Nalezené rozsudky pro výraz: judikatura ESD

Přibližný počet výsledků: 22

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

12 dokumentů
25 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: I na zastavené trestní stíhání v cizím státě je totiž třeba použít příslušná ustanovení mezinárodních dohod o zamezení dvojího stíhání a rovněž ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. které přesněji vymezuje, kdy se ve vztahu k rozhodnutím jiných členských státu EU a tzv. přidružených států uplatní důvod nepřípustnosti trestního stíhání spočívající v uplatnění překážky věci rozhodnuté. Usnesení o zahájení trestního stíhání stěžovatelky proto trpí zásadní vadou, neboť bylo vydáno, aniž by bylo dostatečně posouzeno, zda se v případě v něm vyjmenovaných dílčích skutků nejedná o totožné skutky, o nichž již ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka a soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti stěžovatelky E. U., t. č. ve Vazební věznici Litoměřice, P. O. BOX 79, zastoupené Mgr. et Bc. Ivou Jónovou, advokátkou, se sídlem Bozděchova 97/2, Ústí nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 4 To 383/2015-56 ze dne 25. listopadu 2015 a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 Nt 681/2015-10 ze dne 27. října 2015, z
Právní věta: Jediná námitka, které by bylo lze za jistých okolností přiznat ústavněprávní relevanci, je námitka na porušení práva na zákonného soudce spočívající v nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropských společenství. Jak uvedl Ústavní soud v dřívějším nálezu, o porušení práva na zákonného soudce půjde v případě aplikace komunitárního práva tehdy, kdy český soud (jehož rozhodnutí již nelze napadnout dalšími opravnými prostředky, které poskytuje podústavní právo) nepoloží předběžnou otázku Soudnímu dvoru svévolně, tedy v rozporu s principem právního státu. Z Listiny vyplývá, že státní moc je ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti stěžovatelky Mladá fronta, a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 - Modřany, zastoupené JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., LL. M., advokátem, se sídlem Elišky Peškové 15/735, 150 00 Praha 5, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2012, č. j. 23 Cdo 3155/2010-511, takto: Ústavní stížnost
Právní věta: Nelze jednoznačně vyloučit, že kolektivní správa autorských práv nemůže být považována za službu ve smyslu čl. 56 a násl. SFEU (bod 21) a že činnost kolektivního správce práv nemůže mít dopad na hospodářskou soutěž v rámci Unie ve smyslu čl. 101 a násl. SFEU (bod 23). Ani z relevantních ustanovení směrnice 2006/123/ES přímo nevyplývá, že by nedopadala ratione materiae na oblast kolektivní správy autorských práv (bod 22). Jelikož nebylo možno vyloučit aplikaci unijního práva na daný případ a výklad norem práva EU není jednoznačný a nebyl ESD dosud řešen, nezbývá Ústavnímu soudu než konstatovat, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 29. listopadu 2011 sp. zn. II. ÚS 1658/11 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele I. L. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2011 č. j. 37 C 76/2009-59, kterým bylo rozhodnuto, že vzhledem k tomu, že stěžovatel neuzavřel s žalobcem licenční smlouvu a užíval autorská díla neoprávněně, je povinen vydat žalobci bezdůvodné obohac
Právní věta: Ústavní soud ve své judikatuře akceptuje (s poukazem na judikaturu německého Spolkového ústavního soudu), že za určitých okolností s komunitárním právem rozporné nepoložení předběžné otázky může být zásahem do základního práva na spravedlivý proces z hlediska práva na zákonného soudce, garantovaného článkem 38 odst. 1 Listiny [srov. nález ze dne 8. 1. 2009 sp. zn. II. ÚS 1009/08 (N 6/52 SbNU 57). O porušení práva na zákonného soudce půjde v případě aplikace komunitárního práva tehdy, kdy český soud (jehož rozhodnutí již nelze napadnout dalšími opravnými prostředky) nepoloží předběžnou otázku S ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud ČR rozhodl dne 6. března 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti Ing. Zbyhněva Gluzy, zastoupeného JUDr. Zbyhněvem Zubkem, advokátem, AK se sídlem 739 94 Vendryně 720, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2012 č. j. 7 Afs 52/2012-27, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a za účasti 1) Krajského soudu v
Právní věta: Obecně platí, že tam, kde komunitární legislativa ponechala určité věci v kompetenci členských států (tj. tam, kde neexistuje výslovná úprava v komunitárním právu) nebo tyto věci zpětně výslovně delegovala na členské státy, je věcí členských států, aby přijaly a aplikovaly vlastní legislativu. Přesto nelze tvrdit, že v těchto oblastech komunitární právo nikterak nepůsobí. Naopak i v těchto případech, kdy členské státy vlastními právními nástroji implementují část komunitární politiky, je diskrece ze strany členských států limitována překlenujícími obecnými principy komunitárního práva, do nich ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) ze 8. března 2006 sp. zn. Pl. ÚS 50/04 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatře
Právní věta: Přestože položení předběžné otázky je věcí komunitárního práva, za určitých okolností její nepoložení v rozporu s tímto právem může přivodit i porušení ústavně garantovaného práva na zákonného soudce. Je totiž třeba mít na zřeteli fakt, že předpokladem oprávnění podat ústavní stížnost je vyčerpání všech prostředků, které zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje. O porušení práva na zákonného soudce půjde v případě aplikace komunitárního práva tehdy, kdy český soud (jehož rozhodnutí již nelze napadnout dalšími opravnými prostředky, které poskytuje podústavní právo) nepoloží předběžnou otáz ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Františka Duchoně a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 8. ledna 2009 sp. zn. II. ÚS 1009/08 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Pfizer, spol. s r. o., se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 10. 2005 č. j. FAR-165/1656, 32397/2005, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu
Právní věta: Ústavní soud v prvé řadě konstatuje, že stěžovatelce je nutno dát za pravdu v tom, že nesprávným zohledněním, či přímo nezohledněním unijního aspektu případu se soudy (Ústavní soud nevyjímaje) mohou dopustit porušení práva na spravedlivý proces, zejména v jeho aspektu práva na zákonného soudce. To Ústavní soud potvrdil nejen v nálezu sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 11. 9. 2012 (N 154/66 SbNU 311), zmiňovaném stěžovatelkou, ale zejména v nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. 1. 2009 (N 6/52 SbNU 57): "Přestože položení předběžné otázky je věcí komunitárního práva, za určitých okolností její nep ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky EL NIŇO BEVERAGES, a. s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, zastoupené Vladimírem Trnavským, Ph.D., advokátem, se sídlem Masarykovo náměstí 6/5, Karviná - Fryštát, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2013 č. j. 23 Cdo 2662/2012-640, takto: Ústavní stížnost s
Právní věta: rozhodčí doložky v této konkrétní věci, tak jak byly sjednány, naplňují znaky nepřiměřených podmínek, neboť vyvolávají nerovnováhu mezi účastníky řízení a tato nerovnováha dosahuje zvýšené disproporční intenzity (co do práv a povinností) a ve svém důsledku je způsobilá vést ke značné procesní nevýhodě jednoho z účastníků řízení. Tato procesní nerovnováha může spočívat i ve zbavení spotřebitele ochranných ustanovení právního řádu o ochraně spotřebitele například formou rozhodování na základě zásad spravedlnosti. To, aby mohla být rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách platně dojednána, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 1. listopadu 2011 sp. zn. II. ÚS 2164/10 ve věci ústavní stížnosti P. H. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2010 č. j. 22 Co 565/2009-20 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 19. října 2009 č. j. 16 C 295/2009-9, kterými bylo zastaveno řízení o žalobě na určení neplatnosti smlouvy o půjčce a smlouvy o zajišťovacím převodu práva, ne
Právní věta: K porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny) a práva na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny) dochází za situace, kdy soud poslední instance aplikující normy unijního práva zcela opomene zkoumat, zda by měl vznést předběžnou otázku k Soudnímu dvoru EU a její nepoložení řádně neodůvodní. Ústavní soud odkázal na svoje předchozí nálezy sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. ledna 2009 a sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011, kde byl konfrontován s obdobnou problematikou. Ve světle závěrů plynoucích z výše citovaných nálezů pak posuzoval, zda v uvedeném případě vrchní s ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti společnosti E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková republika Německo, zastoupené Mgr. Davidem Vosolem, MBA, advokátem se sídlem Ovocný trh 1096/8, Praha 1, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 7 Cmo 439/2009-105 ze dne 22. června 2010, za účasti Vrchního soudu v Praze jako účastníka řízení a M. D., P. S., P. S., zasto
Právní věta: Smlouva o nájmu honitby představuje zvláštní typovou smlouvu, na niž nelze primárně vztáhnout ustanovení občanského zákoníku o nájmu. Vyplývá to ze samotného zákona o myslivosti, především z ustanovení § 33 odst. 1 až 8, která vypovídají o specifičnosti smlouvy o nájmu honitby, a dále z ustanovení odstavce 9 věty první citovaného paragrafu, které předpokládá subsidiární použití ustanovení občanského zákoníku o nájmu, leč teprve za situace, kdy není zákonem o myslivosti nebo samotnou smlouvou o nájmu stanoveno jinak. Ústavní soud současně (a vedle uvedeného) připomíná veřejnoprávní (daňověprávn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 3. června 2009 sp. zn. I. ÚS 104/06 ve věci ústavní stížnosti Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2005 č. j. 21 Co 512/2005-67, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně tak, že stěžovatel je povinen zaplatit žalobci částku 8 940,20 Kč s přísluše
MENU