SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Spisová značka:
ECLI:
Forma rozhodnutí:
Typ konání:
Význam:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum podání:
od:
do:
Datum vyhlášení:
od:
do:
Soudce zpravodaj:
NAPADENY_AKT:
Dotčené ústavní zákony:
Jen publikovaná rozhodnutí:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
393379
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128273
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 429777
Krajské soudy (ČR): 48785
Poslední aktualizace
24.01.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: Nájem na dobu určitou


Přibližný počet výsledků: 14 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: Nájem na dobu určitou
  • najem nalezené 8567 krát v 2529 doukumentech
  • na nalezené 1326906 krát v 79713 doukumentech
  • dobat nalezené 82771 krát v 31148 doukumentech
  • urcitou nalezené 4388 krát v 3217 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 139 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 1 dokument


Předmět řízení nájemnénájemvlastnické právo/ochranabyt/vyklizeníodůvodněníneplatnost
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... stěžovatele nepředložil srozumitelné a přesvědčivé odůvodnění svého rozhodnutí. Dovolací soud vůbec neodůvodnil, proč dle jeho názoru záměrem účastníků bylo uzavřít nájem na dobu určitou. Soud vůbec nezohlednil, že účastníci předpokládali za předpokladu řádného plnění smlouvy dlouhodobý předem nijak neohraničený nájemní vztah. Soud podle stěžovatele .
Předmět řízení výkon rozhodnutí/náklady řízenínájemnébyt/náhrada
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... otázkou, jaká je obvyklá výše nájemného. Ve věci byly zpracovány dva znalecké posudky. První znalec vůbec nedokázal rozlišit rozdíl mezi nájmem na dobu určitou a na dobu neurčitou. Druhý znalec uvedl výši obvyklého nájemného, s jeho stanoviskem se odvolací soud ztotožnil. Odvolací soud vyhověl .
Předmět řízení byt/vyklizeníneplatnost/absolutní byt/náhradadobré mravybyt/výpověďvlastnické právo/ochranaodůvodněnídůkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... je osobně provázán se společností Kopal a syn, s.r.o., se snažil obejít povinnost k zajištění náhradního bytu poskytnutím nájmu na dobu určitou; tudíž jeho postup hodnotil jednak jako obcházení zákona o povinnosti zajistit náhradní byt na dobu neurčitou i jako výkon práva .
Předmět řízení nebytové prostorynájemnénájemneplatnost/absolutní smlouvažaloba/na plněníinterpretacepromlčenínarovnání
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... v Praze - Starém Městě uzavřeli s žalovaným nájemní smlouvu "podle ustanovení § 663 a násl. obč. zák." se sjednaným právem nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2003, jíž přenechali žalovavému jako nájemci do užívání "část domu v mezaninu o rozloze 110 m2" za .
Předmět řízení smlouvaškoda/náhradanájemškoda/odpovědnost za škoduinterpretace
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... dvě smlouvy označené jako Dohody o zapůjčení stavební mechanizace, na jejichž základě žalobce poskytl stěžovateli dne 24. 5. 2004 do nájmu na dobu určitou (21 dnů) vibrační desku a dne 24. 8. 2004 přívěsný vozík za účelem vrácení vibrační desky s tím, že v .
Předmět řízení trestný čindůkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
... návrh, aby poškozená a všichni, kdo s ní bydlí, byli povinni předmětný byt vyklidit. Svůj nárok opíral o smlouvu o nájmu na dobu určitou (1 rok), jíž měl s poškozenou uzavřít dne 1. 11. 1995 s tím, že poškozená i přes písemná upozornění po .
Předmět řízení byt/vyklizení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
... jejich sociálních poměrů. Zatímco ostatním občanům je poskytováno bydlení v nájemních bytech na dobu neurčitou, rómská komunita je nucena uzavírat nájmy na dobu určitou s příslibem prodloužení smlouvy na dobu neurčitou v případě řádného chování a placení nájmu. Postup žalobce chápou jako bezdůvodnou a .
Předmět řízení byt/vyklizenínáhrada
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
... vyklidit byt bez bytové náhrady odůvodnily tím, že v případě, kdy zemřel nájemce služebního bytu, u něhož byl sjednán nájem na dobu určitou, nelze na pozůstalého manžela aplikovat ustanovení § 713 odst. 1 obč. zák. V ústavní stížnosti stěžovatelka namítala porušení ... Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovodil, že v případě, kdy nájemce bytu, u něhož byl sjednán nájem na dobu určitou, zemře, nelze aplikovat na pozůstalého manžela ustanovení § 713 odst. 1 obč. zák. Podle názoru odvolacího soudu § .
Předmět řízení byt/vyklizenídůkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
... o nájmu bytu, uzavřenou na dobu trvání pracovního poměru nájemce, který byl sjednán na dobu neurčitou, se nezakládá nájem na dobu určitou. Podáním, které Ústavní soud obdržel dne 5. 8. 2002, stěžovatelka ústavní stížnost doplnila a požádala o ... nájmu bytu, uzavřenou na dobu trvání pracovního poměru nájemce, který byl sjednán na dobu neurčitou, se nezakládá nájem na dobu určitou. Ústavní soud již mnohokrát ve své obecně přístupné judikatuře vyložil, kdy je oprávněn zasahovat do činnosti obecných soudů .
Předmět řízení bytdůkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
... Náchodě do 15 dnů po zajištění přiměřeného náhradního bytu. Tehdejší MV, spol. s r.o. získala od Vl. S. do nájmu na dobu určitou (na dobu 10 let) byt nacházející se v domě na K. ulici č. 40 v Náchodě. Z nájemní smlouvy uzavřené .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.