Nalezené rozsudky pro výraz: předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Přibližný počet výsledků: 13

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Keywords Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 9) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí opatření nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ve stanovené lhůtě (Úř.
Keywords Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 6) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí všech předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309,
Keywords Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 9) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí ve stanovené lhůtě právních a správních předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financ
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 17. ledna 2018 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu – Směrnice 2005/60/ES – Působnost – Článek 2 odst. 1 bod 3 písm. c) a čl. 3 bod 7 písm. a) – Předmět podnikání spočívající v prodeji obchodních společností již zapsaných do obchodního rejstříku a založených pouze za účelem jejich prodeje – Prodej realizovaný převodem podílu podniku v dříve založe
Účastníci řízení Ve věci C‑212/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tribunal Supremo (Španělsko) ze dne 21. března 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 9. května 2011, v řízení Jyske Bank Gibraltar Ltd proti Administración del Estado, SOUDNÍ DVŮR (třetí senát), ve složení R. Silva de Lapuerta, vykonávající funkci předsedkyně třetího senátu, K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský a D. Šváby (zpravodaj), soudci, generální advokát
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu) 10. března 2016(*) „Řízení o předběžné otázce – Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu – Směrnice 2005/60/ES – Opatření hloubkové kontroly klienta – Směrnice 2007/64/ES – Platební služby na vnitřním trhu“ Ve věci C‑235/14, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Audiencia Provincial de Barcelona (provinční soud v 
Opinion of the Advocate-General 1. Má úvěrová instituce povinnost sdělovat informace požadované pro boj proti praní peněz a financování terorismu finanční zpravodajské jednotce členského státu, v němž poskytuje služby, anebo jednotce členského státu, v němž se nachází její sídlo? 2. V rámci tohoto řízení o žádosti o předběžné otázce je Soudní dvůr požádán o určení finanční zpravodajské jednotky odpovědné za shromažďování, přezkoumávání a následné předávání informací o podezřelých finančních tran
Opinion of the Advocate-General 1. Tento spor se týká tří úvěrových institucí (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. (dále jen „banka BBVA“), Banco de Sabadell, S. A. (dále jen „banka Sabadell“) a Liberbank, S. A. (dále jen „banka Liberbank“; společně jako „banky“) a platební instituce (Safe Interenvios, S. A.; dále jen „společnost Safe“)(2) . Banky zrušily účty, které u nich měla společnost Safe, protože se domnívaly, že tyto účty slouží k praní peněz. Společnost Safe namítá, že to byla nekalá
Účastníci řízení Ve věci T‑187/11, Mohamed Trabelsi, Ines Lejri, Moncef Trabelsi, Selima Trabelsi, Tarek Trabelsi, zastoupení původně A. Metzkerem, poté A. Tekarim, avocats, žalobci, proti Radě Evropské unie, zastoupené původně G. Étiennem a A. Vitrem, poté G. Étiennem, M. Bishopem a M.‑M. Joséphidčs, jako zmocněnci, žalované, podporované Evropskou komisí, zastoupenou A. Bordesem a M. Konstantinidisem, jako zmocněnci, a Tuniskou republikou, zastoupenou W. Bourdonem, avocat, vedlejšími úč
MENU