Nalezené rozsudky pro výraz: právo na spravedlivý proces

Přibližný počet výsledků: 29670

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

12328 dokumentů
204 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Nedoručení stejnopisu odvolání matky proti výroku usnesení o nařízení předběžného opatření ve věci úpravy péče a styku s nezletilými dětmi otci tak, aby se k němu mohl efektivně vyjádřit, je porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudce Tomáše Lichovníka o návrhu stěžovatele T. K., zastoupeného Mgr. Adélou Hořejší, advokátkou, sídlem Revoluční 655/1, Praha, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2016 č. j. 35 Co 445/2016-199, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení a 1) D. K., 2) J. K., 3) J. K. a 4) M. K., jako vedlejších účastníků řízení, spojeném s návrhem na odklad vykonateln
Právní věta: Součástí ústavních záruk spravedlivého procesu, vyplývajících zejména z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, je požadavek náležitého odůvodnění soudních rozhodnutí. Smyslem odůvodnění je především seznámení účastníků řízení s úvahami, na nichž soud založil své rozhodnutí. Jeho nezbytný rozsah se přitom odvíjí od předmětu řízení a povahy rozhodnutí, jakož i od návrhů a argumentů uplatněných účastníky řízení, s kterými se soudy musí adekvátně vypořádat. To neznamená, že součástí odůvodnění musí být výslovné vypořádání ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti ABC Data s.r.o., IČO: 25688987, sídlem Pekařská 695/10a, Praha 5 - Jinonice, zastoupené Mgr. Michalem Šebánkem, advokátem, sídlem Spálená 95/25, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. července 2017 č. j. 27 Co 235/2017-92, za účasti Krajského soudu v Praze jako účastníka řízení a obc
Právní věta: Porušení práva na soudní ochranu představuje zjevně formalistický přístup k posuzování důsledků § 137 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), z něhož je patrná neochota obecných soudů zabývat se obsahem vznesených námitek a zejména odmítnutí snahy stěžovatelky o jejich projednání. Takový postup obecných soudů ve svých důsledcích znamená denegationem iustitiae, zejména v situaci, kdy stavební úřad řízení přerušil (byť do skončení jiného soudního sporu, avšak obsahově shodného) a je-li zjevné, že k dohodě účastníků nedošlo.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů - ze dne 17. ledna 2012 sp. zn. I. ÚS 942/11 ve věci ústavní stížnosti společnosti Daching, spol. s r. o., sídlem Bohuslava Martinů 49, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. ledna 2011 č. j. 16 Co 189/2010-85, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, a proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 7. ledna 2010 č. j. 29 C 85/2007-58, kterým bylo zasta
Právní věta: Rozhodnutí o organizační změně lze "přezkoumat" obecným soudem pouze v souvislosti s právním úkonem zaměstnavatele, kterým je výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci z důvodu organizační změny.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Vladimíra Sládečka a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti Mgr. Václava Voříška, zastoupeného Mgr. Eduardem Benešem, advokátem, AK se sídlem Na Rozcestí 1434/6, 190 00 Praha 9, proti změně systemizace na Ministerstvu vnitra České republiky, Policii ČR a Policejním prezidiu ČR a zrušení služebního místa, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Ústavní stížností ze dne 27. 5. 2013, téhož
Právní věta: Rozhodování o vazbě nelze chápat jako rozhodování o vině či nevině obviněného, vazba je zajišťovacím institutem, který slouží k dosažení účelu trestního řízení a každé rozhodování o vazbě je vedeno vždy v rovině pouhé pravděpodobnosti - nikoli jistoty - jak ohledně důsledků, které mohou nastat, nebude-li obviněný stíhán vazebně, tak ohledně dalšího vývoje řízení, který lze jen odhadovat.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Vladimíra Sládečka, ve věci stěžovatele Milana Ĺackanoviće, Vazební věznice P. O. BOX 84, Olomouc, právně zastoupeného advokátkou JUDr. Helenou Martiňákovou, Na Křivině 1363/4, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 20. 8. 2013 č. j. 6 To 290/2013-818 a usnesení Okresního soudu v Kroměříži 9. 7. 2013 č. j. 9 T
Právní věta: Návrh, aby podle nálezu Ústavního soudu byly obecné soudy povinny vydat konkrétní rozhodnutí, není přípustný.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti D. P., zastoupené Mgr. Pavlem Dvořákem, advokátem se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 2269, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v nečinnosti Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou v řízení vedeném pod sp. zn. 2 T 127/2012, spojené s návrhem na vydání předběžného opatření, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají. Odůvodnění Ústavní stížností stěžovatelka brojila proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spo
Právní věta: Argument stěžovatele, že měl pouze formální postavení jednatele a o skutečné činnosti obchodní společnosti nevěděl, nemůže obstát, a to právě s ohledem na délku páchání trestné činnosti a jeho vyspělost.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka, ve věci stěžovatele J. B., právně zastoupeného advokátkou JUDr. Hanou Riedlovou, Jiráskova 638, Česká Lípa, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2012 č. j. 6 Tdo 1233/2011-136, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 2011 sp. zn. 9 To 6/2011 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 12. 201
Právní věta: "... nepoužitelnými jsou pouze důkazy, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně odvozeny."

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti M. Ř., t. č. Věznice Rýnovice, Jablonec nad Nisou, zastoupeného Mgr. Janem Vargou, advokátem se sídlem Praha, Fügnerovo nám. 1808/3, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2013 č. j. 6 Tdo 184/2013-29, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2012 sp. zn. 5 To 433/2012 a rozsudku Obvodního soudu pro
Právní věta: Na nabytí zletilosti nelze nahlížet tak, že uplynutím 18. roku věku vystoupí nezletilý z pomyslné temnoty nevědomí s tím, že znenadání prozře a uvědomí si veškeré souvislosti svého dosavadního jednání. "... důležitost rozlišování mezi formálním a formalistickým: formální v právu musí sledovat materiální účel, není-li tomu tak, stává se formalistickým." Nabyl-li stěžovatel zletilosti, měl nalézací soud jednat v soudním řízení přímo s ním, co by účastníkem řízení a tedy mu i doručovat veškeré písemnosti, které se předmětného řízení dotýkaly. Nicméně Ústavní soud nemá za to, že by s ohledem ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka, ve věci stěžovatele Pavla Divíška, právně zastoupeného JUDr. Janem Pavlokem, K Brusce 124/6, Praha 6, proti výroku II. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 21. 9. 2011 sp. zn. 69 EC 735/2011, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 25. 5. 2012 doručen návrh na zaháje
Právní věta: Obecně platí, že samotné podání obžaloby orgánem státního zastupitelství je tedy pouhým mezitímním úkonem, "rozhodnutím" v neskončené věci a pokud by bylo napadnuto před Ústavním soudem před zahájením hlavního líčení, právě z důvodu "neukončenosti" by byl tento návrh na základě ustálené judikatury Ústavního soudu odmítnut.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti I. M., zastoupeného JUDr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem Polevsko 183, proti obžalobě státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci ze dne 5. 10. 2007 č. j. ZT 1862/2006-8, rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 3. 11. 2011 č. j. 5 T 177/2007-279, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobo
MENU