Nalezené rozsudky pro výraz: veřejné pošty

Přibližný počet výsledků: 4

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Účastníci řízení Ve věci C‑357/07, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) ze dne 12. července 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 31. července 2007, v řízení The Queen, na žádost: TNT Post UK Ltd proti The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, za přítomnosti: Royal Mail Group Ltd, SOUDNÍ DVŮR (druhý senát), ve
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V probíhajícím řízení žádá High Court of Justice of England & Wales (Administrative Court) o výklad čl. 13 části A odst. 1 písm. a) šesté směrnice o DPH(2), který stanoví osvobození od daně u plnění poskytovaných „veřejnými poštami“. Zejména je třeba objasnit, jaký význam má tento pojem v rámci liberalizovaného trhu pro poštovní služby. 2. V původním řízení bojují TNT Post UK Limited (TNT) proti tomu, že všechny poštovní služby Royal Mail Group Limit
ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu) 14. července 2016(*) „Státní podpory – Poštovní oblast – Financování mzdových a sociálních vícenákladů týkajících se části zaměstnanců Deutsche Post prostřednictvím dotací a příjmů vybraných z výnosů za služby za regulované ceny – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem – Pojem výhody – Rozsudek ‚Combus‘– Prokázání existence ekonomické a selektivní výhody – Nedostatek“ Ve věci T‑143/12
MENU