SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Spisová značka:
ECLI:
Forma rozhodnutí:
Typ konání:
Význam:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum podání:
od:
do:
Datum vyhlášení:
od:
do:
Soudce zpravodaj:
NAPADENY_AKT:
Dotčené ústavní zákony:
Jen publikovaná rozhodnutí:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
405997
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66836
USSR: 38867
NSČR: 128916
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 430394
Krajské soudy (ČR): 49370
Poslední aktualizace
02.03.2021 03:01

Nalezené rozsudky pro výraz: žaloba o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví


Přibližný počet výsledků: 22 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: žaloba o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • zaloba nalezené 133289 krát v 33712 doukumentech
  • o nalezené 1584790 krát v 82117 doukumentech
  • zruseny nalezené 122279 krát v 57470 doukumentech
  • a nalezené 3017878 krát v 82204 doukumentech
  • vyporadani nalezené 14398 krát v 7486 doukumentech
  • podiloveho nalezené 1350 krát v 580 doukumentech
  • spoluvlastnictvi nalezené 4811 krát v 1635 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 58 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 1 dokument


Předmět řízení náklady řízenízpětvzetí návrhuřízení/zastavení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... soud") sp. zn. 15 C 27/2010 Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka podala dne 23. 4. 2010 u okresního soudu žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, kterou vzala podáním ze dne 7. 5. 2011 v plném rozsahu zpět. Okresní soud usnesením č. j. 15 C 27 .
Předmět řízení náklady řízení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... (dále jen "soud I. stupně") částečným rozsudkem ze dne 12. 9. 2008 č. j. 11 C 71/2007-95 zamítl žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a vyslovil, že o nákladech řízení bude rozhodnuto konečným rozsudkem. Řízení bylo posléze zastaveno usnesením soudu I. stupně ze dne .
Předmět řízení náklady řízeníspoluvlastnictví/zrušeníspoluvlastnictví/vypořádání
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 27. ledna 2010, č. j. 8 C 305/2008-68, jímž byla zamítnuta žaloba o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem blíže specifikovaným ve výroku I. Žaloba byla zamítnuta na základě § 142 odst. 2 zákona č. 40/1964 .
Předmět řízení náklady řízeníspoluvlastnictví/podílové
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... by povinna zaplatit mu polovinu odhadní ceny bytu stanovené znaleckým posudkem. V průběhu řízení (na počátku prvního ústního jednání) rozšířil žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ke garáži a pozemku, navrhoval, aby se stal výlučným vlastníkem posléze uvedených nemovitostí a upravil i návrh na finanční kompenzaci .
Předmět řízení opatrovník
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... skutkovému stavu je možno uvést, že vedlejší účastnice v řízení o ústavní stížnosti (dále jen „vedlejší účastnice“) podala proti stěžovatelce žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, která byla projednávána Okresním soudem v Jičíně pod sp. zn. 10 C 149/2007. Soud ve věci vydal .
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... z obsahu ústavní stížnosti a z kopií napadených rozhodnutí, žalobkyně - vedlejší účastnice řízení podala dne 17. 10. 2007 proti stěžovatelce žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, která byla projednávána Okresním soudem v Jičíně. Soud vydal při ústním jednání dne 3. 12. 2007 napadený rozsudek .
Předmět řízení náklady řízení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... /2006, vedený u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Ze spisu zjistil, že dne 1. 9. 2006 podala stěžovatelka tomuto soudu žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k blíže určeným nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Frýdek-Místek, pro obec a k .
Předmět řízení důkaz/volné hodnoceníspoluvlastnictví/podílvlastnické právo/ochrana
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... o ochraně lidských práv a základních svobod, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Okresního soudu v Přerově, kterým bylo vyhověno žalobě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k předmětným nemovitostem tak, že podílové spoluvlastnictví žalobců a stěžovatelky bylo zrušeno. Nemovitosti byly přikázány včetně příslušenství do společného jmění .
Předmět řízení předběžné opatření
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... v dané věci je přípustným omezením vlastnického práva zákaz dispozice s věcí, podle § 102 OSŘ. Žalobkyně podala proti stěžovatelce žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem a toto řízení dosud nebylo pravomocně skončeno. Žalobkyně prokázala, že je odůvodněná obava, že bez nařízení předběžného opatření .
Předmět řízení vyvlastněnívlastnické právo/přechod/převod
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
... 16. 5. 2006 stěžovatelé požádali o odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí. Uvedli, že byli nuceni podat u Okresního soudu ve Strakonicích žalobu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k předmětným nemovitostem, neboť právní zástupce žalobkyně (v řízení před Ústavním soudem v postavení vedlejší účastnice) zahájil kroky k prodeji .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.