Nalezené rozsudky pro výraz: zvýšení odměny správce konkursní podstaty

Přibližný počet výsledků: 4

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Správcům konkursních podstat, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, pak zákon o konkursu a vyrovnání zvýšení nároku na odměnu o částku odpovídající této dani, kterou jsou povinni z odměny a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu, přiznal až s účinností od 30. dubna 2005 (novelou provedenou zákonem č. 179/2005 Sb.).

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodnutí konkursního soudu o nákladech konkursu ve smyslu § 44a odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2007, není rozhodnutím o nákladech (konkursního) řízení. Nebyla-li v konkursu vedeném podle zákona č. 328/1991 Sb. odměna a hotové výdaje správce konkursní podstaty ve výši určené pravomocným usnesením o schválení konečné zprávy a odměny a výdajů správce konkursní podstaty uspokojena jako pohledávka za podstatou před vydáním rozvrhového usnesení, rozhodne o způsobu jejího uhrazení konkursní soud v rozvrhovém usnesení. Není-li možné tuto pohledávku plně uspok ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Penále za nezaplacení daní nebo pojistného na veřejné zdravotní pojištění, u kterého povinnost zaplatit penále vznikla po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, je ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů*) vyloučeno z uspokojení v konkursu úprava obsažená v § 58 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v § 18 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů nemá na tento závěr žádný vliv.

Úryvek z textu:
MENU