SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Spisová značka:
ECLI:
Forma rozhodnutí:
Typ konání:
Význam:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum podání:
od:
do:
Datum vyhlášení:
od:
do:
Soudce zpravodaj:
NAPADENY_AKT:
Dotčené ústavní zákony:
Jen publikovaná rozhodnutí:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
392078
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 429623
Krajské soudy (ČR): 48646
Poslední aktualizace
16.01.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: opožděně podané odvolání


Přibližný počet výsledků: 27 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: opožděně podané odvolání
  • opozdene nalezené 5593 krát v 3766 doukumentech
  • podane nalezené 20213 krát v 15620 doukumentech
  • odvolani nalezené 160530 krát v 79296 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 54 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 33 dokumentů


Právní věta: Pokud jde o odmítnutí žaloby v rozsahu, ve kterém směřuje proti souhlasu s provedením ohlášené stavby (ať už k němu mělo dojít písemně nebo mlčky), z hlediska práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny bylo rozhodující, že stěžovatelka měla možnost se proti tomuto souhlasu bránit žalobou. Platí přitom, že bez ohledu na to, zda měl předmětný souhlas povahu rozhodnutí, nebo nikoliv, resp. zda bylo možné proti němu podat žalobu podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního nebo podle § 82 odst. 1 soudního řádu správního, by se počátek lhůty k jejímu podání odvíjel nejpozději ode dne 15 ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jaromíra Jirsy, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Jana Musila mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti JUDr. Ireny Pourové, zastoupené JUDr. Gabrielou Polesnou, advokátkou se sídlem Brno, Příkop 843/4, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. srpna 2015 č. j. 3 As 253/2014-50 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. listopadu 2014 č. j. 9 A 203/2010-90, za účasti Nejvyššího .
Právní věta: Jestliže se obecné soudy odmítly zabývat tvrzením stěžovatelky o nedoručení poštovních zásilek v důsledku protiprávního jednání zaměstnankyně její podatelny a odvolání stěžovatelky odmítly jako opožděně podané, neposkytly stěžovatelce ochranu jejích ústavně zaručených základních práv. Rozhodnutím o odmítnutí odvolání stěžovatelky pro opožděnost bez řádného vypořádání se s jejími argumenty znemožnily stěžovatelce předložit důkazy k prokázání oprávněnosti její obrany. Rozhodnutí obecných soudů jsou tak zatížena projevem nadměrného formalismu s prvky libovůle a mají za následek odepření spravedl ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Ivany Janů - ze dne 20. listopadu 2007 sp. zn. I. ÚS 394/05 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky ČEPRO, a. s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. března 2004 č. j. 25 Cm 262/2003-21, kterým bylo pro zmeškání rozhodnuto v neprospěch stěžovatelky, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2004 č. j. 25 Cm 262/2003-60 a usnesení Vrchního soudu v .
Právní věta: V posuzované věci považoval předseda senátu soudu prvního stupně dovolání stěžovatelů za podané ve lhůtě, což v souladu s ustanovením § 210 odst. 3 občanského soudního řádu uvedl i v předkládací zprávě . O odmítnutí dovolání jako opožděného tedy rozhodoval až Nejvyšší soud, proti jehož rozhodnutí již není žádný opravný prostředek přípustný, pokud pomineme podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu, který není součástí obecné soudní soustavy. Na tomto místě je také příhodné zmínit, že skutečnost, že právní zástupce stěžovatelů podpisem stvrdil převzetí zásilky, ještě neznamená automaticky spr ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... přípustné odvolání. Totéž platí i pro dovolání (§ 241b odst. 1 občanského soudního řádu). Podle § 208 občanského soudního řádu opožděně podané odvolání (dovolání) předseda senátu soudu prvního stupně odmítne. Proti usnesení, jímž soud prvního stupně odmítl opožděné odvolání (dovolání), je přípustné odvolání .
Předmět řízení podánípříslušnost/místníodvolánílhůta/procesněprávníopravný prostředek - řádný
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... již změnit nelze. Občanský soudní řád výslovně stanoví v ustanovení § 204 odst. 2 případy, ve kterých je na fakticky opožděně podané odvolání nahlíženo jako na odvolání včasné, přičemž se jedná o zákonem stanovenou výjimku z obecného pravidla daného ustanovením § 204 odst .
Předmět řízení exekucedoručování/fikce doručenílhůta/zmeškáníneplatnost/absolutní rozhodcelhůta/navráceníodvolánírozhodčí nálezodůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... exekutorem doručeno vyrozumění o nabytí právní moci usnesení okresního soudu ze dne 6. 11. 2009; okresní soud tedy odmítl jako opožděně podané odvolání přesto, že se stěžovatel dověděl o nabytí právní moci až 25. 10. 2010. Ani tato námitka nemá ústavněprávní rovinu, protože .
Předmět řízení správní žalobasprávní soudnictvísprávní orgándoručování/fikce doručení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... druhého stupně měl z obsahu správního spisu povědomost o špatném zdravotním stavu stěžovatele, nemůže být sama o sobě důvodem, aby opožděně podané odvolání neodmítl, jak naznačuje stěžovatel, tím spíše pak tato okolnost již není významná v řízení před správními soudy, pokud ji stěžovatel .
Předmět řízení lhůtadoručování/fikce doručenídoručování/náhradní doručení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... usnesení, Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil jako věcně správné usnesení soudu prvního stupně, kterým tento soud odmítl jako opožděně podané odvolání stěžovatele (v dřívějším řízení žalovaného) proti rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 20. 11. 2008 č. j. 12 C .
Předmět řízení byt/vyklizenídovolánípoučení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... uložil stěžovateli jako žalovanému povinnost vyklidit v napadeném rozsudku specifikovaný byt. Městský soud v Brně posléze napadeným usnesením odmítl jako opožděně podané odvolání stěžovatele proti uvedenému rozsudku (a současně rozhodl o nákladech řízení účastníků). K odvolání stěžovatele Krajský soud v Brně jako soud .
Předmět řízení stavbastavební řízenísprávní soudnictvílhůtadoručování/fikce doručeníopravný prostředek - mimořádný
Napadený akt rozhodnutí soudu
Populární název Lhůta pro podání kasační stížnosti při fikci doručení rozhodnutí správního soudu
3
... přípustné odvolání. Totéž platí i pro dovolání (§ 241b odst. 1 o. s. ř.). Podle § 208 o. s. ř. opožděně podané odvolání (dovolání) předseda senátu soudu prvního stupně odmítne. Proti usnesení, jímž soud prvního stupně odmítl opožděné odvolání (dovolání), je přípustné odvolání .
Předmět řízení ochranné léčení
Věcný register Podána stížnost k ESLP č. 13970/09
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... účinně bránit, a to i když z omluvitelných důvodů promeškal zákonnou lhůtu pro podání takového návrhu. Pokud by soud akceptoval opožděně podané odvolání, nedošlo by v podstatě ke konfliktu s principem právní jistoty či dobré víry třetích osob. To platí zejména s ohledem .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.