SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisovní značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
356607
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 423366
Krajské soudy (ČR): 43537
Poslední aktualizace
08.04.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: trestný čin výtržnictví


Přibližný počet výsledků: 679 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: trestný čin výtržnictví
  • trestny nalezené 119158 krát v 27279 doukumentech
  • cin nalezené 389196 krát v 32664 doukumentech
  • vytrznictvi nalezené 7162 krát v 2096 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 24 dokumentů
Ústavní soud České republiky 90 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 14 dokumentů


Právní věta: 1. Dopouštěl-li se obviněný sám jednání, které svou povahou (z hlediska formálního znaku „dopustil se veřejně výtržnosti“ i odpovídající míry společenské škodlivosti, pro kterou by nebyl odůvodněn postup upravený v § 12 odst. 2 tr. zákoníku) bylo soudy důvodně vyhodnoceno jako jednání trestné, pak nelze přijmout námitku obviněného, že jeho trestnost je vyloučena proto, že jednal v souladu s právem, tj. za podmínek upravených ustanovením § 76 odst. 2 tr. ř. Pokud takový závěr platí ve vztahu k právní kvalifikaci jednání obviněného v podobě přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 984/2013-21 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. října 2013 o dovolání podaném obviněným Mgr. P. Z., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2013, sp. zn. 8 To 105/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 3 T 92/2012, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2013, č. j. 8 To 105/2013-141, a jemu předcházející rozsudek Obvodního soudu .
Právní věta: 1. Okolnosti vylučující protiprávnost jsou taková jednání, která způsobují, že čin není trestným činem, i když jinak (s výjimkou protiprávnosti) zdánlivě naplňují všechny znaky trestného činu. Krajní nouze je charakterizována jako čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Čin osoby jednající v krajní nouzi při dodržení jejich podmínek a mezí není trestným činem. Nutná obrana je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Čin bránící se osoby při dodržení podmínek a mezí ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 840/2013-28 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 16. října 2013 v neveřejném zasedání, k dovolání obviněného Ing. J. Z. CSc., podaném proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 12 To 11/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 17 T 60/2012, takto: Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 12 To 11/2013, a rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 17 T 60/2012 .
Právní věta: 1. Zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví. Za to mu hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let. Objektem trestného činu ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku je lidské zdraví, tj. normální funkce lidského těla včetně řádné funkce všech orgánů, které jsou potřebné k náležité činnosti. Způsobení těžké ujmy na zdraví je jakékoli jednání (konání i opomenutí), jehož následkem je těžká újma na zdraví. Pachatelem může být kterákoli fyzická osoba (obecný subjekt), způsobí-li svým jed ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 888/2013-23 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. října 2013 o dovolání, které podal obviněný H. A., nar., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 50 To 116/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 7 T 120/2012, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněného H. A. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. Rozsudkem Okresního soudu Plzeň - město ze dne 18. .
Právní věta: K naplnění zákonného znaku spočívajícího v tom, že pachatel spáchal čin „opětovně“, postačí jakýkoliv případ opakování téhož trestného činu týmž pachatelem, přičemž není významné, zda se jednalo jen o pokus či přípravu trestného činu. Nevyžaduje se, aby pachatel byl za takový čin již dříve pravomocně odsouzen či potrestán, a není významné, zda ohledně takového odsouzení již platí fikce, že se na pachatele hledí, jako by odsouzen nebyl. Rozhodná není ani délka doby, která uplynula od spáchání dřívějšího takového činu, případně délka doby, jež uplynula od předchozího odsouzení za něj. Proto ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 84/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. února 2011 dovolání, které podal obviněný M. L., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 2010, sp. zn. 3 To 634/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 10 T 70/2010, a rozhodl t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. L. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Českém .
Právní věta: Vedle složky vědomostní (intelektuální) je třeba se totiž zabývat i složkou volní, kterou trestní zákoník vyjadřuje u přímého úmyslu slovem „chtěl“ a u nepřímého úmyslu pojmem „byl srozuměn“. Srozumění pachatele u nepřímého úmyslu tak vyjadřuje jeho kladný vztah ke způsobení následku relevantnímu pro trestní právo. Kladný pak tento vztah musí být z toho důvodu, že vůle směřuje k vyvolání rozhodných skutečností vlastním jednáním; pokud by byl záporný, nesměřovala by vůle pachatele k jejich vyvolání. Kladný vztah zde není jen u „chtění“ ve smyslu přímého úmyslu, ale i u „srozumění“, které prováz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 521/2014-27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 6. 2014 o dovolání obviněného V. Č., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 10 To 61/2013, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3 T 120/2012, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2014, sp. zn. 10 To 61/2013. Podle § 265k odst. 2 .
Právní věta: 1) Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem (hrubě) narušuje veřejný klid a pořádek, a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití (srov. rozhodnutí č. 44/1990 Sb. rozh. tr.). Je to na rozdíl od hrubé neslušnosti zpravidla fyzické nebo psychické násilí, které je namířeno proti osobám i věcem (např. bezdůvodné napadání personálu v restauraci, hrubé rušení průběhu taneční zábavy). 2) Místem veřejnosti přístupným je každé místo, kam má přístup široký okruh lidí, individuálně neurčených, a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 480/2015-17 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2015 o dovolání nejvyššího státního zástupce, které podal v neprospěch obviněného Z. P., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 61 To 22/2015, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 2 T 135/2014, t a k t o : Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se zrušuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 61 To 22/2015, jakož i usnesení Obvodního .
Právní věta: Ne každé poškození věci, zejména je-li výsledkem jednorázového, krátce trvajícího útoku, jenž se neprojeví výraznějším hlukem apod., musí nutně odůvodňovat trestní postih pachatele za trestný čin výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku. Dovození naplnění znaků uvedeného trestného činu ze samostatného ukopnutí zpětného zrcátka, které ani nevedlo k výraznější škodě na majetku, proto v konkrétně hodnocené situaci nemusí být dostačující, neboť musí být hodnoceno, zda takový čin je projevem arogance pachatele vůči ostatním občanům, nebo jednotlivci, či naopak jen nevhodným a nepřípadným projevem, coby ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 553/2016-41 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2016 o dovolání, které podal obviněný P. C h . , proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2015, sp. zn. 9 To 399/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 41 T 21/2015, takto : I. Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2015, č. j. 9 To 399/2015-917, a jemu předcházející rozsudek .
Právní věta: Přístupností se rozumí možnost vidět a slyšet projev pachatele, i když místo činu není přímo veřejnosti přístupné (je za plotem, na lešení apod.). Takové místo však nemusí být přístupné bez omezení komukoli a kdykoli (např. ulice, parky, nádražní haly), nýbrž postačí, že jsou přístupné jen některým osobám určeným např. povahou jejich zaměstnání (tovární hala, staveniště aj.) nebo jinak (zdravotnické středisko, škola atd.) a v určitou dobu (v sezoně, během otvírací doby, v době provozu apod.) Prostory, v rámci nichž došlo ke spáchání nyní posuzované trestné činnosti, slouží jako ubytovací zaříz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1259/2016-30 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 9. 2016 o dovolání, které podal obviněný V. S., a obviněný R. D., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 10 To 93/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 2 T 69/2015, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. s e dovolání obviněného V. S. a R. D. o d m í t á . O d ů v o d n ě n í : I. 1. Rozsudkem .
Klíčové slová: opakovaně, trestný čin výtržnictví, hrubá neslušnost

C
Právní věta: Hrubou neslušností se rozumí jednání, které porušuje závažným způsobem zásady občanské morálky. Výtržnictví jsou jednání násilné povahy, která narušují závažným způsobem veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev, který hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných. K naplnění zákonného znaku spočívajícího v tom, že pachatel spáchal čin „opětovně“, postačí jakýkoli případ opakování téhož trestného č ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1024/2016-27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 14. září 2016 v Brně dovolání obviněného T. R., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 9 To 509/2015, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 24 T 73/2015, a rozhodl takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného T. R. odmítá. O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení Obvodní soud pro Prahu 7 rozsudkem ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. 24 T .
Právní věta: Posuzujeme-li intenzitu útoku poškozeného, není možné ji hodnotit pouze objektivně, je nutné vše posoudit i ze subjektivního chápání ze strany napadeného obviněného. Je vhodné přihlédnout i ke znaleckým posudkům

Úryvek z textu:
5 Tdo 1498/2009-I. U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 1. 2010 o dovolání, které podal obviněný J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 6 To 29/2009, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 T 1/2008, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se z r u š u j e usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 6 To 29/2009, a rozsudek Krajského soudu .
... 1 tr. zák. Samotný (objektivně zjištěný) podkožní krevní výron na hlavě není poruchou zdraví dosahující významu předpokládaného citovaným ustanovením zákona. Trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. spáchá ten, kdo veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném se dopustí mj. hrubé ... 1 Zt 914/99 obžalobu pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., jichž se měli dopustit jednáním spočívajícím v tom, že „oba jmenovaní dne .
... obžalobou okresního státního zástupce v Jeseníku ze dne 23. 7. 1999, sp. zn. Zt 443/99, pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., kterého se měl obviněný dopustit tím, že dne 25. 5. 1999 kolem 18 ... odsouzeného M. K. byla dne 26. 7. 1999 podána u Okresního soudu v Jeseníku obžaloba, na obviněného A. J. pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Okresní soud v Jeseníku dne 22. 9. 1999 rozhodl pod sp. zn. 2 .
... . 1996, sp. zn. 2 T 93/96, pro trestné činy poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a .
... . zák., za to a za sbíhající se trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. a trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., jimiž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne .
Klíčové slová: škoda na vozidle, nutně a účelně vynaložené náklady, výše škody

A
R 39/2002
Právní věta: Má-li být výše škody stanovena jako zákonný znak trestného činu, je nutné důsledně vycházet z ustanovení § 89 odst. 12 tr. zák., z něhož vyplývá, že výše škody měla být zjištěna jako rozdíl mezi cenou vozidla nepoškozeného a cenou vozidla poškozeného, a že jedině v případě nemožnosti tohoto způsobu stanovení výše škody přicházelo v úvahu zjišťovat ji ve formě účelně vynaložených nákladů na opravu vozidla. Nejvyšší soud si je vědom toho, že tyto dva způsoby stanovení výše škody mohou vést k odlišným zjištěním, zejména proto, že výše účelně vynaložených nákladů na opravu vozidla nemusí vyjadřova ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil toto porušení zákona. Se závěrem vyšetřovatele, že skutek není namístě kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. pro nedostatek potřebného stupně nebezpečnosti pro společnost, lze souhlasit, i když ... v níž tím byl narušen veřejný klid a pořádek, byla jen nevýznamná, zejména neměla žádnou odezvu u jiných občanů. Trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. je jedním z trestných činů hrubě narušujících občanské soužití, které jsou zakotveny .
... , proto i přes všechny formální znaky důvodně neshledaly v předmětném skutku obviněných M. M. st. a M. M. ml. trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a v úvahu nepřichází ani skutková podstata jiného trestného činu. Jednání obviněných tedy ... ovšem mohly být spíše důvodem pro obnovu řízení a nikoli pro podání stížnosti pro porušení zákona. Nejvyšší soud připomíná, že trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., pro nějž byli oba obvinění stíháni, spáchá ten, kdo se dopustí veřejně .
... výchovu nezletilého, zejména vytvářením smyslu pro povinnost a disciplínu pracovních návyků a vztahů k okolí. Tím měla spáchat ad 1) trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. b) tr ... uvést, že poté co bylo proti obviněné dne 23. 1. 1981 zahájeno trestní stíhání pro skutek ad 1), tedy pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., došlo ve věci k přibrání dvou znalců z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, tehdy .
... na ní vykonával soulož, avšak k vyvrcholení nedošlo, neboť byl vyrušen a z místa činu utekl. Za to a za trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., jímž byl obviněný V. V. M. uznán vinným nedotčeným výrokem o vině v .
... 241 odst. 1 tr. zák. a § 8 odst. 1, § 241 odst. 1 tr. zák. Za to a za trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., jímž byl obviněný uznán vinným nedotčeným výrokem o vině v rozsudku soudu prvního .
... pro Prahu 1 ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 6 T 179/2000, byl obviněný M. E. uznán vinným trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a byl .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.