Nalezené rozsudky pro výraz: veřejné služby v přepravě cestujících

Přibližný počet výsledků: 7

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: 1) Články 4 a 6 nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, musí být vykládány v tom smyslu, že v případě závazků veřejné služby vzniklých před vstupem uvedeného nařízení v platnost je vznik práva na vyrovnání za finanční zátěž, která plyne z plnění takových závazků, podmíněn podáním žádosti o zrušení těchto závazků dotyčným podnikem, jakož i rozhodnutím příslušných orgánů o zac ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve spojených věcech C‑516/12 à C‑518/12, jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podané rozhodnutími Consiglio di Stato (Itálie), ze dne 3. července 2012, došlými Soudnímu dvoru dne 15. listopadu 2012, v řízeních CTP – Compagnia Trasporti Pubblici SpA proti Regione Campania (C‑516/12 až C‑518/12), Provincia di Napoli (C‑516/12 a C‑518/12), SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, E. Juhász, A. Ro
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu) 8. května 2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Doprava – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Článek 5 odst. 1 a 2 – Přímé uzavření smlouvy – Smlouvy o veřejných dopravních službách cestujícím autobusem či tramvají – Podmínky – Směrnice 2014/24/EU – Článek 12 – Směrnice 2014/25/EU – Článek 28“ Ve věci C‑253/18, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu) 8. května 2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Doprava – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Článek 5 odst. 1 a 2 – Přímé uzavření smlouvy – Smlouvy o veřejných dopravních službách cestujícím autobusem či tramvají – Podmínky – Směrnice 2014/24/EU – Článek 12 – Směrnice 2014/25/EU – Článek 28“ Ve věci C‑253/18, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu) 8. května 2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Doprava – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Článek 5 odst. 1 a 2 – Přímé uzavření smlouvy – Smlouvy o veřejných dopravních službách cestujícím autobusem či tramvají – Podmínky – Směrnice 2014/24/EU – Článek 12 – Směrnice 2014/25/EU – Článek 28“ Ve věci C‑253/18, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 21. března 2019 ( *1 ) „Předběžná otázka – Doprava – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Článek 5 odst. 1 a 2 – Přímé uzavření – Smlouvy na služby v přepravě cestujících autobusem či tramvají – Podmínky – Směrnice 2004/17/ES – Směrnice 2004/18/ES“ Ve spojených věcech C‑266/17 a C‑267/17, jejichž předmětem jsou dvě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce n
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 21. března 2019 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Článek 5 – Uzavírání smluv o veřejných službách – Článek 5 odst. 2 – Přímé uzavření – Pojem ‚vnitřní provozovatel‘ – Orgán provádějící podobnou kontrolu – Článek 8 odst. 2 – Přechodný režim – Lhůta pro uplynutí platnosti přímo uzavřené smlouvy“ Ve spojených věcech C‑350/17 a
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 27. října 2016 ( *1 ) „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Veřejné služby v autobusové přepravě cestujících — Nařízení (ES) č. 1370/2007 — Článek 4 odst. 7 — Subdodávky — Požadavek, aby provozovatel veřejných služeb poskytoval převážnou část veřejných služeb v přepravě cestujících sám — Rozsah — Článek 5 odst. 1 — Zadávací řízení — Zadání zakázky postupem podle směrnice 2004/18/ES“ Ve věci C‑292/15,
MENU