Nalezené rozsudky pro výraz: skladování a distribuce lidských tkání a buněk

Přibližný počet výsledků: 5
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Keywords Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 9) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracov
Keywords Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 9) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závaž
Keywords Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 9) 2. Členské státy – Povinnosti – Provedení směrnic – Nesplnění povinnosti – Odůvodnění vycházející z vnitrostátního právního řádu – Nepřípustnost (Článek 226 ES) (viz bod 10) Subject of the case Předmět Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrn
Opinion of the Advocate-General 1. Pravidla Společenství týkající se DPH stanoví mimo jiné osvobození od daně pro poskytování nemocniční a lékařské péče a pro „úzce související činnosti“ uskutečňované veřejnoprávními subjekty nebo za srovnatelných sociálních podmínek nemocnicemi, léčebnými nebo diagnostickými ústavy nebo „dalšími řádně uznanými zařízeními téže povahy“. 2. V projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce se Østre Landsret (východní oblastní soud), Dánsko, dotazuje, zda se t
MENU