Nalezené rozsudky pro výraz: Institucionální rámec Evropské unie

Přibližný počet výsledků: 7
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Keywords 1. Akty orgánů – Nařízení – Základní nařízení a prováděcí nařízení – Prováděcí pravomoci vyhrazené Radou – Podmínky – Zvláštní a odůvodněné případy – Opatření, kterými se provádí podmínky uplatňování pravidel o překračování vnějších hranic a pravidel o vízech (Čl. 202 ES a 253 ES; nařízení Rady č. 789/2001 a 790/2001; rozhodnutí Rady 1999/468, čl. 1, pododst. 1) 2. Evropské společenství – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Úmluva k provedení Schengenské dohody – Překra
Opinion of the Advocate-General 1. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost podstatným způsobem pozměnil institucionální uspořádání Evropské unie, které představuje právní pozadí pro přijímání opatření spadajících do oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dříve hlava VI Smlouvy o EU) (také takzvaný „třetí pilíř“). Tradičně byl pro třetí pilíř charakteristický mezivládní rozhodovací postup a Evropský parlament v něm měl pouze okrajový vliv. V rámci „lisabonizace“ byl však třetí pi
Opinion of the Advocate-General 1. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost podstatným způsobem pozměnil institucionální uspořádání Evropské unie, které představuje právní pozadí pro přijímání opatření spadajících do oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dříve hlava VI Smlouvy o EU) (také takzvaný „třetí pilíř“). Tradičně byl pro třetí pilíř charakteristický mezivládní rozhodovací postup a Evropský parlament v něm měl pouze okrajový vliv. V rámci „lisabonizace“ byl však třetí pi
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci žaloby podané v projednávané věci se Evropská komise domáhá, aby Soudní dvůr zrušil nařízení č. 1289/2013 (dále jen „napadené nařízení“)(2) v rozsahu, v němž stanoví použití aktů v přenesené pravomoci v rámci mechanismu vzájemnosti, které mají být provedeny v případě, kdy třetí země, jejíž státní příslušníci jsou při překračování vnějších hranic Unie osvobozeni od vízové povinnosti podle nařízení č. 539/2001(3), ukládá tuto povinnost státním příslušníků
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) napadá žalobou na neplatnost, kterou podalo na základě článku 230 ES, nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy(2) (dále jen „nařízení č. 2252/2004“). 2. Probíhající řízení souvisí s věcí C‑77/05, ve které Spojené království napadá rovněž
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) napadá žalobou na neplatnost, kterou podalo na základě článku 230 ES, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „nařízení č. 2007/2004“)(2) . 2. Probíhající řízení souvisí s věcí C‑137/05, ve které Spojené království napadá rovněž žalob
MENU