přístupné bez omezení komukoli a kdykoli (např. ulice, parky, nádražní haly), nýbrž postačí, že jsou přístupné jen některým osobám určeným např. povahou jejich zaměstnání (tovární hala, staveniště aj.) nebo jinak (zdravotnické středisko, škola atd.) a v určitou dobu (v sezoně, během otvírací doby, v době provozu apod.) Prostory, v rámci nichž došlo ke spáchání nyní posuzované trestné činnosti, slouží jako ubytovací zaříz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1259/2016-30 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2016 o dovolání, které podal obviněný V. S., a obviněný R. D., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 10 To 93/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 2 T 69/2015, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. s e dovolání obviněného V. S. a R. D. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. 1. Rozsudkem .
Klíčové slová: hrubá neslušnost, trestný čin výtržnictví, opakovaně

C
Právní věta: Hrubou neslušností se rozumí jednání, které porušuje závažným způsobem zásady občanské morálky. Výtržnictví jsou jednání násilné povahy, která narušují závažným způsobem veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev, který hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných. K naplnění zákonného znaku spočívajícího v tom, že pachatel spáchal čin „opětovně“, postačí jakýkoli případ opakování téhož trestného č ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1024/2016-27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 14. září 2016 v Brně dovolání obviněného T. R., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 9 To 509/2015, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 24 T 73/2015, a rozhodl takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného T. R. odmítá. O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení Obvodní soud pro Prahu 7 rozsudkem ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. 24 T .
Právní věta: Posuzujeme-li intenzitu útoku poškozeného, není možné ji hodnotit pouze objektivně, je nutné vše posoudit i ze subjektivního chápání ze strany napadeného obviněného. Je vhodné přihlédnout i ke znaleckým posudkům

Úryvek z textu:
5 Tdo 1498/2009-I. U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 1. 2010 o dovolání, které podal obviněný J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 6 To 29/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 T 1/2008, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j e usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 6 To 29/2009, a rozsudek Krajského soudu .
Právní věta: Obviněný F. R. napadl svým dovoláním, podaným dne 28. 2. 2002 prostřednictvím obhájce JUDr. L. S. u Obvodního soudu pro Prahu 8, výslovně a výhradně rozsudek tohoto obvodního soudu ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 1 T 104/98, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 sice ohledně dovolatele meritorně rozhodl o vině, o trestu a o náhradě škody, ovšem v procesním postavení soudu prvního stupně. Dovolání obviněného F. R. tak bylo podáno proti rozhodnutí, proti kterému současná platná a od 1. ledna 2002 účinná právní úprava podání tohoto mimořádného opravného prostředku nepřipouští.

Úryvek z textu:
6 Tdo 525/2002 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 21. srpna 2002 dovolání obviněného F. R., podané proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2002, sp. zn. 7 To 14/02, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 T 104/98, a rozhodl t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání obviněného F. R. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 16. 5. 2001, .
Klíčové slová: zmocnění se cizí věci, trestný čin krádeže, trestný čin loupeže

A
R 41/2005
Právní věta: Pojem ,,zmocnit se cizí věci‘‘ je třeba podle vykládat tak, že k němu obecně dochází až v okamžiku, kdy je věc odejmuta z dispozice vlastníka věci (poškozeného). Obviněný v tomto případě době, kdy počítačové komponenty byly v prostoru uzavřené prodejny se jich zcela nezmocnil a právě za účelem dokončení kroků směřujících ke zmocnění se těchto věcí (vzdálení se s nezaplaceným zbožím z prodejního prostoru) použil slzotvorný sprej proti prodavači, aby mohl se zbožím utéci a zboží se tak definitivně zmocnit. Vzhledem k okamžiku použití násilí, když i použití slzotvorného spreje je nutné považovat ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . 12. 2003, sp. zn. 22 T 185/2003, byl obviněný M. L.  uznán vinným pod bodem 1) výroku o vině trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a ublížení na zdraví podle  § 221 odst. 1 tr. zák.  a  pod .
Právní věta: Pokud jde o obligatorní podmínku chování obviněného po spáchání činu, ta zohledňuje zejména přístup obviněného k jím spáchanému trestnému činu. Obviněný má svým chováním v tomto stádiu přesvědčit, že již není potřeba dalšího řízení vůči jeho osobě, jež by vyústilo v uložení trestu, ochranného opatření či některého z tzv. odklonů. Logicky však tento závěr nebude možné učinit v případech, kdy obviněný s dosud učiněnými závěry orgánů činných v trestním řízení o podstatných okolnostech trestné činnosti kladené mu za vinu nesouhlasí. V takovém případě totiž nebude možné dovodit z této okolnosti dos ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... kvalifikována jakožto pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák. a trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. V prvním případě se přitom jedná o pokus trestného činu, posuzovaného trestním zákonem ... obžaloba shledávala pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák.   a trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Skutek, pro který bylo trestní stíhání zastaveno, měl podle obžaloby spočívat v tom .
Právní věta: Uložení dohledu probačního úředníka podle § 93 odst. 1 písm. a) zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, dítěti mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného, nebrání skutečnost, že v době rozhodování soudu pro mládež o tomto opatření se dítě již nachází ve výkonu ústavní výchovy nařízené podle § 46 odst. 1 zákona o rodině. Současný výkon ústavní výchovy a dohledu probačního úředníka tedy obecně nelze vyloučit (srov. přiměřeně rozhodnutí č. 3/2007 Sb. rozh. tr.). Závěr, zda v konkrétním případě bude nutno uložit dohl ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... odst. 2 tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. d) tr. ř. trestní stíhání nezletilého M. M. pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a pokusu trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr .
8 Tdo 1449/2015-23 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 1. 2016 o dovolání obviněného L. T., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 6 To 225/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 96/2014, takto:   Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného L. T. odmítá. Odůvodnění: Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 2 T 96/2014, byl obviněný L. T. .
Právní věta: Nejvyšší soud konstatuje, že ze skutkových závěrů soudů dříve ve věci činných učiněných jimi po zhodnocení provedených důkazů je zřejmé, že posuzované protiprávní jednání obviněného bezprostředně směřovalo ke způsobení těžké újmy na zdraví poškozeného J. G. ve smyslu § 122 odst. 2 tr. zákoníku - obviněný úmyslně nečekaně jedenkrát bodl nožem proti tělu poškozeného, přičemž vzhledem k charakteru použité zbraně (kuchyňský nůž s délkou čepele 10 cm), způsobu a intenzitě vedení útoku (atak byl obviněným veden silou dostatečnou k tomu, aby při zasažení trupu došlo ke vniknutí čepele nože do těla po ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . 8. 1983 a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 21 let, a dále byl mj. odsouzen i pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního zákona, a to Okresním soudem Přerov dne 22. 11. 1977 pod sp. zn. 2 .
Klíčové slová: nutná obrana, trestní zákoník, Trestní řád, zákaz vstupu na sportovní akce, zamšstnanec

A
R 25/2007
Právní věta: Zaměstnanec bezpečnostní služby může omezit osobní svobodu jiného při splnění podmínek § 76 odst. 2 tr. ř., tj. jde-li o osobu, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté. Zákrok zaměstnance bezpečnostní služby vůči osobě, která není podezřelá ze spáchání trestného činu, spočívající v omezení její osobní svobody, nelze pokládat za oprávněný, ani když jej provede na žádost orgánů Policie České republiky o zadržení této osoby pro účely plnění jejich jiných úkolů. Okolnost, že zaměstnanec bezpečnostní služby takto jednal na žádost Policie České republiky, nemá výz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Prahu 3 ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. 2 T 1/2005, byl obviněný Mgr. J. K. uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle .
Právní věta: Skutková podstata trestného činu opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. je naplněna tím, že se pachatel požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu. I když se pachatel dopustí více útoků, které by jinak zakládaly více trestných činů, všechny tyto jednotlivé útoky tvoří jeden trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák. (srov. č. 16/1960 Sb. rozh. tr.). Takovému právnímu posouzení skutku musí odpovídat i tzv. právní věta rozsudku. Trest je nutno ukládat p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podle názoru obviněného nelze skutek kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., nemohl spáchat ani trestný čin opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák ... g) tr. ř. nemohl zabývat, uplatnil i námitku nesprávné právní kvalifikace skutku výtkou, že je vyloučeno kvalifikovat jeho jednání jako trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. ve vztahu k trestnému činu opilství podle § 201a odst. 1 tr. zák .
Právní věta: Zavinění obviněného (ať už ve formě úmyslné či nedbalostní) na zahájení trestního stíhání proti němu v obecné rovině znamená, že obviněný svým zaviněným úkonem přispěl k tomu, že trestní řízení proti němu bylo či muselo být zahájeno, tedy že jeho jednání bylo důvodem k zahájení trestního stíhání proti němu. Příčinnou souvislost mezi zahájením či vedením trestního stíhání a zaviněním obviněného je třeba hledat nikoliv v jeho jednání, kterým měl podle orgánů činných v trestním řízení naplnit skutkovou podstatu trestného činu, pro který byl stíhán, nýbrž v jiném jeho chování před zahájením trestn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že žalobci bylo dne 18. 1. 2001 sděleno obvinění pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního zákona spáchaný v jednočinném souběhu s trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.