Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 1590

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
53 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 29. července2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Vízový kodex Společenství – Nařízení (ES) č. 810/2009 – Článek 5 – Členský stát příslušný pro posouzení žádosti o udělení víza a pro vydání rozhodnutí o udělení víza – Článek 8 – Ujednání o zastoupení – Článek 32 odst. 3 – Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza – Členský stát příslušný pro rozhodnutí o opravném
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 29. července2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Vízový kodex Společenství – Nařízení (ES) č. 810/2009 – Článek 5 – Členský stát příslušný pro posouzení žádosti o udělení víza a pro vydání rozhodnutí o udělení víza – Článek 8 – Ujednání o zastoupení – Článek 32 odst. 3 – Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza – Členský stát příslušný pro rozhodnutí o opravném
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 29. července2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Vízový kodex Společenství – Nařízení (ES) č. 810/2009 – Článek 5 – Členský stát příslušný pro posouzení žádosti o udělení víza a pro vydání rozhodnutí o udělení víza – Článek 8 – Ujednání o zastoupení – Článek 32 odst. 3 – Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza – Členský stát příslušný pro rozhodnutí o opravném
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 29. července 2019 ( *1 ) „Nesplnění povinnosti státem – Porušení směrnice 2006/123/ES a článků 49 a 56 SFEU – Omezení a požadavky na umístění sídla, právní formu, vlastnictví kapitálu a víceoborovou činnost společností stavebních inženýrů, patentových zástupců a veterinárních lékařů“ Ve věci C‑209/18, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 23. března 2018,
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu) 29. července 2019 ( *1 ) „Kasační opravný prostředek – Dumping – Uložení konečného antidumpingového cla na určité výrobky pocházející z Číny – Prováděcí nařízení (EU) 2015/1429 – Nařízení (ES) č.1225/2009 – Článek 2 odst. 7 písm. a) – Běžná hodnota – Určení na základě ceny ve třetí zemi s tržním hospodářstvím – Výběr vhodné třetí země – Třetí země s tržním hospodářstvím, která je předmětem stejného šetření – Úpravy“
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 29. července 2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Podpora zaměstnanosti – Osvobození od příspěvků na sociální zabezpečení vážících se ke smlouvám o odborném výcviku a pracovním smlouvám – Rozhodnutí 2000/128/ES – Režim podpor poskytnutých Itálií na opatření k podpoře zaměstnanosti – Podpory částečně neslučitelné s vnitřním trhem – Použitelnost rozhodnutí 2000/128/ES na podnik výlučně poskytující služby
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 29. července 2019 ( *1 ) „Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Regionální investiční podpory – Podpora pro velký investiční projekt – Podpora částečně neslučitelná s vnitřním trhem – Článek 107 odst. 3 SFEU – Nezbytnost podpory – Článek 108 odst. 3 SFEU – Nařízení (ES) č. 800/2008 – Podpora přesahující individuální prahovou hodnotu oznamovací povinnosti – Oznámení – Dosah blokové výjimky – Vedlejší kasační opravný
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu) 29. července 2019(*) „Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v občanských věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Zvláštní příslušnost – Článek 7 bod 2 – Věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Místo, kde došlo ke škodné události – Místo, kde došlo ke vzniku škody [Místo, kde se škoda projevila] – Návrh na náhradu škody způsobené kartelovou dohodou, která byla prohlášena za neslučitelnou s článkem 101 SFEU a článkem 53 Dohody o 
ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu) 12. července 2019 ( *1 ) „Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh optických diskových jednotek – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP – Koluzní dohody týkající se zadávacích řízení v oblasti optických diskových jednotek pro notebooky a desktopy – Porušení podstatných formálních náležitostí a práva na obhajobu – Pravomoc Komise – Povinnost uvést odůvodnění – Zeměpisný rozsah protiprávního
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (sedmého senátu) 11. července 2019 ( *1 ) „Nesplnění povinnosti státem – Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů – Článek 110 SFEU – Směrnice 92/83/EHS – Směrnice 92/84/EHS – Nařízení (ES) č. 110/2008 – Uplatňování nižší sazby spotřební daně na výrobu tuzemských výrobků nazývaných tsipouro a tsikoudia“ Ve věci C‑91/18, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 258 SFEU, podaná dne 8. února 2
MENU