Nalezené rozsudky pro výraz: rozdělení budovy na jednotky

Přibližný počet výsledků: 18

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek nemůže svým rozhodnutím změnit prohlášení vlastníka budovy v části vymezení budovy na bytové jednotky a společné části (§ 4 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Úryvek z textu:
Právní věta: Po vzniku společenství vlastníků jednotek pak členové společenství vlastníků sami v právních vztazích ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen "správa domu") nevystupují, namísto nich právní úkony činí společenství vlastníků, a to svým jménem a na svůj účet. V § 9a odst. 1 písm. a) zákona o vlastnictví bytů je výslovně upraveno oprávnění společenství vlastníků jednotek uzavírat smlouvy k zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek. Takovou smlouvou je i smlouva o dodávce tepelné energie, kterou tedy ve smyslu citovaného ustanovení bude uzav ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je rovněž třeba zdůraznit, že pokud spoluvlastník navrhne vyšší náhradu, než jaká by odpovídala běžné výši náhrady stanovené z obvyklé ceny nemovitosti, nemůže při vyhovění tomuto návrhu výši náhrady rozporovat s tím, že navržená náhrada měla být snížena z důvodu právní vady nemovitosti. Jinými slovy právní vada ovlivňuje obvyklou cenu nemovitosti, nikoliv však výši náhrady, kterou účastník navrhne při vědomí, že zjištěná obvyklá cena nemovitosti je nižší než jím navržená částka. Navrhuje-li proto spoluvlastník na vypořádání vyšší částku, má si být vědom odpovědnosti svého vlastního jednání.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud též dovodil, že „soud může přikázat nemovitost do výlučného vlastnictví i tomu spoluvlastníkovi, kterému nesvědčí kritéria výslovně v zákoně uvedená; pokud § 142 odst. 1 obč. zák. stanoví, že soud přihlédne k účelnému využití věci, jde o právní normu s relativně neurčitou hypotézou, tj. právní normu, jejíž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, ale která přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností“ Pro rozhodnutí soudu, komu nemovitost přikázat, není absolutn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
C
Hesla Přípustnost dovolání Spoluvlastnictví
D
Hesla Podílové spoluvlastnictví
C
Hesla Přípustnost dovolání Spoluvlastnictví
D
Hesla Přípustnost dovolání Spoluvlastnictví
D
C
MENU