Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
351139
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 422469
Krajské soudy (ČR): 41647
Poslední aktualizace
25.02.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: úmyslné jednání


Přibližný počet výsledků: 669 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: úmyslné jednání
  • umyslne nalezené 19766 krát v 9512 doukumentech
  • jednani nalezené 276571 krát v 58256 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 67 dokumentů
Ústavní soud České republiky 87 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 15 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 46 dokumentů


Klíčové slová: nedbalost, úvěrový podvod, úmyslné jednání, škoda na cizím majetku, podvod

C
Právní věta: Zákonným znakem trestného činu podvodu v jeho základní skutkové podstatě (§ 250 odst. 1 tr. zák., resp. § 209 odst. 1 tr. zákoníku) je způsobení škody na cizím majetku, přičemž tento zákonný znak musí být zahrnut úmyslem pachatele. Naproti tomu škoda není zákonným znakem trestného činu úvěrového podvodu v jeho základní skutkové podstatě (§ 250b odst. 1, 2 tr. zák., resp. § 211 odst. 1, 2 tr. zákoníku), a pokud vznikne a dosáhne určité výše, má povahu okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, přičemž je zahrnuta nedbalostí pachatele. Trestný čin podvodu se vyznačuje tím, že jednání pac ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1328/2015-I-106 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 2. 12. 2015 dovolání obviněného Z. P., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. 6 To 95/2014, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně – pobočka ve Zlíně pod sp. zn. 68 T 5/2013 a rozhodl takto: Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se ohledně obviněného Z. P. zrušuje rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. 6 To 95/2014, ve výroku o vině zločinem úvěrového podvodu .
Klíčové slová: úmyslné jednání, půjčka, trestný čin podvodu

C
Právní věta: Obviněná sice namítá, že požádala o vdovský důchod, z kterého tento svůj dluh uhradí, ale tato dodatečně deklarovaná snaha o splacení dluhu nemá vliv na trestní odpovědnost za již spáchaný přečin podvodu a jednalo by se jen o náhradu způsobené škody. Podstatné je, že obviněná vždy dosáhla poskytnutí peněz od poškozené pod záminkou půjčky, ač neměla v úmyslu je vracet, protože věděla, že poškozená na půjčky zapomíná. Obviněnou namítané okolnosti, že na poškozenou nečinila nikdy žádný nátlak, chovala se k ní slušně a netušila nic o jejím zdravotním stavu, jsou přitom z hlediska podvodného úmyslu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 89/2016-46 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl dne 23. března 2016 v neveřejném zasedání, o dovolání obviněné M. H., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. 5 To 314/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 T 12/2015, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání odmítá. O d ů v o d n ě n í : Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 10 T 12/2015, byla obviněná M. H. (společně se spoluobviněnou dcerou D. .
Právní věta: Obvinění si museli být vědomi toho, že dodatečně vyměřenou spotřební daň budou muset uhradit, a to i za situace, kdy by skutečně neměli v úmyslu spotřební daň zkrátit, přičemž případné neuhrazení daně by mohlo mít za následek vedení exekuce. Navíc je všeobecně známou skutečností, že uhrazení zkrácené daně nepochybně představuje výraznou polehčující okolnost, která má vliv na uložený trest. Proto ze skutečnosti, že obvinění dodatečně, poté co byly zahájeny úkony trestního řízení a provedena domovní prohlídka v rámci, které byly zajištěny uvedené tabákové výrobky, a následně byl vydán platební v ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
6 Tdo 597/2016-40 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. května 2016 o dovolání obviněného M. V ., a obviněné J. V ., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 13 To 486/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 2 T 121/2015, t a k t o : Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněných o d m í t a j í . O d ů v o d n ě n í : 1. Rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách ze .
Merito Podvod
Klíčové slová: trestný čin podvodu, úmyslné jednání, spolupachatelství

C
Právní věta: Jednání, jehož se spoluobviněný dopustil, bylo jednáním úmyslným. Jestliže před zástupcem fondu ABU v rozporu se skutečností vystupoval jako osoba reprezentující společnost, která má s Českými dráhami uzavřenou smlouvu, a zařídil, že tomuto zástupci byly předloženy údajně Českými dráhami avalované, ve skutečnosti však spoluobviněným zfalšované směnky, to vše, aby dostál podmínkám smlouvy o půjčce a dosáhl vyplacení částky 250 000 000 EUR na účet společnosti, kterou reprezentoval, je zjevné, že zájem na ochraně cizího majetku chtěl porušit. Úmysl spoluobviněného J. V. směřoval ke způsobení maje ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 1226/2016-40 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 19. 10. 2016 o dovolání obviněného Ing. J. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 5 To 75/2015, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 63 T 1/2013, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. J. V. odmítá. Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 63 .
Merito Podvod
Právní věta: O tom, že jednala úmyslně, svědčí skutečnosti, že obviněná získávala peníze od poškozených pod příslibem, že jim je vrátí, ač si byla vzhledem ke své finanční a životní situaci vědoma, že peníze vypůjčené od poškozených jim nebude schopna vrátit. Přestože tyto skutečnosti obviněná znala, od poškozených si peníze půjčovala, ačkoliv musela být nejméně srozuměna s tím, že nebude schopna dostát svým závazkům vůči poškozeným. Soud prvního stupně připomněl, že obviněná uváděla různé záminky pro to, aby peníze od poškozených získala, stejně tak uváděla různé údajné zdroje peněz, ze kterých měla poslé ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 1340/2016-43 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 19. 10. 2016 o dovolání obviněné I. F., roz. H., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 13 To 31/2016, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 1 T 118/2015, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. se dovolání obviněné I. F. odmítá. Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Okresního soudu v Kladně ze dne 20. 10. 2015, sp. .
Právní věta: Obviněný zajišťoval registraci a technickou způsobilost jednotlivých vozidel, když následně vozidla nabízel k prodeji. Připojí-li se k uvedeným okolnostem ještě skutečnost, že všechna vozidla byla odcizena neznámým pachatelem jejich původním majitelům, byly změněny VIN kódy a padělány technické průkazy a s takto pozměněnými identifikačními údaji byly automobily evidovány v registru vozidel, nelze si jednání obviněného vysvětlit jinak nežli tím, že byl od počátku veden záměrem zastřít skutečný původ vozidla. Z uvedeného pak vyplývá i úmysl obviněného (přinejmenším úmysl eventuální), neboť bezpo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 1542/2016-51 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 11. 2016 o dovolání obviněného M. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně − pobočky ve Zlíně, ze dne 3. 6. 2014, sp. zn. 6 To 117/2014, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 2 T 113/2011, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. P. odmítá. Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Okresního soudu v Uherském .
Klíčové slová: spoluhráči, úmyslné jednání, trestný čin ublížení na zdraví

C
Právní věta: K posuzovanému incidentu došlo mezi obviněným a poškozeným jako spoluhráči fotbalového mužstva poté, co skončilo fotbalové utkání, během kterého obviněný vytýkal poškozenému chyby ve hře. Fyzické napadení ve sprše tak bylo vyvrcholením předcházejícího slovního střetu. Ze zjištění soudů je jasné, že obviněný udeřil poškozeného otevřenou rukou, tedy nikoli pěstí, kdy je úder již z tohoto důvodu mnohem silnější. Ostatně sám poškozený ve svědecké výpovědi v hlavním líčení výslovně uvedl, že ho obviněný udeřil „otevřenou dlaní“, a popsal úder tak, že od obviněného „dostal facku“. Poškozený ve svěde ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
7 Tdo 1519/2016-31 U S N E S E N Í Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 23. 11. 2016 dovolání obviněného M. H. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 12 To 159/2016, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 1 T 235/2014 a rozhodl takto: Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 12 To 159/2016, a rozsudek Okresního soudu Praha – východ ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 1 T 235/2014. .
Merito Loupež
Klíčové slová: úmyslné jednání, zmocnění se cizí věci, trestný čin loupeže

C
Právní věta: Poškozená, byť v hlavním líčení na rozdíl od přípravného řízení uvedla, že si motivaci obviněného, který na ni popsaným způsobem zaútočil, nedokáže vysvětlit, setrvala na tom, že k tahu na pouzdro, v němž měla umístěný mobilní telefon, ze strany obviněného došlo. Sdílí jejich úvahy, že úmyslem obviněného bylo zmocnění se cizí věci, a nikoliv fyzické napadení poškozené. Pokud by měl obviněný úmysl poškozenou „pouze“ napadnout, jistě by si zvolil jednodušší způsob, jak svůj záměr provést, a to zejména v situaci, kdy v prostoru kolem cyklostezky, po níž poškozená, mladá žena, běžela, nikdo vyjma ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 1636/2016-23 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. 12. 2016 o dovolání obviněného L. K., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2016, sp. zn. 11 To 365/2016, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 3 T 77/2016, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného L. K. odmítá. Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení 1. Rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 3 T .
Právní věta: Trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 240 odst. 1 písm. b) tr. zák. se dopustí ten, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch takového tajemství využije. Škoda i neoprávněný prospěch mohou mít majetkovou i nemajetkovou povahu (srov. R 34/1998). Tajemství využije ten, kdo uplatní jakýmkoli způsobem jeho znalost ke způsobení škody jinému (např. zneužije zprávy o majetkové situaci k jejímu zmaření) nebo k opatření neoprávněného prospěchu sobě či jinému (např. získá důležité informace o obchodním tajemství odesílatele, které pro ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
4 Tdo 536/2010 U S N E S E N Í Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. června 2010 o dovolání obviněného P. B., proti usnesení Krajského osudu v Brně ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 9 To 613/2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 9 T 259/2008, t a k t o : I.Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2010, sp. zn. 9 To 613/2009, jakož i rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 10. 9. .
Právní věta: Odebírala-li žalovaná plyn navzdory tomu, že neměla uzavřenou smlouvu o odběru, přičemž věděla, že tak činí bez právního důvodu, musela být srozuměna i s neoprávněností svého počínání, jímž naplnila znaky neoprávněného odběru podle § 74 odst. 1 písm. a) energetického zákona, i se způsobením škody žalobkyni. Takové jednání nelze považovat za lhostejné, a tedy pouze nedbalostní, jak naznačil odvolací soud poukazem na judikaturu Ústavního soudu.

Úryvek z textu:
25 Cdo 3009/2017-282 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobkyně: GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupená Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/8, Praha 2, proti žalované: J. J., narozená XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Janou Malou, advokátkou se sídlem Rooseveltova 335, Chrudim, o .
Právní věta: Dopravce podle článku 3 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (uveřejněné vyhláškou č. 11/1975 Sb.), který je nutno vykládat ve spojení s článkem 29 této Úmluvy, odpovídá za jednání a opomenutí svých zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, stejně tak jako za jednání a opomenutí zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije jeho poddopravce i případný poddopravce tohoto poddopravce. Předpokladem je, že taková osoba jedná v rámci svých pracovních úkolů, přičemž za takové jednání je třeba považovat i její úmy ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... úkolů. Za okolnosti, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho moci, nelze považovat úmyslné jednání řidiče poddopravce vedoucí v konečném důsledku k odcizení přepravovaného nákladu. Dopravce je odpovědný za výběr smluvních partnerů i ... zprostit odpovědnosti podle čl. 17 Úmluvy CMR, jelikož podle čl. 29 Úmluvy CMR je plně odpovědný za úmyslné jednání řidiče poddopravce, jehož důsledkem bylo odcizení přepravovaného nákladu. I pokud se týká aplikace ustanovení článku 29 Úmluvy CMR .
Právní věta: Zkrácením daně je jakékoli jednání pachatele, v důsledku něhož je poplatníkovi (povinné osobě) v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň, než jaká měla být vyměřena a zaplacena, nebo k vyměření této povinné platby vůbec nedojde. Přečin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku lze ve vztahu ke spotřební dani spáchat i úmyslným nepodáním přiznání k této dani při současném zatajení zdanitelného plnění, přestože pachatel nebo osoba, za niž jedná, je plátcem spotřební daně (srov. § 4 odst. 1 písm. f/ zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Z těchto důvodů velký senát Nejvyššího soudu, stejně jako senát 5 Tdo, dospěl k právnímu závěru, že úmyslné jednání pachatele spočívající v samotném nepodání daňového přiznání, je-li tím současně zatajováno zdanitelné plnění, naplňuje znak „zkrácení ... „velký senát Nejvyššího soudu“) k rozhodnutí, neboť dospěl k závěru, že řešená právní otázka o tom, zda úmyslné jednání pachatele spočívající v samotném nepodání daňového přiznání, je-li tím současně zatajováno zdanitelné plnění, naplňuje znak „zkrácení daně .
Právní věta: Trestní zákoník blíže nedefinuje pojem „závažný důvod“ významný z hlediska naplnění zákonných znaků přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. f) tr. zákoníku V době rozhodování se jednalo o ustanovení § 337 odst. 1 písm. e) tr. zákoníku.. Může jím však být jen reálně existující okolnost, v důsledku níž obviněný není schopen se k nástupu výkonu trestu odnětí svobody dostavit. Za takový důvod je vedle závažných zdravotních potíží možné považovat i jiné závažné problémy, pokud však jsou svým nepříznivým dopadem do poměrů obviněného či jeho rodiny srovnatelné s ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , a tedy se o zamítnutí tohoto rozhodnutí nedověděl. Proto bylo možné jeho jednání hodnotit jako nedbalost vědomou, a nikoliv jako úmyslné jednání. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce jako nedůvodné odmítl. Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání .
Právní věta: Jestliže zaměstnanec jednající jménem zaměstnavatele, který v úmyslu, aby jiného zaměstnance přiměl k uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru, tohoto zaměstnance ujistí, že může bez obav, že přijde o výplatu náhrady za ztrátu na výdělku, požádat o přiznání starobního důchodu (mimořádného starobního důchodu), ačkoliv musel vědět (při vynaložení náležité péče, kterou lze po něm rozumně požadovat, musel zjistit), že přiznáním starobního důchodu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku zaniká a že jeho ujištění je nepravdivé, porušil tím svou právní povinnost v rámci plnění úkolů zaměstnavatel ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže příčinou škody bylo porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti pravidlům slušnosti a občanského soužití. Okolnost, zda právní povinnosti porušil nebo úmyslně jednal proti pravidlům slušnosti a občanského soužití .
Právní věta: S ohledem na progresivní sazbu daně z příjmů v závislosti na výši základu daně, může být následkem porušení právní povinnosti zaměstnavatele platit zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně také skutečnost, že zaměstnanec (poplatník) zaplatí na dani z příjmu ze zvýšeného základu daně vyšší částku, než by jinak - nebýt porušení této povinnosti - zaplatil, kdyby příjmy plynoucí zaměstnanci (poplatníkovi) z náhrady za ztrátu na výdělku byly pro účely zjištění základu daně zohledňovány v tom kalendářním roce (zdaňovacím období), za který náležely; tato újma, která zaměstna ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zaměstnanci vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže příčinou škody bylo porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti pravidlům slušnosti a občanského soužití. Okolnost, zda právní povinnosti porušil nebo úmyslně jednal proti pravidlům slušnosti a občanského soužití .
Právní věta: Na poměr, v jakém se na vzniku škody podílí jednání škůdce a poškozeného ve smyslu § 441 obč. zák., může mít vliv i povaha (hodnota) právem chráněného zájmu, jenž byl narušen poškozeným, v porovnání s hodnotou zájmu, proti němuž směřoval útok škůdce.

Úryvek z textu:
... jak je řešeno v uvedené judikatuře, se v daném případě s ohledem na všechny skutkové okolnosti nemůže uplatnit. Úmyslné jednání poškozeného směřovalo k odcizení peněz uschovaných v kabelce a k překonání fyzického odporu žalovaného a jeho manželky. Byť tento ... že k ní nebude možné přihlédnout ( např. R 27/1977, s. 124). V dané věci však nejde o úmyslné jednání škůdce (žalovaného) a nedbalostní spoluzavinění poškozeného, nýbrž naopak o nedbalostní jednání žalovaného, jež bezprostředně vedlo ke vzniku škody na .
Právní věta: I. Ustanovení § 163 odst. 1 tr. ř., které vyžaduje v určitých případech souhlas poškozeného s trestním stíháním, se uplatní jen tehdy, je-li poškozeným fyzická osoba. Proto byla-li trestným činem způsobena škoda na majetku právnické osoby (např. obchodní společnosti) nebo je-li právnická osoba z jiného důvodu poškozeným (§ 43 odst. 1 tr. ř.), není trestní stíhání podmíněno souhlasem této právnické osoby, která nemůže být vůči podezřelému nebo obviněnému ve vztahu, jaký předpokládá ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. To platí i za situace, jestliže členem statutárního orgánu nebo společníkem takové ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... vychází zejména z písemných podkladů toho, kdo podal návrh na vklad. Ani v tomto směru proto nelze dovolateli přisvědčit. Dovolatelovo úmyslné jednání ve svém celkovém kontextu, způsobem provedení i zamýšleným následkem (viz výrok rozsudku soudu prvního stupně), zjevně vybočuje z norem civilního .
Právní věta: Pokus vyžaduje jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu, čili ke způsobení následku, který je znakem skutkové podstaty trestného činu. Vykoná-li pachatel jednání, které je popsáno ve zvláštní části trestního zákoníku v úmyslu trestný čin spáchat, jde o jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu, pakliže k jeho dokonání nedošlo. Jednání směřuje bezprostředně k dokonání trestného činu i tehdy, jestliže pachatel jen započal uskutečňovat jednání popsané ve skutkové podstatě trestného činu. Jako pokus však lze posoudit též jednání, jímž pachatel sice ještě ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... skutečností, že pro posouzení určitého jednání jako pokusu trestného činu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, musí být dáno úmyslné jednání. Toto však bylo ze strany soudů obou stupňů na straně obviněného i ve vztahu ke způsobení těžké újmy na zdraví .
Právní věta: Korupční jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, je třeba ve veřejné i v soukromé sféře postihovat primárně ustanoveními o úplatkářství podle § 331 a § 332 tr. zákoníku. Ustanovení § 226 odst. 3 tr. zákoníku se proto může uplatnit jen subsidiárně v těch případech, na které nedopadají shora citovaná ustanovení o úplatkářství, tj. nejde-li o přijetí úplatku v souvislosti s podnikáním pachatele nebo někoho jiného (§ 331 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku) nebo o podplacení v souvislosti ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... úplatek ve smyslu ustanovení § 334 odst. 1 tr. zákoníku. Ze samotného charakteru jednání obviněných přitom vyplývá, že šlo o úmyslné jednání. Z hlediska kvalifikované skutkové podstaty podle § 332 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byly znaky „v úmyslu opatřit jinému .
Právní věta: Při rozhodování o nároku poškozeného na náhradu nemajetkové újmy v penězích, uplatněném v rámci trestního řízení, je třeba vycházet ze všech specifik daného případu, jimž je třeba podřadit příslušná kritéria na straně poškozeného i pachatele, která mají vliv na vnímání duševních útrap a dopadu protiprávního jednání do sféry obou takových subjektů. Duševní útrapy spojené s prožíváním usmrcením blízké osoby je pro účely stanovení výše náhrady třeba posuzovat primárně z pohledu obvyklého (průměrného) člověka a její případné snížení či naopak zvýšení lze odvinout pouze od okolností, jež jsou v rám ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , na rozdíl od situací, v nichž by pachatelovo jednání vykazovalo úmysl či v jeho rámci dokonce zvlášť zavrženíhodný úmysl. Takové úmyslné jednání by bezezbytku mohlo vést ke zvýšení přiznávaného nároku, stejně jako na druhé straně by v rovině občanskoprávního řízení způsobení smrti .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.