Nalezené rozsudky pro výraz: vnitřní uspořádání domu

Přibližný počet výsledků: 15

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

4 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Souhlas všech vlastníků jednotek se podle § 11 odst. 5 ZVB ve znění před novelu č. 171/2005 Sb. vyžadoval jen pro takové úpravy domu, jimiž docházelo ke změně účelu užívání stavby, ke změně stavby, jakož i k podstatným změnám týkajícím se společných částí domu; pro jiné opravy domu postačila „nadpoloviční většina přítomných hlasů

Úryvek z textu:
Právní věta: Neohrožuje-li vlastník jednotky úpravami jednotky výkon vlastnického práva některého z vlastníků ostatních jednotek v domě, ani jimi nemění vzhled domu, může ve své bytové jednotce dělat stavební úpravy – za splnění podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – aniž by potřeboval souhlas ostatních vlastníků jednotek nebo shromáždění vlastníků jednotek. Omezování vlastníka při vnitřních úpravách jeho jednotky, jež neohrožují výkon vlastnického práva jiného vlastníka jednotky, ani nemění vzhled domu, by bylo i v rozporu s ústavním principem ochrany vla ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Z § 11 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. plyne, že shromáždění společenství vlastníků jednotek je usnášení schopné, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů odvozenou od výše jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu (§ 11 odst. 3). Pro přijetí usnesení se vyžaduje obecně nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků jednotek. Z tohoto pravidla však § 11 odst. 6 zákona č. 72/1994 Sb. stanoví odchylku spočívající v tom, že jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení souhlasu všech vlastníků jednotek. To znamená, že ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodnou-li původní spoluvlastníci o hospodaření se společnou věcí, která nebyla realizována ke dni zániku původního spoluvlastnického vztahu nahrazeného vlastnictvím jednotek dle zákona o vlastnictví bytů, ztrácí toto rozhodnutí k tomuto dni účinnost, nedohodnou-li se účastníci jinak. Pokud chtějí vlastníci jednotek dosáhnout cíle sledovaného těmito rozhodnutími, je nutné, aby zákonem stanoveným postupem přijali rozhodnutí nová.

Úryvek z textu:
Hesla Byt Společenství vlastníků jednotek
Hesla Vlastnictví bytů
Hesla Smlouva Společenství vlastníků jednotek Stavba
Hesla Přípustnost dovolání Společenství vlastníků jednotek
D
Hesla Vlastnictví bytů
C
MENU