Nalezené rozsudky pro výraz: zdržovací žaloba

Přibližný počet výsledků: 12

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

7 dokumentů
12 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Dovolací soud tak uzavírá, že vlastník pozemku nemůže požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků (§ 1020 o. z.), jestliže stavebník má platný veřejnoprávní titul (např. stavební povolení), a důvody, pro které by stavba zřizována být neměla, mohl uplatnit ve veřejnoprávním (stavebním) řízení, avšak neučinil tak.

Úryvek z textu:
Právní věta: Soud, který v případě imisí hluku posuzuje míru přiměřenou místním poměrům a omezení obvyklého užívání pozemku v rámci naplnění předpokladů pro úspěšnost tzv. sousedské negatorní žaloby, je povinen zkoumat a zohlednit nejen poměry v daném místě, nýbrž je také povinen zkoumat a zohlednit poměry panující v jiných obdobných lokalitách; tomu však odvolací soud nedostál, když stav v daném místě nepoměřoval obdobnou lokalitou; poukaz na bytový dům stojící u železnice je v tomto ohledu podle dovolacího soudu nepatřičným (viz výše); nelze ho ostatně považovat vůbec za skutkový závěr, ale za zobecňujíc ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ve věci C 343/04 Evropský soudní dvůr vyložil, že ustanovení článku 16 odst. 1 Bruselské úmluvy představuje výjimku z obecných pravidel této úmluvy o příslušnosti, která nesmí být vykládána v širším smyslu, než vyžaduje jejich účel. Článek 16 odst. 1 písm. a) Úmluvy nedopadá na všechny žaloby týkající se věcných práv k nemovitostem, ale pouze na takové žaloby, které spadají do působnosti Bruselské úmluvy a zároveň směřují k určení rozsahu, obsahu, vlastnictví nebo držby nemovitosti nebo existence jiných věcných práv k ní a k tomu, aby držitelům těchto práv byla zajištěna ochrana výsad, které v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 133a odst. 1 o.s.ř. nelze vykládat tak, že by se přesunutí důkazní povinnosti na druhého účastníka (zaměstnavatele nebo potencionálního zaměstnavatele) týkalo celého tvrzení účastníka o jeho diskriminaci, tedy že by zaměstnanci (uchazeči o zaměstnání) stačilo pouze skutkově tvrdit, že došlo k závadnému (diskriminačnímu) jednání zaměstnavatele a že na zaměstnavateli by bylo prokázat, že k takovému jednání nedošlo. S ohledem na obecně platnou zásadu, že v občanském soudním řízení nelze prokazovat tzv. negativní skutečnosti, musí druhý účastník (zaměstnavatel) tvrdit a prostřednictví ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Žaloba určovací
E
Hesla Ochranné známky
C
C
Hesla Nekalá soutěž
C
D
MENU