Nalezené rozsudky pro výraz: vnitřní uspořádání domu

Přibližný počet výsledků: 24

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

15 dokumentů
4 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: S uvedeným společenstvím, v rámci jehož aktivity podle zákona o vlastnictví bytů jedině mohlo vzniknout oprávnění pro provedení stavby, nejenže nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, k tomu došlo až ex post, ale v tomto společenství neproběhla ani schvalovací procedura ve smyslu § 11 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů, bez níž povolení předmětné stavby nepřichází vůbec v úvahu.

Úryvek z textu:
30A 92/2012-60 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobců a) K. Ch., a b) A. S., oba zast. Mgr. Milanem Musilem, advokátem AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí, 500 03 Hradec Králové,
Právní věta: Byla-li předmětem stavebního řízení i žádost o stavební povolení vztahující se mimo jiné i na „repasi a úpravu zábradlí u balkonů určených k užívání jen vlastníku dané jednotky, je to žalobkyně, které svědčí účastenství v takovém řízení, neboť v opačném případě se jednalo o zásah proti vůli žalobkyně do jejího výlučného vlastnictví, navrhovanou úpravou by mohla být tak zkrácena na svých právech garantovaných Ústavou ČR a článkem 11 odst. 1 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod a ustanoveními § 1, § 123, § 126 občanského zákona. Jinými slovy uvedeným postupem by mohlo být přímo dotče ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Ca 178/2009-141 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Evy Lukotkové a Mgr. Petra Pospíšila v právní věci žalobkyně: A. R., zast. Petrem Raszykem, proti žalovanému: Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, za účasti: 1) A. H., 2) Mgr. P. M., Ph.D., 3) MÍR, stavební bytové družstvo, se sídlem Bedřichovická 21, 627 17 Brno, o žalobě p
Právní věta: Účastníkem řízení je i vlastník stavby, o jejíž změnu se jedná a není sám stavebníkem, jinými slovy tedy i spoluvlastník / spoluvlastníci společných částí bytového domu. Povinnost žádat o povolení ke stavebním úpravám nosných konstrukcí není ve stavebním zákonu stanovena náhodně. Naopak, je tomu tak právě proto, aby o takových podstatných změnách, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit celou stavbu, proběhlo řádné řízení, v němž se budou moci vyjádřit všichni dotčení vlastníci (zde spoluvlastníci) či sousedé a případně upozornit na možné, případně již projevené negativní důsledky tako ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 9 A 168/2017- 103 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Lachmanna v právní věci žalobkyně: Ing. J. K., bytem [adresa], proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Společenství vlastníků Gercenova 851-854 se sídlem Gercenova 852/4 102 00 Praha 15 o žalobě pro
62 A 136/2015-84 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobce: R. N., bytem M. 954/76, B., zastoupen JUDr. Zdeňkem Daňhelem, advokátem se sídlem Mlýnská 388/68, Brno, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, za účasti: I) R. K., bytem M. 954/76, B., II) M. O., bytem H. 711/18, B., III) Z. D.
31 A 101/2010-142 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Radimy Gregorové, Ph.D. a JUDr. Jarmily Ďáskové v právní věci žalobce Ing. V. J., zastoupeného JUDr. Mojmírem Ježkem, Ph.D, advokátem AK 110 00 Praha 1, Betlémské náměstí 6, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem 601 82 Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, za účasti
29 A 61/2013-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUB LIK Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Zuzany Bystřické a soudců JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D., a Mgr. Petra Pospíšila v právní věci žalobkyně M. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Společenství vlastníků jednotek domu Rousínov, IČ: 26309882, se sídlem v Rousínově, V Sídlišti 356/27, o žalobě proti ro
Číslo jednací: 10A 27/2011 - 102 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Jana Kašpara a Mgr. Kamila Tojnera v právní věci žalobce: XODAX, a. s., IČ 25772775, se sídlem Branická 1881/187, Praha 4-Krč (původně ExYes,a.s., se sídlem Praha 4, Branická 43, IČ 26683539), zastoupeného Mgr. Janou Čechovou Náplavovou, advokátkou, se sídlem AK TOMAN,DEVÁTÝ & PARTNEŘI, s.r.o., Trojanova 12, Praha 2, proti ž
11 Ca 39/209 – 71 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobkyně MUDr.M. P., CSc., bytem v P. 10, V P. 27, zastoupené JUDr.Jaroslavem Oehmem, advokátem se sídlem v Praze 10, V Předpolí 27, proti žalovanému Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, za účasti Společenství vlastníků je dnotek v domě č.p.1468-1774 v Praze 10, IČ
57A 116/2013-64 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudkyň Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a Mgr. Miroslavy Kašpírkové v právní věci žalobkyně: M.V., proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) M.G., 2) Š.G., 3) J.K., 4) J.S. 5) R.S., 6) A.V., 7) V.V., v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 201
31A 101/2010 - 179 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Jarmily Ďáskové a Mgr. Petra Sedláka, v právní věci žalobce: Ing. V. J., zast. JUDr. Mojmírem Ježkem, Ph.D., advokátem se sídlem Betlémské nám. 6, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Spole
MENU