Nalezené rozsudky pro výraz: povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti

Přibližný počet výsledků: 6

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

62 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Mezi smluvními stranami byla sjednána možnost odstoupení od smlouvy, neboť použití pojmu "zrušení smlouvy" (stejně jako např. storno smlouvy apod.) není podstatné, neboť jeho význam je srozumitelný a ztotožnitelný s pojmem, který občanský zákoník zná, tedy odstoupení od smlouvy. Proto, uváděla-li stěžovatelka, byť až v odvolacím řízení, a ne jako hlavní argument, že od smlouvy odstoupila, měl se soud touto námitkou zabývat, provést v tomto směru dokazování a vyvodit z něho odpovídající právní důsledky. Pokud tak neučinil, odepřel stěžovatelce právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 90 Ústavy a č ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě, ve věci ústavní stížnosti Ing. M. D., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2000, č.j. 20 Co 121/99-86 a rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 11 C 135/97, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Z. INTERNATIONAL, s.r.o., České Budějovice, jako vedlejšího účastníka, takto: Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2000, č.j. 20 Co 121/99-86 a rozsudek Okresního soudu v U
Právní věta: Stěžovatelka cestou odvolání neuplatňovala nové skutečnosti ani nové důkazy, pouze navrhovala, aby na již učiněná skutková zjištění nahlédl soud odvolací z pohledu možného bezdůvodného obohacení žalované. Pokud za dané situace soud odmítl předmětnou odvolací námitku pouze s odkazem na to, že jde o novou skutečnost, nemá tento jeho závěr oporu v obsahu spisu ani v platné právní úpravě, neboť se jí odmítá zabývat z důvodů, které občanský soudní řád nepřipouští. Tento postup nelze považovat za ústavně konformní a odvolací soud jím porušil právo stěžovatelky na spravedlivý proces.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 22. února 2006 sp. zn. II. ÚS 651/04 ve věci ústavní stížnosti z., s. r. o., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2004 sp. zn. 12 Cmo 116/2004 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2003 sp. zn. 20 Cm 147/2002, jimiž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky na zaplacení peněžité částky, podaná proti vedlejší účastnici R., a. s. Rozsudky Vr
Právní věta: Zamítl-li soud stěžovatelčinu žalobu proto, že nedostála procesní povinnosti tvrdit, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účty označené vedlejší účastnicí, přestože tato skutečnost vyplývá (byť nepřímo) z jejího tvrzení, kdy dala příkaz k jejich převodu, ve spojení s právní úpravou uvedenou v zákoně o platebním styku, postupoval v rozporu s obecným zákazem svévole, a tím porušil stěžovatelčino základní právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, přičemž současně v rozporu s čl. 90 Ústavy České republiky ve svém důsledku odmítl poskytnout och ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti obchodní společnosti Green credit s. r. o., sídlem Palackého třída 200/77, Brno, zastoupené Mgr. Milanem Šikolou, advokátem, sídlem Jaselská 940/23, Brno, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. ledna 2017 č. j. 250 C 46/2015-44, za účasti Městského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Kateřiny Klimešové, jako vedlejší účastnice řízení, tak
Předmět řízení občanské soudní řízenídokazování
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 29. května 2009 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické v právní věci stěžovatelky ATTICUS - Stavební společnost s. r. o. v likvidaci, se sídlem Štrossova 291, Pardubice, zastoupené Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem třída Míru 66, Pardubice, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 23 Co 142/2007-78 ze dne 3. 5. 2007, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvo
Předmět řízení poučenídůkazní břemenodůkazvýzva
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 14. listopadu 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a Vlasty Formánkové ve věci ústavní stížnosti společnosti SABE Brno spol. s r. o. se sídlem Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno, zastoupené JUDr. Danielem Honzíkem, advokátem se sídlem Londýnská 674/55, 120 21 Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. července 2012 č. j. 28 Co 350/2010-244 a proti rozsudku
Předmět řízení procesní postupsoud/odročení jednáníadvokát/ustanovenýpoučovací povinnostvýzvadokazování
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. D., zastoupeného JUDr. J. N., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci č. j. 2 C 198/2009-63 ze dne 21. 5. 2010 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 7 Co 1844/2010-112 ze dne 11. 2. 2011, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splň
MENU