Nalezené rozsudky pro výraz: vyčlenění části družstva

Přibližný počet výsledků: 9

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Úprava obsažená v § 29 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů neústavní není, přičemž také tehdy, přecházejí-li jako součást budovy nebytové prostory, se právo na náhradu realizuje prostřednictvím institutu vypořádání majetku, práv a povinností mezi oběma družstvy provedeného podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů. Závěr odvolacího soudu, že jiná náhrada za nebytové prostory, které žalovaný coby družstvo vyčleněné z dovolatele nabyl jako součást budovy podle § 29 odst. 3 věty druhé zákona o vlastnictví bytů, než ta, která je jako institut vzájemného vypořádání upravena v § 29 odst. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Není-li zde tudíž jiné dohody, musí být nejprve určen poměr součtu vypořádacích podílů členů vyčleněného družstva ku součtu vypořádacích podílů všech členů původního družstva před vyčleněním (poměr vypořádacích podílů). Výpočet vypořádacích podílů se provede podle stanov dosavadního družstva; nemají-li stanovy vlastní úpravu, odlišnou od úpravy zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), použijí se pravidla § 233 odst. 2, 3 a § 234 odst. 1 obch. zák. Druhým krokem je stanovení poměru hodnoty majetku, jenž přešel (na základě dohody obou družstev, popř. ex lege) na nové ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
C
E
E
Hesla Přípustnost dovolání Pozůstalost (o. z.) Společné jmění manželů
E
C
C
MENU