Nalezené rozsudky pro výraz: stavební úpravy domu

Přibližný počet výsledků: 16

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

55 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Z ustanovení § 149 odst. 2 věty druhé obč. zák. ani z žádného jiného zákonného ustanovení nevyplývá, že by při vypořádání SJM mohlo být přihlíženo k tomu, co jeden z manželů vynaložil ze svého na oddělený majetek druhého z nich, jinými slovy je s ním ve shodě, že při vypořádání společného jmění manželů se nemá přihlížet k tomu, co jeden z manželů vynaložil ze svého na výlučný majetek druhého. Předně je zapotřebí upřesnit, zda se z uvedeného ustanovení § 18 zákona o rodině podává zákaz úplaty za práci mezi manžely. Takový zákaz z něj dovodit nelze; platný právní řád obsahuje toliko ustanovení ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) - ze dne 12. července 2011 sp. zn. II. ÚS 231/10 ve věci ústavní stížnosti V. K. proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 25 C 9/2008-40 ze dne 11. června 2008, rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 42 Co 577/2008-71 ze dne 14. ledna 2009 a usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 3090/2009-89 ze dne 10. listopadu 2009 vydaným ve sporu o zaplace
Předmět řízení vyvlastnění
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
Populární název Zásada volného hodnocení důkazů
3
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě o ústavní stížnosti stěžovatelů I. V., J. V., J. V., a B. K., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 9. 1997, č.j. 15 Co 739/95-117, takto: Ústavní stížnost se zamítá. Odůvodnění Stěžovatelé se včas podanou ústavní stížností domáhají zrušení napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 9. 1995, č.j. 11 C 53/92-89
Předmět řízení správní řízeníodvolánísprávní soudnictví
Napadený akt rozhodnutí správní
4
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. V. K., zastoupeného JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, odbor výstavby, ze dne 11. 2. 2009, čj. Výst. 000816/2009-St-1/660, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: V ústavní stížnosti stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud - pro porušení čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 36 odst. 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny zá
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy
Věcný rejstřík stavba správní orgán vlastnické právo/omezení správní řízení správní žaloba
Napadený akt jiný zásah orgánu veřejné moci
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Václava Laudy, zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem v Přerově, nám. T. G. M 11, proti vyjádření Magistrátu města Přerova, stavebního úřadu, č. 158/2009 ze dne 26. 5. 2009 sp. zn. 2009/2058/SÚ/Ha, a vyjádření č. 103/2010 ze dne 10. 3. 2010 sp. zn. 2010/2468/SÚ/Ha, sdělení Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřa
Předmět řízení vlastnictvívlastnické právo/omezeníveřejný zájemvyvlastnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti navrhovatele P. M., právně zastoupeného JUDr. Vladimírem Peškem, advokátem se sídlem Březanova 84/I, Třeboň proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 9. 2005, sp. zn. 10 Ca 63/2004, a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 1 As 43/2005, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích a Nejvyššího správního so
Právní věta: Z práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny v civilních věcech vyplývá povinnost při zachování rovného postavení účastníků zjistit skutkový stav věci tak, aby strany, které vyjádřily, čeho chtějí dosáhnout, ale nepřesně formulovaly žalobní návrh, měly možnost tento návrh upravit. Funkcí soudů je poskytovat ochranu základním právům, včetně práva na ochranu vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny, i v horizontálních vztazích, kde strana sporu nemá jinou možnost domoct se informací než prostřednictvím soudu. Je proto nezbytné, aby soudy důsledně zvážily, jestli byly potřebn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti společnosti V. D. KUKA a. s., se sídlem Vinohradská 1789/40, Praha 2, zastoupené Mgr. Barborou Gaveau, LL.M., advokátkou, se sídlem Stroupežnického 20, Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2020 č. j. 22 Cdo 2527/2018-649, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2018 č. j. 20 Co 434/2017-535 a rozsudku Obvodního soudu pro Pr
Předmět řízení náklady řízenídůkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
IV. ÚS 661/01 Ústavní soud rozhodl dne 18. července 2002 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského ve věci ústavní stížnosti H.V., zastoupené JUDr. I.H., proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2000, čj. 16 C 23/99-68, a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 8. 2001, čj. 6 Co 1479/2001-113, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodně
Právní věta: Samotný nesouhlas stěžovatelek s právním posouzením povinnosti odstranit stavební úpravy domu a s hodnocením skutkového stavu nemohl bez dalšího založit opodstatněnost názoru o porušení základních práv. Stěžovatelky (resp. právní předchůdkyně stěžovatelek v postavení stavebníka) neučinily vše pro nápravu skutkového a právního stavu, který jim byl obecnými soudy a správními orgány v řízení o odstranění stavebních úprav vytknut.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka, soudce Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a soudce Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelek 1) Evy Knopové a 2) Martiny Knopové, obou zastoupených JUDr. Vítem Buršou, advokátem se sídlem Uherské Hradiště, Růžová 1254, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 1. 2014 č. j. 1 As 155/2013-35 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2013 č. j. 10 A 150/2010-127, za účasti Nejvyššího správního s
Předmět řízení stavební povolenířízení/přerušenípředběžná otázkaznalecdokazováníprocesní postup
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. JUDr. Karla Mruzka, 2. Pavly Pivodové, 3. Ing. Juraje Mruzka a 4. MVDr. Petera Mruzka, všech zastoupených JUDr. Milanem Gabrišem, advokátem se sídlem v Havířově, Městská sportovní hala, Astronautů 859, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2013 č. j. 7 As 93/2012-54 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. dubna 2012
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík státní památková péče stavební řízení stavební povolení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Barbory Fučíkové, zastoupené JUDr. Tomášem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2012 č. j. 47 A 17/2012-54, a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2014 sp. zn. 9 As 163/2012, za účasti Krajského soudu v Praze a Nejvyššího spr
MENU