SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Forma rozhodnutí:
Prejudikatura:
Účastníci:
Oblast úpravy:
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Spisová značka:
Oprava:
Publikováno:
Způsob rozhodnutí:
Č.j. správního orgánu:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
388664
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65524
USSR: 36278
NSČR: 126223
NSSČR: 68275
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 427324
Krajské soudy (ČR): 46866
Poslední aktualizace
23.09.2020 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: škoda na cizím majetku


Přibližný počet výsledků: 31 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: škoda na cizím majetku
  • skoda nalezené 12866 krát v 4054 doukumentech
  • na nalezené 2006208 krát v 67841 doukumentech
  • cizim nalezené 1220 krát v 809 doukumentech
  • majetek nalezené 35357 krát v 8216 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 1234 dokumentů
Ústavní soud České republiky 68 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 1 dokument
Vrchní a krajské soudy ČR 24 dokumentů


Právní věta: Rozhodnutí č: 1192 Správní trestání: stavění běhu lhůty k projednání přestupku I. Ke stavění běhu lhůty k projednání přestupku podle § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nedochází dnem, kdy správní orgán postoupí věc podle § 71 písm. a) téhož zákona policejnímu orgánu či státnímu zástupci, ale až dnem, kdy tyto orgány zahájí úkony trestního řízení. II. Pokud orgány činné v trestním řízení, jimž byla věc postoupena podle § 71 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dospějí k závěru, že zde nejsou skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... automobily tím, že jim ulámal pravá zpětná zrcátka, čímž způsobil držitelům těchto aut škodu nejméně 4900 Kč. Tedy úmyslně způsobil škodu na cizím majetku poškozením věci, čímž se dopustil přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, a za .
Právní věta: O žalobách proti rozhodnutím služebních funkcionářů, jejichž předmětem je jednání příslušníka, které má znaky přestupku, má u krajského soudu rozhodovat senát podle § 31 odst. 1 s. ř. s.

Úryvek z textu:
... . a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „přestupkový zákon“), neboť spočívalo po právní stránce v úmyslném způsobení škody na cizím majetku krádeží. Za uvedené jednání uložil stěžovatel žalobci podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona o bezpečnostních služebních poměrech kázeňský .
Právní věta: Rozhodnutí č: 2208 Přestupky: úřední záznam o podaném vysvětlení; nutná obrana; zadržení cestujícího I. Význam úředního záznamu o podaném vysvětlení dle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, spočívá v přestupkovém řízení v tom, že na jeho základě si může správní orgán předběžně vyhodnotit relevanci případné svědecké výpovědi dané osoby z hlediska skutečností, které je třeba v konkrétním řízení o přestupku prokazovat. Při samotném výslechu svědka (obviněného) však nesmí být úřední záznam o podaném vysvětlení čten namísto výpovědi svědka (obviněného). II. V situaci, kd ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... jednáním naplní skutkovou podstatu přestupku proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, tedy úmyslně způsobí škodu na cizím majetku podvodem. To typicky za situace, že nastoupí do vozu drážní dopravy s vědomím, že jízdné nezaplatí, a současně provozovatele úmyslně .
Právní věta: Vydal-li správní orgán na základě plného doznání stěžovatelky ke spáchání přestupku (pokus krádeže zboží), které korespondovalo s výpovědí pracovníka ostrahy obchodu, příkaz dle § 87 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., aniž by prováděl další důkazy, postupoval zcela v souladu se zákonem. Pokud po odvolání původní výpovědi ze strany stěžovatelky již není v důsledku velkého časového odstupu možné zajistit a provést veškeré dodatečně navržené důkazy vztahující se k nově tvrzeným skutečnostem, nese negativní důsledky v podobě neunesení důkazního břemene stěžovatelka, nikoli správní orgán. (Podle ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . j. Tr. 27/04 (dále jen „příkaz“), byla stěžovatelka uznána vinnou ze spáchání přestupku proti majetku - pokusu o úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se měla dopustit tím, že dne 5 ... . 2004, č. j. Tr. 27/04, kterým byla stěžovatelka uznána vinnou ze spáchání přestupku proti majetku - pokusu o úmyslné způsobení škody na cizím majetku 9 As 37/2007 - 77 krádeží dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o .
Právní věta: V případě, že správní orgán doručuje rozhodnutí zástupkyni přestupce na dvě různé adresy, přičemž ani na jedné z nich si zásilku v úložní době nevyzvedla, je třeba při určení dne doručení ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu z roku 2004 vycházet z toho, že rozhodné je doručování na adresu jejího trvalého bydliště, pokud si nezvolila jinou adresu jako adresu pro doručování. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 09.02.2010, čj. 2 As 68/2009 - 64)

Úryvek z textu:
... . 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“). Toho se dopustil tím, že dne 29. 11. 2007 způsobil škodu na cizím majetku krádeží, když v prodejně OD Kaufland na Družstevní ulici v Hranicích odcizil zboží (Playstation za 3999 Kč a dvě hry .
Právní věta: I. Absentuje-li v rozhodnutí I. stupně výrok, kterým by účastníku řízení měla být uložena povinnost, přiznáno právo či deklarováno, že zde určité právo je nebo není, nelze tento nedostatek odstranit doplněním odpovídajícího výroku v rozhodnutí odvolacím cestou změny dle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004. Takový postup je těžkou procesní vadou, zakládající nezákonnost rozhodnutí ve věci samé. II. Usnesení státního zástupce, kterým je věc postoupena jinému orgánu příslušnému deliktní jednání projednat (§ 171 trestního řádu), nezavazuje tento orgán, pokud jde o výši škody, která ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... polen ze dvou akátových kladek v celkové délce 753 cm ke škodě J. J. (dále jen „poškozený“), čímž úmyslně způsobila škodu na cizím majetku ve výši 990,- Kč krádeží věci z cizího majetku, za což jí byla uložena pokuta ve výši 1000 Kč a .
Právní věta: Předpokladem zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 1 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) je nejen to, že poplatek nebyl zaplacen, ale také to, že účastník byl k jeho zaplacení vyzván a poučen o následcích nesplnění výzvy (odst. 3 tamtéž) a že marně uplynula lhůta k zaplacení. Zamítl-li soud návrh na osvobození od poplatkové povinnosti, jímž účastník reagoval na výzvu k zaplacení poplatku, musí účastníka opětovně vyzvat k zaplacení, stanovit mu lhůtu a poučit jej o následcích nesplnění výzvy; k prve stanovené lhůtě již nelze přihlížet.

Úryvek z textu:
... jejich rodinného domku, čímž se proboural do jejich průjezdu; úmyslně způsobil škodu na cizím majetku poškozením věci tak, že znečistil vozidlo žalobkyně a jejího manžela, jakož i další vozidlo, které bylo v průjezdu zaparkováno; úmyslně ... L. N., nar. X, bytem H. 95, Š., tím, že dne 2. 10. 2010 v blíže neurčené době úmyslně způsobil škodu na cizím majetku zničením věci tak, že odboural v době nepřítomnosti žalobkyně a jejího 4 As 64/2012 - 15 manžela část štítové zdi .
Právní věta: Nepřímé důkazy, z nichž je dovozována odpovědnost za přestupek, musí tvořit ucelený logicky provázaný důkazní řetězec, v němž žádný důkaz nezpochybňuje pravost, věrohodnost a přesvědčivost důkazů ostatních. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.05.2007, čj. 8 As 10/2006 - 48)

Úryvek z textu:
... dne 22. 6. 2005, čj. OSP/3785/2004-176/04, tak, že uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku úmyslného způsobení škody na cizím majetku poškozením věci z takového majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích .
Právní věta: K naplnění skutkové podstaty přestupku proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, spáchaného ve formě pokusu krádeže zboží (v projednávané věci jednoho kusu kartonu cigaret) dojde tím, že pachatel projeví úmysl pronést zboží, ukryté ve vrchní části svého oděvu, bez zaplacení prostorem, ve kterém se realizuje platba kupní ceny vybraného zboží (v projednávané věci pokladna s prodavačkou), přičemž v dokončení tohoto jednání, tj. vynesení ukrytého zboží z prodejny, je mu zaměstnanci prodejny zabráněno. Proto pro posouzení viny obviněného z tohoto přestupku nej ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 58/2005 - 74 Podle § 50 odst. 1 písm a) zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. Uvedená skutková podstata .
Právní věta: 1) „trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů” 2) „pro trestnost jednání musí být naplněna i materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem vylučujícím protiprávnost jednání naplňujícího formální znaky deliktu” Z judikatury trestních soudů ... vyplývá, že k činu v krajní nouzi je oprávněn zásadně každý, tedy i ten, jehož zájmy v konkrétním případě ohroženy nejsou(pomoc v krajní nouzi).Nebezpečí však musí hrozit přímo, bezprostředně, tedy nesmí v doběkonání již pominout. 3) Nebezpečím se rozumí stav hrozící poruchou, který může být různ ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... podle okolností a svých osobních poměrů povinen. Stěžovatel v posuzované věci úmyslně zastřelil psa osoby zúčastněné na řízení, čímž způsobil škodu na cizím majetku. Dopustil se tak přestupku podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Vedle toho stěžovatel v ... . Podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích se přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. Podle § .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.