Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 1590

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
53 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto stanovisku se budu zabývat společně kasačními opravnými prostředky(2), jež podaly: zaprvé Evropská komise(3) proti rozsudku Tribunálu Keramag Keramische Werke a další v. Komise (T-379/10 a T-381/10, EU:T:2013:457; dále jen „rozsudek Keramag“), zadruhé Duravit AG, Duravit SA a Duravit BeLux SPRL/BVBA(4) proti rozsudku Duravit a další v. Komise (T-364/10, EU:T:2013:477; dále jen „rozsudek Duravit“), zatřetí Villeroy & Boch AG(5) a začtvrté Villeroy & Boch
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto stanovisku se budu zabývat společně kasačními opravnými prostředky(2), jež podaly: zaprvé Evropská komise(3) proti rozsudku Tribunálu Keramag Keramische Werke a další v. Komise (T-379/10 a T-381/10, EU:T:2013:457; dále jen „rozsudek Keramag“), zadruhé Duravit AG, Duravit SA a Duravit BeLux SPRL/BVBA(4) proti rozsudku Duravit a další v. Komise (T-364/10, EU:T:2013:477; dále jen „rozsudek Duravit“), zatřetí Villeroy & Boch AG(5) a začtvrté Villeroy & Boch
Keywords 1. Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem – Nepřípustnost – Zpochybnění výkladu nebo použití práva Společenství Tribunálem – Přípustnost [Článek 225 ES; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 112 odst. 1 písm. c)] 2. Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Důvod předložený poprvé v rámci kasačního opravného pros
Keywords 1. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Dohody mezi podniky – Pojem – Shoda vůle ohledně chování na trhu – Zahrnutí (Článek 81 odst. 1 ES) 2. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Jednání ve vzájemné shodě – Pojem – Výměna informací v rámci kartelové dohody nebo za účelem její přípravy (Článek 81 odst. 1 ES) 3. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Komplexní protiprávní jednání vyznačující se prvky dohody a prvky jednání ve vzájemné shodě – Jediná kvalifikace jakožto „dohoda
Keywords 1. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Dohody mezi podniky – Pojem – Shoda vůle ohledně budoucího chování na trhu (Článek 81 odst. 1 ES) 2. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Jednání ve vzájemné shodě – Pojem – Navázání kontaktu neslučitelné s povinností každého podniku samostatně určovat své jednání na trhu – Výměna informací – Předpoklad – Podmínky (Článek 81 odst. 1 ES) 3. Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje protiprávní jednání
ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu) ze dne 29. února 2016 (*) „Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Mezinárodní letecké spediční služby – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU – Stanovení cen – Příplatky a mechanismy stanovování cen ovlivňující konečnou cenu – Důkazy obsažené v žádosti o poskytnutí ochrany – Ochrana důvěrnosti informací sdělených mezi advokáty a klienty – Pravidla profesní etiky týkající se povinnosti loajality a zákazu dvojího zastoupení – Fidu
Účastníci řízení Ve věci T‑57/01, Solvay SA, se sídlem v Bruselu (Belgie), zastoupená L. Simontem, S.‑A. Foriersem, G. Blockem, F. Louis a A. Vallerym, advokáty, žalobkyně, proti Evropské komisi, zastoupené S. Oliverem a J. Currallem, jako zmocněnci, ve spolupráci s N. Coutrelisem, advokátem, žalované, jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2003/6/ES ze dne 13. prosince 2000 v řízení podle článku 82 [ES] (Věc COMP/33.133 – C: Uhličitan sodný – Solvay) (Úř. věst. 2003, L 10, s. 
Keywords 1. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Dohody mezi podniky – Pojem – Shoda vůle ohledně budoucího chování na trhu (Článek 81 odst. 1 ES) 2. Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Jednání ve vzájemné shodě – Pojem – Navázání kontaktu neslučitelné s povinností každého podniku samostatně určovat své chování na trhu – Výměna informací – Předpoklad – Podmínky (Článek 81 odst. 1 ES) 3. Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje protiprávní jednání –
Účastníci řízení Ve věci T‑541/08, Sasol, se sídlem v Rosebank (Jihoafrická republika), Sasol Holding in Germany GmbH, se sídlem v Hamburku (Německo), Sasol Wax International AG, se sídlem v Hamburku, Sasol Wax GmbH, se sídlem v Hamburku, zastoupené W. Boschem, U. Denzelem, C. von Köckritzem, advokáty, žalobkyně, proti Evropské komisi, zastoupené F. Castillem de la Torre a R. Sauerem, jako zmocněnci, ve spolupráci s M. Grayem, advokátem, žalované, jejímž předmětem je návrh na částečné zru
Keywords 1. Řízení – Žádost o důvěrné zacházení – Kritéria 2. Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Relevantní trh – Vymezení – Funkce (Článek 82 ES; sdělení Komise 97/C 372/03, body 2 a 7) 3. Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje protiprávní jednání – Rozhodnutí vyžadující komplexní technické a hospodářské posouzení – Soudní přezkum – Meze (Články 81 ES a 82 ES) 4. Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Relevantní trh – Vymezení – Kritéria
MENU