Nalezené rozsudky pro výraz: náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí

Přibližný počet výsledků: 5

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Podstatou ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí byla vůle účastníků uzavřít budoucí kupní smlouvu o vydražené nemovitosti. V tzv. "vedlejších ustanoveních" si pak dohodli termíny a způsob plateb nákladů spojených se společným užíváním zmíněné nemovitosti. Obě oblasti těchto ujednání vtělili do jednoho smluvního textu. Ve zkoumaném případě rozhodly obecné soudy poněkud formalisticky, aniž by měl jejich výrok rozumný základ v interpretaci shora zmíněných smluvních textů a obsahu spisu a aniž by přihlédly k pozdějšímu vývoji vztahů mezi účastníky. Stěžovatel své závazky plynoucí mu ze smlouvy o sm ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Františka Duchoně (soudce zpravodaj) - ze dne 27. března 2012 sp. zn. I. ÚS 770/11 ve věci ústavní stížnosti Ing. O. M. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2009 č. j. 23 Co 73/2009-88 potvrzujícímu rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se stěžovatel domáhal uložení povinnosti žalovaným uzavřít s ním kupní smlouvu o prodeji poloviny nemovitostí na základě
Právní věta: 1. Jakkoli Ústavní soud souhlasí s tím, že kontrakční povinnost je v soukromém právu věcí spíše výjimečnou, právě smlouva o smlouvě budoucí, která nachází předobraz již v římském závazku pactum de contrahendo, je jedním ze závazků, z něhož jednotlivým stranám plyne povinnost uzavřít realizační smlouvu, neboť v opačném případě by byl popřen základní účel smlouvy o smlouvě budoucí. Z důvodu lpění na autonomii vůle stran, jako jedné ze základních východisek soukromého práva, uzavírajících tuto smlouvu je tedy nezbytné přistupovat k zásahům do jejich svobodné vůle velmi obezřetně, neboť bylo přede ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Vojtěcha Packa, zastoupeného Mgr. Jiřím Slováčkem, advokátem se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2010, č. j. 33 C 187/2007-52, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 1. 2012, č. j. 49 Co 179/2010- 8, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, č. j. 29 Cdo 2222/201
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný register dovolání/přípustnost smlouva neplatnost/absolutní
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce zpravodaje Pavla Rychetského mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek 1) AirFlats Avenium a.s., IČ 28221044, se sídlem U Měšťanského pivovaru 1507/6, Praha 7, 2) AiResidence a.s., IČ 25745841, se sídlem V háji 15, Praha 7 zastoupených JUDr. Miroslavem Mikou, advokátem se sídlem AK Národní třída 43, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu z
Právní věta: Základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady. Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran, povaha soukromého práva a s tím spojená společenská a hospodářská funkce smlouvy. Není ústavně konformní a je v rozporu s principy právního státu taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují výklad vedoucí k neplatnosti smlouvy před výkladem neplatnost smlouvy nezakládajícím.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera - ze dne 14. dubna 2005 sp. zn. I. ÚS 625/03 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. K. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2003 č. j. 33 Odo 400/2003-272, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 12. 2002 č. j. 6 Co 2695/2002-250 a proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 9. 2002 č. j. 17 C 2/2001-
MENU