Nalezené rozsudky pro výraz: žádost o zrušení závazku veřejné služby

Přibližný počet výsledků: 2

V případě, že se Vám zobrazil malý počet výsledků vyhledávání, viz náš: Správný postup při vyhledávání uvedený výše nebo náš videonávod na radikálně zefektivnění práce. Pokud problémy přetrvávají, zkopírujte link naší adresy a odešlete nám ho na info@judikaty.info.

Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Opinion of the Advocate-General 1. Projednávaná věc dává Soudnímu dvoru příležitost upřesnit jeden ze zvláštních aspektů režimu vyrovnání za plnění závazků veřejné služby v odvětví dopravy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, stanoveného v nařízení (EHS) č. 1191/69(2), jehož změna prostřednictvím nařízení (EHS) č. 1893/91(3) vedla k problémům týkajícím se vzájemného vztahu mezi oběma uvedenými ustanoveními. 2. Přesněji řečeno spočívá otázka v určení, za jakých okolností je nut
Právní věta: 1) Články 4 a 6 nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, musí být vykládány v tom smyslu, že v případě závazků veřejné služby vzniklých před vstupem uvedeného nařízení v platnost je vznik práva na vyrovnání za finanční zátěž, která plyne z plnění takových závazků, podmíněn podáním žádosti o zrušení těchto závazků dotyčným podnikem, jakož i rozhodnutím příslušných orgánů o zac ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Účastníci řízení Ve spojených věcech C‑516/12 à C‑518/12, jejichž předmětem jsou žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podané rozhodnutími Consiglio di Stato (Itálie), ze dne 3. července 2012, došlými Soudnímu dvoru dne 15. listopadu 2012, v řízeních CTP – Compagnia Trasporti Pubblici SpA proti Regione Campania (C‑516/12 až C‑518/12), Provincia di Napoli (C‑516/12 a C‑518/12), SOUDNÍ DVŮR (pátý senát), ve složení T. von Danwitz, předseda senátu, E. Juhász, A. Ro
MENU