Nalezené rozsudky pro výraz: nájem honitby

Přibližný počet výsledků: 10

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

29 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ústavní soud nemá pochybnosti o tom, že tak, jako je tomu i u jiných právnických osob, bez ohledu na právní úpravu, dle níž jsou zakládány (zákon o sdružování občanů, občanský zákoník, obchodní zákoník nebo jiný předpis), pro vnitřní správu každé právnické osoby, jejíž základní orgán není dostatečně pružný k rozhodování, vzniká i pro honební společenstvo, které má větší počet členů, potřeba existence jiného orgánu, jehož rozhodování by bylo flexibilnější, a přesto odpovídalo většinovému názoru členů společenstva, přičemž tento požadavek honební starosta jako jednočlenný orgán nesplňuje. Zákon ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný a Michaela Židlická ze dne 13. prosince 2006 sp. zn. Pl. ÚS 74/04 ve znění opravného usnesení ze dne 14. března 2007 ve věci návrhu Okresního soudu v Břeclavi na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (nález byl vyhlášen pod č. 60/2007 Sb.). Návrh
Právní věta: Z ústavně zaručeného práva na stanovené postupy dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a z úpravy obsažené v oddílu druhém správního řádu, kde jsou stanovena základní pravidla správního řízení, ve které se mimo jiné v § 3 uvádí, že správní orgány jsou povinny chránit zájmy občanů a organizací a postupovat tak, aby tito mohli svá práva nejen hájit, ale také aby mohli uplatnit své návrhy s tím, že se správním orgánům dokonce výslovně ukládá zabývat se každou věcí, jasně plyne, že správní řízení má místo nejen tam, kde lze z hlediska skutkových zjištění a hmotněprávních ustanovení vy ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě v právní věci stěžovatele B. M., trvale bytem Ř., zastoupeného advokátem Dr. Mgr. L. N., Advokátní kancelář, T., o ústavní stížnosti proti Ministerstvu zemědělství České republiky, Těšnov 17, Praha 1, jako účastníku řízení, a Okresnímu úřadu v Jihlavě, jako vedlejšímu účastníku řízení, takto: Ústavní stížnosti se vyhovuje. Ministerstvu zemědělství se zakazuje pokračovat v porušování práva na stanovené postupy dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Právní věta: Uživatel honitby požívá právo myslivosti, které představuje souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. S ohledem na samotný charakter myslivosti (viz výše) však zákon o myslivosti stanoví rovněž povinnosti, které musí uživatel honitby, tj. i její nájemce, plnit (viz například ustanovení myslivecké stráže, mysliveckého hospodáře nebo každoroční vedení plánu mysliveckého hospodaření). Pokud přitom orgán státní správy myslivost ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Mysliveckého sdružení Sluka Třebušín, se sídlem Třebušín 364, zastoupeného JUDr. Helenou Tukinskou, advokátkou se sídlem J. V. Sládka 1363/2, Teplice, proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 30. 4. 2013, č. j. 30 C 1571/2011-42, a proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2014, č
Právní věta: I. Funkce myslivecké stráže není pod ochranou čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručujícího každému právo na svobodnou volbu povolání i přípravu k němu, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.II. Myslivecká stráž je veřejnou funkcí ve smyslu čl. 21 odst. 4 Listiny. III. Podmínky pro přístup k funkci myslivecké stráže musejí být stanoveny s ohledem na požadavek rovnosti, při respektování legitimního cíle, vůči kterému nesmí být podmínky zjevně nepřiměřené. IV. Podmínka bezúhonnosti stanovená zákonem o myslivosti, která nepočítá se zahlazením dřívějšího odsouzení p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedy Jaroslava Fenyka a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové (soudkyně zpravodajka), Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Nejvyššího správního soudu, na zrušení ustanovení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamen
Předmět řízení neplatnostvalná hromadausneseníobčanské sdruženídovolání/přípustnost
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti J. E., zastoupeného Mgr. Blankou Morávkovou, advokátkou Advokátní kanceláře se sídlem v Branišovicích 101, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 3. 2010 č.j. 28 Cdo 2773/2008-97, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2008 č.j. 17 Co 777/2007-84 a rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 17. 6. 2003 č.j. 5 C 1093/2002-33, ta
Napadený akt zákon; 449/2001; o myslivosti; § 21/2
4
Předseda Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu Okresního soudu v Břeclavi, jehož jménem jedná Mgr. Renata Tesáčková, předsedkyně senátu 9 C, na zrušení ust. § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, takto: V nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2006, sp. zn. Pl. ÚS 74/04, se odůvodnění nálezu opravuje tak, že část IV. odůvodnění správně zní: IV. Po tomto zjištění přistoupil Ústavní soud k posouzení obsahu napadeného ustanovení zákona z h
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecnězákladní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný register náklady řízeníodůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Jana Filipa o ústavní stížnosti stěžovatele Bc. Aleše Kohoutka, zastoupeného Mgr. Ladislavem Rychtářem, advokátem, sídlem U Hadovky 564/3, Praha 6 - Dejvice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. května 2018 č. j. 7 Co 471/2018-138, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích, jako účastníka řízení, a 1) Honebního společenstva Chrášťany-Koloměřice, sídlem
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný register trestný čin/krádež skutková podstata trestného činu dokazování
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti J. D. a J. P., zastoupených Mgr. Michalem Trkalem, advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 168/27, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2016, č. j. 7 Tdo 134/2016-49, rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. července 2015, č. j. 11 To 285/2015-338, a proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 25. března 2015, č. j. 3 T 7
Předmět řízení náklady řízení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 12. srpna 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. S., právně zastoupeného Mgr. H. P. advokátkou proti druhému výroku usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2004, sp. zn. 16 Co 445/2001, o nákladech řízení, t a k t o: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Ústavní stížností, která byla Ústavnímu
MENU